AGROTEC poľnohospodárska technika Novinky New Holland Elektro "herbicíd" XPOWER prakticky

Elektro "herbicíd" XPOWER prakticky

11. 04. 2022 , Ing. Aleš Petr

Spoločnosť Zasso v spolupráci s CNH zorganizovala školenie s praktickou prezentáciou práce s "elektroherbicídom".

Značka AGXTEND™ sa špecializuje na nové technológie pre presné poľnohospodárstvo a ISOBUS. Vybrané technológie poskytujú zákazníkom komplexný prístup k celému radu prelomových riešení pre presné poľnohospodárstvo. Tieto technológie vyvíjajú partnerské spoločnosti a spoločnosť CNH rozvíja ich komerčný potenciál prostredníctvom značky AGXTEND™.
  


Jeden takýto systém sme navštívili neďaleko za hranicami v rakúskom Svätom Valentíne. Spoločnosť Zasso tu v spolupráci s CNH zorganizovala školenie s praktickou prezentáciou fungovania "elektroherbicídu". Ide o systém, ktorý na ničenie buriny využíva elektrickú energiu. Výrobca vidí uplatnenie najmä v troch oblastiach. V záhradníctve a vinohradníctve, na ošetrovanie riadkových plodín a v komunálnom sektore. Na mieste sme mali možnosť vidieť, ako funguje komunálna verzia. Naša divízia objednala systém pre vinohradníkov a sadovníkov na skúšku.

PRINCÍP REGULÁCIE BURÍN VO VINOHRADE POMOCOU ELEKTRINY

Model XPS je súčasťou radu zariadení XPower, ktoré sa používajú na elektrické odstraňovanie buriny. Model SPS bol upravený a zdokonalený tak, aby plne vyhovoval špecifickým potrebám pestovateľov viniča a ovocných sadov na reguláciu burín aj v strniskovom páse. Ak chcete pracovať v "ekologickom" režime bez použitia chemikálií, XPS poskytuje riešenie. 

Ako systém funguje.
Pomocou generátora sa generuje vysokonapäťový elektrický prúd, ktorý prechádza cez sadu aplikátorov do rastlín a potom do pôdy. Systém pozostáva z celkovo troch snímačov, pričom krajný má kladný náboj a stredný záporný. Tým sa okruh uzavrie. Elektrický prúd ničí rastlinu zvnútra až ku koreňom (systémovo) rovnako účinne ako chemické látky.

Výhody v porovnaní s tradičným spôsobom využívajúcim chemické prostriedky:

 • Pôsobí rýchlo a dlhodobo: netvoria sa žiadne rezíduá a burinu možno zlikvidovať takmer za všetkých poveternostných podmienok (limitujúcim faktorom je nasýtenie pôdy vodou).
 • Na rozdiel od chemických prípravkov nemá akýkoľvek dážď po aplikácii vplyv na účinnosť eradikácie.
 • Pri používaní systému XPower nie je obsluha vystavená žiadnym škodlivým látkam.
 • Prípravok XPower nemá vplyv na pôdu, vodu a hmyz (pokiaľ nie je pôda v čase aplikácie výrazne nasýtená vodou).
 • Na používanie systému XPower neexistujú žiadne obmedzujúce právne predpisy a možno ho použiť kdekoľvek, dokonca aj v blízkosti vodných tokov.

Výhody v porovnaní s inými nechemickými postupmi:

 • Systémové pôsobenie až ku koreňom: ostatné metódy, ktoré nevyužívajú chémiu, nie sú systémové, t. j. umožňujú ďalší rast buriny.
 • Žiadny vplyv na pôdu: zabraňuje riziku erózie a nestimuluje ďalšie odumieranie a rast burín.
 • Udržuje kompaktnosť pôdy: elektrina sa dostáva priamo ku koreňom burín a nekysľuje pôdu.
  

  

Funkcie:

 • Systém XPower je ďalším užitočným nástrojom, pomocou ktorého môžete pestovať vinič úplne alebo čiastočne bez použitia herbicídov.
 • Vyladená kinematika XPS: aplikátor je namontovaný tak, že sa otáča v troch bodoch a ošetruje porast medzi stonkami viniča.
 • Ničí burinu až ku koreňom : XPower ničí rastliny od listov až po korene v pôde.
 • Výrobky Xpower sú plne v súlade s európskymi normami pre bezpečnosť pri práci.