Ako správne vybrať traktor

Ak už vyberáte traktor každý rok alebo raz za 15 rokov, je výber správného stroja náročná záležitosť, na ktorú je potrebný pohľad z rôznych perspektív. Cieľom tejto stránky je maximálne uľahčiť váš výber a naviesť vás správným smerom. 

Najskôr doporučujeme zvážiť hlavné preferované hľadiská pri výbere traktora a nižšie na stránke následne nájdete jednoduchý konfigurátor, ktorý z veľkého množstva modelových radov a konfigurácií  trakorov New Holland pre vás nájde ten optimálny. Konečný výber je samozrejme vhodné určite prekonzultovať s niektorým z autorizovaných predajcov traktorov New Holland.

Strategický výhľad

Strategický výhľad

Táto časť je pre výber traktora dôležitá a rozhodne ju nedoporučujeme preskočiť, pretože za pár rokov môžete byť z traktora nešťastní, aj keď technicky bude pracovať výborne a na predčasnej výmene stroja väčšinou prerobíte. Niekoľko krát do roka riešia naši obchodníci situáciu, kedy sa zákazník snaží vymeniť stroj so slovami „ja som myslel že…“. 

Skôr ako riešiť takéto nepríjemné záležitosti, zamyslite sa radšej nad nasledujúcimi bodmi:

 • Akú veľkú farmu máte dnes, ako veľké celky obhospodarujete, či plánujete farmu rozširovať, zmeniť napríklad technológiu sejby alebo začať poskytovať služby v poľnohospodárstve. Budete s novým traktorom pracovať celoročne, každý deň, celý deň alebo aj na smeny?

Prečo to urobiť – na strednú farmu s menšími pozemkami, ktorú plánujete rozširovať, je lepšie zadovážiť skôr dva univerzálne traktory strednej veľkosti ako jeden veľký. Pri nákupe techniky pre obhospodárenie rovnakej výmery vo veľkých celkoch na väčšej farme bude naopak hospodárnejšie zadovážiť špecializovaný stoj – bude to lacnejšie. Pripravte svoju flotilu strojov na budúce úlohy. 

 • Investičný horizont: inak budete uvažovať pri nákupe stroja, ktorý plánujete využívať 3 roky s cieľom ešte ho rozumne predať a inak pri nákupe stroja, ktorý vám bude slúžiť 15 – 20 rokov.

Prečo to urobiť – pokiaľ stroj plánujete prevádzkovať 20 rokov, je vhodné vybaviť ho najmodernejšou technikou, aby už za 10 rokov nebol morálne zastaralý, tj. bol schopný pracovať aspoň s priemernými závesnými strojmi. Inovačné tempo sa čím ďalej stále zrýchľuje.

 • Dôležitá je aj zastupiteľnosť – jedná sa o jediný traktor na farme alebo máte viac traktorov či dokonca viac traktorov daného typu. 

Prečo to urobiť – Urobte si jasnú predstavu, čo budete robiť, pokiaľ niektorý stroj vypovedá službu a ako ho prípadne nahradíte. Určite to oceníte, až sa so strojom niečo stane.

 • Zvažované množstvo operácií – jednoúčelový alebo univerzálny traktor.

Prečo to urobiť - viete, s ktorými závesnými strojmi má traktor pracovať? S ktorými má pracovať na 100%, ktoré stroje má zvláduť aj keď nie úplne optimálne a čo nezvládne vôbec? Seriózny obchodník sa bez tejto informácie nezaobíde. Pre plánované úlohy musí mať traktor dostatok výkonu či už ťažného, na PTO či hydraulického. Stále je však dôležitejšia „elektro konektivita“ medzi traktorom a závesnými strojmi. Čím viac je traktor špecializovaný, tým viac prvkov sa dá vynechať a tým aj traktor zlacniť. Univerzálny traktor na farme by taktiež mal mať väčšiu rezervu vo výkone a každý kôň niečo stojí… 

 • Legislatívne - technické obmedzenia / rozmery a váha - šírka a výška dverí, vzdialenosť porastu, priestor na otáčanie, náklon a únosnosť terénu… Jedná sa o posledné strategicko – taktické uvažovanie.
Na konci strategických úvah by ste mali mať jasno, či na potrebnú prácu zriadite jeden alebo viac strojov. Či budú univerzálne, či skôr špecializované. Kryštalizuje sa predstava o modelovom rade. 
 
Agregácia traktora so závesnou technikou

Agregácia traktora so závesnou technikou

Už viete, ktoré pracovné operácie s vaším traktorom chcete robiť. Urobte si zoznam konkrétnych závesných strojov, s ktorými bude nový traktor agregovaný. Preverte si, či zvládnete prácu vykonať včas. Značka AMAZONE k tomu poskytuje zaujímavý konfigurátor.
 

Je čas definovať potrebný výkon traktora pre (zvažovaný) záber závesnej techniky. 

K tomu je potrebné vedieť:

 • Typ závesných strojov, s ktorými bude traktor pracovať.
 • Aký typ výkonu stroja sa odoberá (ťažný / pre PTO / hydraulický, menovitý / maximálny / maximálny s navýšením).
 • Potrebný výkon podľa výrobcu závesného stroja – je uvádzaný spravidla pre ľahké pôdy.
 • Pracovné / pôdne podmienky, svahovitosť, stupeň utuženia pôdy atď.

Jednoduchá rovnica pre výpočet potrebného výkonu traktora pri vykonávaní pôdno-spracujúcich prác bohužiaľ nie je k dispozícii. Z nižšie uvedenej tabuľky vidíte, ako sa mení merný odpor rôznych pôd. Doporučujeme preto agregáciu konzultovať so špecialistami od výrobcu závesnej techniky. Určite vám radi poradia.  

Minimálny potrebný výkon traktora

Na základe zistenia potrebného výkonu jednotlivých zvažovaných strojov, určíme minimálny potrebný výkon traktora. Majte na pamäti, že obrovský vpliv na ťahové vlastnosti traktora má jeho správne doťaženie, správne nahustenie pneumatík, voľba vhodnej prevodovky (pozor na typické pracovné rýchlosti, počet stupňov radených pod záťažou), typ aktiváce 4WD a uzávierok diferenciálu. To všetko rozhoduje, či efektívne prenesiete „výkon traktora na podložku“. V tomto smere vám radi poradia naši produktoví manažéri na traktory.

Koeficienty ťažného odporu

Praktické označenie pôdy Druhy pôdy Obsah zŕn menších než 0,01 mm [%] Číselné značenie podľa ČSN Merný odpor pôdy ko [kN.m-2]
Veľmi ťažká íl nad 75 1 90 ÷ 150
Veľmi ťažká ílovitá 60 - 75 2 90 ÷ 150
Ťažká ílovito - hlinitá 40 - 60 3 60 ÷ 90
Stredná hlinitá 30 - 45 4 40 ÷ 60
Stredná piesčito - hlinitá 20 - 30 5 40 ÷ 60
Ľahká až veľmi ľahká hlinito - piesčitá 10 - 20 6 20 ÷ 40
Ľahká až veľmi ľahká piesčitá 0 - 10 7 20 ÷ 40

Vlhkosť pôdy je veľmi premenlivá, a preto na rovnakom pozemku častokrát kolíše odpor orania a drobenie pôdy. Najmenší odpor orania majú rôzne druhy pôd pri následujúcej vlhkosti: 

Typ pôdy  Optimálna vlhkosť
piesčitá  8 - 10 %
hlinito - piesčitá  11 - 12 %
hlinitá  16 - 17 %
ílovitá  18 - 21 %

Pri nižších alebo vyšších vlhkostiach sa odpory orby menia pri piesčitých pôdach v priemere o 11%. U ílovitých pôdach a íloch potom o +/- 15%. Veľký vplyv na odpor orby má zhutnenie pôdy, kde najmä pri stredných a ťažkých pôdach rastie odpor orby v priemere o 30% a na súvratiach až o 80%!. Vplyv svahovitosti pozemku na odber výkonu uvádza tabuľka Svahovitosť. Vplyv na potrebný výkon má tiež typ a pracovná šírka závesného stroja a pracovná hĺbka (množstvo obracanej pôdy). Urobte si kvalifikovaný odhad, aký výkon traktora budete potrebovať pre ťažné práce, pre práce s akíivnym náradím poháňaným PTO alebo hydraulikou, kde majú traktory New Holland k dispozícii navyšovanie výkonu EPM a aký prietok hydrauliky vyžaduje vaša závesná technika. Tieto údaje využijete v konfigurátore traktorov v sekcii "Výkon".

Rozmery a hmotnosti traktora

Teraz máte predstavu o potrebnom výkone stroja a môžete vyberať z modelových radov, ktoré disponujú daným výkonom. Aby traktor zvládol prácu s konkrétnym náradím, musí mať okrem výkonu tiež odpovedajúce rozmery a hmotnosť. Spôsob pripojenia závesného stroja k traktoru – ťahaný / nesený / polonesený – ovplyvňuje nutnú veľkosť traktora. S výberom konkrétneho modelového radu a porovnaním traktorov vám pomôžu nasledujúce body, ktoré sú v konfigurátore v sekcii „Veľkosť stroja“
 • Rázvor – čím väčší rázvor, tým lepšie ťažné vlastnosti a traktor je tiež schopný pracovať s ťažším náradím. Na druhej strane dlhý rázvor obmezuje obratnosť stroja pri práci s čelným nakladačom alebo v úzkych priestoroch.
 • Max. veľkosť zadných pneumatík – veľkosť pneumatík súvisí s masívnosťou zadnej nápravy, koncových prevodov a povedzme celého „zadku“ traktora. Čím väčšie výrobcom povolené pneumatiky, tým vyššia kategória traktora. Čím väčšie pneumatiky, tým lepší prenos výkonu na podložku.
 • Max. povolená hmotnosť – priamo súvisí so schopnosťou traktora ťahať návesy
 • Zdvíhacia kapacita TBZ – priamo súvisí so schopnosťou traktora zdvíhať a odniesť náradie
 • Povolené zaťaženie prednej nápravy – dôležitý údaj, keď plánujete pracovať s čelným nakladačom / neseným strojom. Hmotnosť stroja u konvenčných traktorov spočíva z 40 % na prednej náprave. Prednú nápravu zaťažuje tiež nakladač. Koľko z maximálnej zdvíhacej sily nakladača ešte náprava unesie?
 • Legislativné obmedzenie pri prívesoch (všetky typy hmotností traktora a závesného stroja.) 

Typy pripojenia pre závesnú techniku

Nezabudnite sa uistiť, že na traktore máte tie správne typy pripojenia pre vaše závesné stroje. Jedná sa spravidla o tieto prvky výbavy:
 • Typ spojenia so závesným strojom (kategória ramien, K80, spodná ťažná lišta…)
 • Maximálne povolené zaťaženie závesu traktora (dôležité pri postrekovačoch)
 • Rozsah otáčok PTO
 • Počet vonkajších okruhov hydrauliky
 • Typ čerpadla hydrauliky (prietok je už vyriešený)
 • Spôsob pripojenia – ťahaný / polonesený / nesený stroj vs. Hmotnosť stroja a traktora
 • Powerbiond
 • Elektro konektivita – typy zásuviek, ISO BUS, precízne poľnohospodárstvo
Teraz zostáva už len vybrať vhodnú prevodovku a s tým vám pomôže ďalší bod v návode ako vybrať traktor.
Voľba prevodovky traktora

Voľba prevodovky traktora

Pri výbere traktora je potrebné dôkladne si rozmyslieť, akú prevodovku pre stroj požadujete. Prevodovka je v novom traktore „rozdielovým hráčom“ a do značnej miery definuje schopnosti celého stroja. Predovšetkým zásadne prispieva k efektivite prenosu výkonu motora na podložku a plošnú výkonnosť a hospodárnosť stroja.  Bez plynulej, dvojspojkovej alebo v plnom rozsahu radenej (FullPowerShift) prevodovky traktora nemožno efektívne využívať mnoho automatizovaných funkcií. Technicky vyspelé prevodovky tiež zvyšujú jazdný komfort nového traktora.

Všeobecný úvod do témy prevodovky

Traktor je ako ťažný prostriedok predurčený pre ťažné práce rôzneho druhu. Tie sú charakterizované potrebou vysokého ťažného výkonu pri nízkych pojazdových rýchlostiach, čo zodpovedá agrotechnickým operáciam spracovania pôdy. Traktor je možné agregovať s prostriedkami na prepravu materiálu a daná operácia je potom charakterizovaná vysokými pracovnými rýchlosťami. Všetky potrebné pracovné operácie by maly byť vykonávané s maximálnou možnou efektivitou, teda v požadovanej kvalite a rýchlosti pri zachovaní nízkych nákladov.

Faktorov, ktoré nám budú ovplyvňovať efektivitu tej ktorej operácie je mnoho. Od voľby správnej agregácie strojov, cez voľbu vhodných pneumatík či všeobecne podvozku pre danú činnosť, doťaženia ťažného prostriedku atd. Základným faktorom, ktorý nám bude ovplyvňovať efektivitu danej práce je motor traktora, ten by bol sám o sebe bezvýznamný, pokiaľ by nebol jeho výkon efektívne prenášaný. Aby bylo možné splniť vyššie uvedené požiadavky, je nutné, aby bol výkon generovaný spaľovacím motorom traktora čo možno najlepšie prenesený až na kolesá, pokiaľ sa bavíme o prenose výkonu ťahom nie však cez vývodový hriadeľ.

Pre tento účel sú traktory a všeobecne motorové vozidlá vybavené prevodovkou. Tá nám zabezpečuje prenos výkonu a krútiaceho momentu od motora do rozvodovky a cez koncové prevody až na kolesá traktora. Mimo iné zabezpečuje zmenu veľkosti, teda počtu otáčiek a smeru otáčania (cúvania vozidla) krútiaceho momentu generovaného spaľovacím motorom. Krútiaci moment, ktorým disponuje spaľovací motor, nedosahuje takých hodnôt, aby bola zabezpečená potreba hnacej sily pre prácu traktorovej súpravy.

Zmenou prevodového pomeru (tzv. do pomala), teda zvýšime krútiaci moment nad hodnotu vyššiu, než ktorou disponuje spaľovací motor a vďaka prevodovke môžeme motor prevádzkovať v oblasti, kde dosahuje najvyššiu účinnosť. V prípade, že by spaľovací motor disponoval tzv. ideálnou otáčkovou charakteristikou (zelená krivka na obrázku), teda závislosti krútiaceho momentu na otáčkach, ktorá by mala hyperbolický priebeh, nebolo by nutné zaradiť do hnacieho ústrojenstva prevodovku (to je príklad elektromotora). Pretože je však tento priebeh odlišný, je nutné do hnacieho ústrojenstva medzi motor a kolesá vložiť prevodovku, ktorá nám umožní prostredníctvom zmeny prevodového pomeru lepšie využitie vlastností spaľovacieho motora a tým aj traktora.

Pozrieme sa však na obrázok, vidíme, že pokiaľ by traktor bol vybavený len dvoma prevodovými stupňami (najvyšším a najnižším), dochádzalo by ku vzniku veľkých strát v prenose výkonu, ktorý je reprezentovaný vyšrafovanou oblasťou, čo je stratová plocha daná konečným počtom prevodových stupňov. Jednoducho vysvetlené, pokiaľ by sme ťahali pluh traktorom, ktorého prevodovka by mala len dva prevodové stupne, teda povedzme 1 a 5, došlo by k tomu, že na 1 nevyužijem potenciál výkonu motora a na 5 tento pluh neutiahnem. Toto nám graficky vyjadruje vyšrafovaná plocha na uvedenom obrázku, čo reprezentuje straty. Nedostatočné využitie výkonu traktora by potom malo za následok nedostatočné využitie traktora ako celku a teda plytvanie energiou. 

Pokiaľ by však prevodovka disponovala viacerými prevodovými stupňami, strátové plochy sa zmenšia a dôjde k priblíženiu sa ideálnemu rozloženiu hnacej sily, ktorá má hyperbolický priebeh.

V prípade, že by prevodovka disponovala medzi maximálnym a minimálnym prevodovým pomerom teoreticky nekonečným počtom prevodových stupňov, dosiahli by sme hyperbolické rozloženie hnacej sily (žiadne stratové plôšky). Možnosť využívať teoreticky nekonečný počet prevodových stupňov nám ponúkajú prevodovky s plynulou zmenou prevodového pomeru.

Z konstrukčného hľadiska môžeme prevodovky rozdeliť na niekoľko typov, kedy medzi najzákladnejšie zaradíme mechanické prevodovky. Podľa stupňov radených pod zaťažením ich môžeme ďalej rozdeliť na prevodovky, ktoré nemajú žiadny stupeň radený pod zaťažením, omedzený počet stupňov radených pod zaťžením a všetky stupne radené pod zaťažením niekedy označované tiež ako prevodovky Full PowerShift. Prevodovky, ktoré nemajú žiadny stupeň radený pod zaťažením sa používali pri starších traktoroch najmä u nás populárnych traktoroch Zetor rôznych výkonov. V dnešnej dobe sa tento typ prevodoviek používa už v obmedzenej miere predovšetkým pri traktoroch nižšej výkonovej kategórie rádovo do 100 koní, ktoré majú uplatnenie najmä v živočíšnej výrobe alebo pri vykonávaní jednoduchých prác spojených s prevádzkou na farme či v komunálnej sfére. 

Typy prevodoviek:

 • Mechanické, bez řazení pod zatížením
 • Mechanické, částečně řazené pod zatížením (Semi Power Shift)
 • Mechanické, řazené pod zatížením v celém rozsahu (Full Power Shift)
 • Mechanické převodovky dvou spojkové (Double clutch)
 • Převodovky s plynulou změnou převodového poměru (CVT)
 • Hydrostatické převodovky

Prehľad prevodoviek v traktoroch New Holland

Naopak podstatne rozšírenou variantou sú mechanické prevodovky s obmezeným počtom prevodových stupňov radených pod zaťažením. Tento typ prevodoviek sa používa naprieč širokým výkonovým spektrom traktorov, a nájdeme ich v traktoroch rádovo okolo 100 hp napríklad New Holland T5 ElectroCommand, až po traktory okolo 200 hp. Posledným typom sú mechanické prevodovky so všetkými stupňami radenými pod zaťažením označované tiež ako Full PowerShift. Tie sa používajú naprieč celým spektrom výkonov traktorov rádovo od 160 hp až po traktory najvyššej výkonovej kategórie teda okolo 600 hp. Tieto prevodovky môžu mať 16 alebo aj viac stupňov radených pod zaťažením. Prípadne môžu mať tieto prevodovky posledný tzv. eco-stupeň, to znamená, že traktor sa pohybuje maximálnou rýchlosťou, teda 40 km/h, pri znížených otáčkach motora, čo šetrí pohonné hmoty a zvyšuje efektivitu pri preprave materiálu.

Dvojspojkové prevodovky

Posledným typom mechanických prevodoviek sú tzv. dvojspojkové prevodovky, ktoré sú známe skôr z osobných automobilov. Tento typ prevodovky ponúka New Holland pod označením Dynamic Command. Jedná sa o prevodovku s troma skupinami a ôsmymi rýchlostnými stupňami radenými elektronicky pod zaťažením. Skupiny sa vzájomne prekrývajú a vďaka tomu je možné zvoliť vhodnú skupinu pre vykonávanie ťažkých ťažných prác, práce s čelným nakladačom alebo prepravu materiálu. Tieto typy prevodoviek sú medzistupňom medzi stupňovitými prevodovkami s viac či menej stupňami radenými pod zaťažením a plynulými hydromechanickými prevodovkami.

V súčasnosti sa využívajú pri traktoroch strednej výkonovej triedy do 180 hp, môžeme však predpokladať, že vzhľadom k jednoduchšej konštrukcii dôjde k rozšíreniu dvojspojkových prevodoviek aj do výkonnejších modelov a budú tvoriť alternatívu k hydromechanickým prevodovkám. Traktory vyššej výkonovej triedy vybavené stupňovitými prevodovkami zatiaľ používajú výhradne prevodovky FullPowerShift, ktoré sú popísané vyššie, avšak poslednou dobou dochádza aj tu ku zmenám ako bude spomenuté ďalej. Nevýhodou všetkých vyššie uvedených prevodoviek je však konečný počet prevodových stupňov, ktorý im neumožňuje adekvátne využitie potenciálu spaľovacieho motora. Aj keď odstupňovanie dnešných prevodoviek je pomerne jemné, hlavne pri nízkych prevodových stupňov, ktoré sa využívajú pre náročné ťažné práce, stále tu budú vznikať „stratové trojuholníky“, ktoré sú popísané vyššie.

Plynulé prevodovky (CVT)

Posledným typom prevodoviek pri traktoroch a z hľadiska vývoja aj najpokrokovejším typom sú prevodovky s plynule meniteľným prevodom (CVT). Môžeme sa stretnúť aj s termínom hydromechanické prevodovky. Je to dané faktom, že základným princípom týchto prevodoviek je spojenie mechanickej vetvy vedenia výkonu s hydrostatickou vetvou. Mechanické vedenie výkonu a krútiaceho momentu dáva prevodovke vyššiu účinnosť a hydrostatická časť zase požadovanú plynulosť. K zlučovaniu oboch vetví výkonu dochádza na zlučovacom planetovom súkolesí, kedy toto „zlučovanie“ môže byť riešené viacerými spôsobmi a záleží, na ktorú časť planetového súkolesia je vedený výkon od motora a kam od hydrostatického prevodníka. 

Ako bolo popísané vyššie, prevodovky tejto koncepcie ponúkajú teoreticky nekonečný počet prevodových stupňov a tak sa dokážu priblížiť ideálnemu priebehu hnacej sily v závislosti na rýchlosti, teda hyperbolickému priebehu. Ďalšou výhodou týchto prevodoviek je úspora paliva, kedy prevodovka „aktívne komunikuje“ s motorom a snaží sa ho udržiavať v oblasti maximálneho krútiaceho momentu, teda tam, kde má motor najvyššiu účinnosť a najnižšiu mernú spotrebu paliva. Výhody tejto koncepcie sa prejavia najmä v doprave, kedy je traktor schopný pohybovať sa maximálnou rýchlosťou za znížených otáčok motora, čo už dnes ponúkajú aj niektoré prevodovky radené pod zaťažením, ale stále nie na tak nízkej úrovni. Ďalšou výhodou je okamžitá reakcia na meniace sa zaťaženie, resp. podmienky vykonávanej práce. V neposlednom rade je potrebné spomenúť komfort ovládania, ktoré tieto prevodovky ponúkajú obsluhe. Môžeme to prirovnať k automatickým prevodovkám v osobných automobiloch, je to niečo naviac čo zvyšuje komfort jazdy v prípade traktorov aj pracovných podmienok, naviac pri vhodnom použití môžu mať tieto prevodovky aj značne pozitívny vplyv z hľadiska efektivity pri práci. 

Nevýhodou týchto prevodoviek je nižšia účinnosť v porovnaní s mechanickými prevodovkami radenými pod zaťažením. Tento fakt je daný konstrukčným riešením, kedy časť výkonu je vedená hydrostatickou vetvou, ktorá sa vyznačuje nižšou účinnosťou približne o 17 % oproti mechanickému vedeniu výkonu pomocou dvoch ozubených kolies. Nevýhoda je čiastočne eliminovaná použitím viacerých mechanických stupňov v prevodovke radených pod zaťažením a tým pádom vedením menšieho podielu výkonu hydrostatickou vetvou. Preto majú hydromechanické prevodovky 2 a viac mechanicky radených stupňov pod zaťažením doplnených hydrostatickou jednotkou dávajúcu požadovanú plynulosť zmeny prevodového pomeru a obidve vetvy výkonu sa zlučujú na planetovom zlučovacom prevode. Snahou výrobcov je teda mať prevodovku, ktorá má plynule meniteľný prevod, ale zároveň vysokú účinnosť približujúcu sa čisto mechanickým prevodovkám. 

Ďalšou nevýhodou sú vyššie výrobné náklady, ktoré následne predražia kúpu celého traktora. Pokiaľ je však traktor vybavený týmto typom prevodovky a riadne využívaný, môžeme túto počiatočnú investíciu jednoducho získať späť v ušetrených nákladoch hlavne na pohonné hmoty. Cez všetky nevýhody, ktoré boli popísané je tento typ prevodoviek stále populárnejší, čo dokazuje aj fakt, že ešte nedávno traktory vybavené hydromechanickými prevodovkami končili na hranici maximálne 300 koní. V dnešnej dobe sú týmto typom prevodoviek vybavené aj tie najvýkonnejšie poľné traktory prekračujúce hranicu 500 koní.  

Porovnanie prevodoviek

Pokiaľ by sme chceli vzájomne porovnať mechanickú prevodovku radenú pod zaťažením a plynulú hydromechanickú prevodovku z hľadiska účinnosti, vždy bude mať mechanická prevodovka vyššiu účinnosť z hľadiska prenosu výkonu na kolesá traktora. To, že má mechanická prevodovka vyššiu účinnosť však nie vždy znamená, že bude v daných podmienkach vykazovať lepšie parametre z hľadiska výkonnosti a spotreby paliva.

Pokiaľ by sme napríklad mali rovné pole a homogénne pôdne podmienky, kde pri traktore s mechanickou prevodovkou zaradíme jeden prevodový stupeň a motor traktora sa bude pohybovať v oblasti maximálneho krútiaceho momentu, kedy takto prejde celú dížku poľa bez nutnosti častého radenia, vždy bude mechanická prevodovka lepšia z hľadiska efektivity vykonávania danej práce. Pokiaľ by však prichádzalo k častému kolísaniu ťažného odporu od agregovaného náradia, teda meniace sa pôdne podmienky a kopcovitý terén vyžadujúci časté radenie, bude dochádzať vplyvom daného odstupňovania mechanickej prevodovky ku stratám rýchlosti vplyvom častého preradzovania a tým aj ku stratám z hľadiska výkonnosti, ktoré sú eliminované práve použitím hydromechanickej prevodovky.

Pri veľmi častom radení bude dochádzať taktiež k opotrebovaniu mechanickej prevodovky, kedy pri hydromechanickej je zmena prevodového pomeru realizovaná len náklonom hydrogenerátora či hydromotora, pokiaľ dochádza k výraznejšej zmene rýchlosti tak aj radenia mechanických stupňov, ale nie tak často ako pri mechanickej prevodovke. Dochádza teda ku značne menšiemu opotrebovaniu lamiel pri lamelových spojkách zabezpečujúcich radenie, ako je tomu pri mechanických stupňových prevodovkách. V prípade, že bude traktor jazdiť prevažne v doprave, tak tu jednoznačne vyniknú výhody hydromechanickej prevodovky, ktorá bude z hľadiska spotreby a komfortu na tom vždy lepšie než prevodovka mechanická. Pri vysokých nájazdoch v doprave možno počítať s rýchlou návratnosťou investície do hydromechanickej prevodovky vďaka úspore paliva a nezanedbateľným faktom je aj vyšší komfort obsluhy, ktorý poskytne prevodovka vodičovi.  

Hydrostatické prevodovky

Svojim spôsobom "plynulé", sú práve hydrostatické prevodovky. Používajú sa v traktoroch zcela ojedinele a týka sa to skôr kategórie menších traktorov, ktoré sú určené pre špeciálne využitie buď v komunálnej sfére alebo pre ľahké práce. Hydrostatická prevodovka má dva hlavné členy, a to hydromotor a hydrogenerátor, ktorý môže byť ešte spojený s viacstupňovou prevodovkou pre dosiahnutie požadovaného krútiaceho momentu na kolesách. Výhodou týchto prevodoviek je jednoduché ovládanie s jednoduchou zmenou smeru jazdy a veľmi citlivou a plynulou zmenou pojazdovej rýchlosti. Nevýhodu je potom už spomenutá nižšia účinnosť hydrostatického prenosu o cca. 17%. Traktory s týmito prevodovkami sa tak hodia pre ľahké práce v stiesnených priestoroch prípadne tam, kde je nutné plynule ovládať pojazdovú rýchlosť. Bežne práve v komunálnej sfére pri agregácii so zametacími kartáčmi alebo sekacími hlavami alebo priekopovými mulčovačmi.

Na záver môžeme povedať, že hydromechanické prevodovky zaznamenali značný nárast a aj vďaka vývoju bola dosiahnutá vyššia účinnosť, čo z nich robí priamych konkurentov pre prevodovky mechanické radené pod zaťažením. Vždy budú mať o niečo nižšiu účinnosť, ktorá však pri vhodnej agregácii a podmienkach bude prevážená výhodami tejto koncepcie. Plynulé prevodovky sa začínajú hojne presadzovať aj pri traktoroch najvyššej výkonovej kategórie, čo len potvrdzuje progresívny vývoj v tejto oblasti a snahu výrobcov poskytnúť komfort a výhody tejto koncepcie aj v traktorech najvyššej výkonovej kategórie. Novinkou je implementácia hydromechanickej prevodovky do traktorov najvyššej výkonovej kategórie T9. Môžeme teda očakávať, že vývoj v oblasti hydromechanických prevodoviek bude pokračovať a už dnes si môžu farmári zakúpiť aok malý traktor rádovo od 110 koní, tak aj ten z najvyššej výkonovej kategórie vybavený plynulou prevodovkou. To len dokazuje, že výhody týchto prevodoviek prevažujú nad ich nedostatkami a že dopyt po traktoroch s hydromechanickými prevodovkami bude stúpať.

Prehľad prevodoviek v traktoroch New Holland

Komfort a automatizácia v traktore

Komfort a automatizácia v traktore

Teraz už máte určitú istotu, že traktor zvládne práce, ktoré pre neho plánujete. Je čas sa zamyslieť nad komfortom pracovného prostredia a mierou automatizácie, ktoré budete od traktora požadovať.

  

Pri voľbe miery komfortu budete brať do úvahy predovšetkým:

•  požadovaná miera ochrany obsluhy (predovšetkým pri častej práci s postrekovačmi)
•  plánovaná doba strávená v traktore za deň
•  kto bude traktorom jazdiť – stály zamestnanec / viac ľudí v zmenovej prevádzke / brigádnici

Z týchto informácií zvolíte typ požadovanej sedačky, typ lakťovej opierky, úroveň odpruženia, akceptovateľná úroveň hluku v kabíne, rozsah a typ osvetlenia atď. 

Požadovaný typ lakťovej opierky a mieru odpruženia traktora je možné vybrať v komfigurátore v sekcii "Komfort".

Prehľad lakťových opierok v traktoroch New Holland

Do oblasti komfortu svojim spôsobom patrí aj požadovaná miera automatizácie. Tá závisí predovšetkým na schopnosti a ochote obsluhy učiť sa nové veci. 

K dispozícii sú napríklad tieto automatizačné funkcie traktora:

•  GPS navigácia + automatické riadenie
•  súvraťová automatika
•  špeciálne funkcie - IngelliBale, IntelliTurn atď. 
•  telematika a riadenie flotily strojov
•  precízne poľnohospodárstvo

Pokiaľ uvažujete o využívaní vyspelejších automatizačných funkcií v traktore, uistite sa, že v sekcii "Automatizácia" konfigurátora máte vybrané hydraulické čerpadlo s premenlivým prietokom CCLS a budete tiež potrebovať elektronicky ovládané vonkajšie okruhy hydrauliky.

Rozpočet a cena traktora

Rozpočet a cena traktora

Máte jasno o vysnenom stroji. Prichádza na rad cenová kalkulácia. Pokiaľ sa vám zdá cena traktora vysoká, zvážte, či skutočne potrebujete a využijete všetky funkcie, ktoré ste od traktora vyžadovali. Na druhej strane dávajte pozor, aby ste neodstránili nejakú nutnú funkciu len preto, že vás limituje rozpočet. Keď už nie je kde „okresávať“, zvážte rôzne možnosti financovania traktora.

Nezabúdajte ani na možnosť poistenia stroja, aktiváciu predĺženej záruky alebo predplatenie servisných služieb.

Pokiaľ vám cana traktora pripadá vysoká, povedzte si sami pre seba, čo pre vás „drahý“ skutočne znamená:
 • Cena je dobrá, ale dnes nemám toľko financií (nemám na Ferrari aj keď bude za dobrú cenu) – mnoho práve týchto úskalí vieme vyriešiť rôznymi typmi financovania.
 • Cena je dobrá, ale toľko za to nedám (na Ferrari síce mám, ale radšej si zadovážim obytné auto) – je potrebné hľadať, čo oželiem z výbavy alebo hľadať v nižších modelových radoch.
 • Cena nezodpovedá hodnote

Keď podľa vás cena nezodpovedá hodnote… 

Nie sme jediná firma, ktorá dodáva traktory. Pokiaľ si vyžiadate aj konkurenčnú ponuku, uistite sa, že porovnávate porovnateľné! Každý obchodník vás bude presviedčať, že stroj nižšieho radu je vlastne rovnaký ako vami zvažovaný traktor New Holland, než aby vám znížil cenu skutočne porovnateľného stroja. Výrobcovia porovnávajú traktory podľa týchto parametrov: 

 • Výkon (pozor na udávanú normu a typ výkonu. Zjednodušene 1 kôň = 542 – 646 Eur! Podľa technickej vyspelosti a výbavy stroja).
 • Typ prevodovky –  doporučujeme konzultovať a porovnať prevodovky.
 • Hmotnosť traktora.
 • Užitočná hmotnosť traktora.
 • GVW - celková hmotnosť vozidla
 • Rázvor
 • Max. dostupný rozmer pneumatík a typ pneumatík (rozdiel v cene pneumatík môže spraviť až 4% ceny stroja!)

Orientačné ceny jednotlivých modelov

Pokiaľ máte jasnú predstavu o výkone a výbave traktora, existujú matematické nástroje Multikriteriálneho rozhodovania, ktoré vám pomôže vybrať ten správny stroj. Ak potrebujete s rozhodovaním pomôcť, neváhajte nás kontaktovať akýmkoľvek spôsobom - radi vám pomôžeme.

Ako sa odlišuje hodnota výkonu od hodnoty podľa normy ISO?

 • 14396 = ECE R120 /97/68/EC = 2000/25/EC predstavujú hrubý výkon bez ventilátora “Gross Power without Fan”• ISO TR
 • ECE R24 predstavujú čistý výkon s rozopnutým ventilátorom (“net power with Fan disengaged“) – o cca. 2-6 koní menej než ISO, záleží na ventilátore.
 • EEC 80/1269 = DIN 70020 predstavujú čistý výkon so zopnutým ventilátorom (“Net Power with Fan engaged“) –  o cca. 8 a viac koní menej než ISO, záleží na tvare a veľkosti ventilátora.
Voľba dodávateľa a starostlivosť o traktor

Voľba dodávateľa a starostlivosť o traktor

Traktor je výrobný prostriedok, ktorý pracuje v sezónnej prevádzke. Je potrebné vedieť ho dobre ovládať a je potrebné sa oň starať. Pokiaľ na traktore nastane mimoriadna událosť, musíte mať niekoho, kto sa o stroj postará. Servisy spoločnosti AGROTECSlovensko s.r.o. a autorizovaných dealerov sú pravidelne auditované výrobcom a starajú sa primárne o stroje, ktoré sme zákazníkom predali a ktorí stroje pravidelne servisujú.

U dodávateľa je vhodné si preveriť: 

 • Skúsenosti s predávanou technikou, alebo jeho históriu.
 • Referencie na servisné stredisko u okolitých zákazníkov, dôležitá je doba reakcie na Váš podnet.
 • Kvalitu zázemia a napojenie na servisné a diagnostické systémy výrobcu (rozmery servisných priestorov, základné vybavenie ako je žeriav, EST tools, prípravky atď.).
 • Kvalita servisných technikov + napojenie na systém školenia servisných technikov.
 • Vzdialenosť / dostupnosť od vašej farmy.
 • Kvalita zaškolenia obsluhy.
 • Napojenie na logistiku náhradných dielov výrobcu.

Radi sa postaráme aj o Vás.

Máme pre vás ten najlepší traktor

Veríme, že vám predchádzajúci text pomohol v zorientovaní sa v základných technických parametroch a možnostiach poľnohospodárskych traktorov a ste pripravení vybrať si ten správny stroj pre vaše potreby. Vyskúšajte náš jednoduchý konfigurátor, ktorý vás prevedie sortimentom traktorov New Holland.  
Spustiť konfigurátor

Neviete, aký traktor si vybrať? Kontaktujte nás


Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.