Navigačné systémy

Prinášame vám prehľad navigačných systémov nielen pre techniku New Holland. Vyberte si zo širokej ponuky antén, displejov a systémov automatického či asistovaného riadenia. Taktiež si pozrite sprievodcu výberom navigácií.
GPS navigácie sa stávajú bežnou výbavou nielen nových traktorov. Užívatelia aj majitelia strojov si zvykli na výhody, ktoré prináša automatizácia, precízne poľnohospodárstvo aj vzdialená správa strojového parku alebo telematika. Zaujímavé riešenia máme určite aj pre vás. Vybrať si vhodnú GPS navigáciu je jednoduché, hlavne pokiaľ presne viete, čo od nej očakávať.

Ing. Lukáš Renčín
Produkt manažer pro navigace a telematiku, AGROTEC a.s.

akO správnE vybraŤ navigÁciU

Vybrať vhodnú GPS navigáciu je jednoduché, pokiaľ viete, čo očakávať.

PREČO SÚ NAVIGÁCIE POTREBNÉ

PREČO SÚ NAVIGÁCIE POTREBNÉ

GPS navigácie sa stávajú bežnou výbavou nielen nových traktorov. Užívatelia aj majitelia strojov si zvykli na výhody, ktoré prináša automatizácia, precízne poľnohospodárstvo (PLM) aj Poľnohospodárstvo 4.0 (telematické systémy).

Medzi najčastejšie výhody GPS navigácií spomenieme:

 • minimalizácia prekryvov záberu
 • možnosť pracovať za zníženej viditeľnosti (prašnosť, noc)
 • zvýšenie komfortu a produktivity práce vďaka automatizácii riadenia
 • efektívne využitie vstupov vďaka možnosti automatického sekčného spínania
 • mapovanie výnosov a moderné pestovateľské technológie (striptill)
 • optimalizácia pohybu strojov
TYPICKÉ SÚČASTI NAVIGÁCIÍ

TYPICKÉ SÚČASTI NAVIGÁCIÍ

GPS navigácie sa všeobecne skladajú z hardvéru a softvéru. Medzi hlavné časti hardvéru patrí GPS ANTÉNA a DISPLEJ. Podľa typu implementácie navigačného systému do stroja potom ešte RIADIACA JEDNOTKA NAVIGÁCIE, prípadne komponenty systému ASISTOVANÉHO / AUTOMATICKÉHO RIADENIA. Softvérovú časť systému potom tvoria kódy a licencie, ktoré umožňujú rozšírenie systému za účelom vhodnej montáže do daného stroja.
Iné licencie potrebujeme napríklad pre traktor a iné zase pre samochodný postrekovač. Každý si tak vyberie len to, čo pre svoj stroj a použitie potrebuje. Úroveň presnosti a licencie pre riadenie sa spravidla aktivujú v anténe, automatizačné funkcie ako napríklad ovládanie sekcií postrekovačov či sejacích strojov potom odomykáte v monitore / displeji. Je potrebné zdôrazniť, že rovnaké hardvérové zariadenie sa môže s rôznymi licenciami chovať výrazne rozdielne a nemusí byť kompatibilné (spolupracovať) s inými strojmi a prvkami. Z hľadiska základného rozdelenia systémy rozlišujeme na manuálne GPS navigácie (bez automatického riadenia), ďalej ako systémy tzv. asistovaného riadenia, ktoré fungujú ako úplne samostatný, na traktore nezávislý systém, ktorý priamo nezasahuje do zástavby vozidla, alebo môže byť navigačný systém kompletne integrovaný do hydraulického systému a konštrukcie traktora.
UROBTE SI JASNO

UROBTE SI JASNO

Aby ste sa mohli rozumne rozhodnúť, ktorý variant zvoliť, odporúčajú naši špecialisti odpovedať si na následujúce otázky:
 1. Plánujete riadiť podľa navigácie manuálne (navigačný displej zobrazuje šípky, kam máte točiť volantom/vozidlom a vy dávate pokyny) alebo budete využívať asistované riadenie?
 2. Budete navigáciu prenášať medzi viacerými strojmi alebo bude len na jednom?
 3. Zvažujete finálne riešenie pre navigáciu alebo uvažujete do budúcna o jeho rozšírení o ďalšie funkcie?
 4. Pri akých pracovných rýchlostiach budete navigáciu používať?
 5. Kde a ako budete získavať mapy pozemkov/aplikačné mapy, ako ich plánujete prenášať?
 6. Akú vysokú presnosť od navigácie vyžadujete, budete pracovať na svahoch?
 7. Aké typické práce budete s navigáciou vykonávať, (jazda vzad, plazivé rýchlosti, atď.)?
 8. Akú uhlopriečku navigačného displeja požadujete?
 9. Aký máte na investíciu rozpočet?
DO AKEJ TECHNIKY JE MOŽNÉ NAVIGÁCIU OSADIŤ

DO AKEJ TECHNIKY JE MOŽNÉ NAVIGÁCIU OSADIŤ

Mnohých z vás asi zaskočilo, že sa medzi hlavnými otázkami neobjavuje typ a výbava traktora. Áno je to správne. Navigáciu je možné namontovať na traktor akéhokoľvek veku a výbavy, respektíve sa ani nemusí jednať len o traktor, ale aj ľubovoľný samochodný stroj. Navigácia si nájde uplatnenie aj na kombajnoch, rezačkách a samochodných postrekovačoch atď.
Majte však na pamäti, že desať rokov starý stroj s tisícami motohodín a vôľou v čapoch kolies nikdy nemôže dosahovať maximálne možné presnosti navigácie.

Pokiaľ máte na farme viac strojov, je medzi nimi navigáciu prenášať, podľa toho, akú prácu stroj práve vykonáva. Ak máte na farme viac navigácií, stojí za to premyslieť, aká úroveň presnosti je pre jednotlivé antény potrebná. Odomknutá úroveň presnosti v anténe zostáva aj po prenesení na iný stroj, čo ponúka priestor pre úsporu a maximalizáciu efektivity vykonávaných prác.


MožnÉ RIešenIA GPS navigÁcIe

Pre predstavu uvádzame niektoré typické riešenia GPS navigácií tak, ako ich poznáme z praxe. Ich využitie je ale vždy potrebné naladiť na konkrétne stroje na farme. Naši špecialisti na navigácie a telematiku vám s tým radi poradia.

   
Jednotlivé komponenty prE navigačnÉ systémy

Nižšie si môžete pozrieť jednotlivé produkty k navigačným systémom, ktoré sme pre vás zoskupili podľa ich základného použitia. V jednej skupine tak nájdete všetky antény, displeje, systémy pre asistované riadenie a riadiace jednotky pre navigácie. 

 

Najnovšie traktory s monitorom IntelliView 12 a prípravou AGR
Traktory s monitorom IntelliView IV a prípravou AGR
Stroje s monitorom IntelliView IV bez prípravy AGR
Staršie traktory bez monitora
 

Plná integrácia, najmodernejšie technológie

Pre najnovšie traktory New Holland s monitorom IntelliView 12 a prípravou pre GPS Auto Guidance Ready (AGR) potrebujete len GPS anténu a softvérové odomknutie. K anténe potom zvolíte požadovanú mieru presnosti. Ostatné prvky sú už integrované v traktore. Po odomknutí je možné systém využiť tiež pre ovládanie sekcií postrekovača/sejacieho stroja a pre využitie variabilného hnojenia (pokiaľ to rozmetadlo umožňuje). GPS polohu stroja môže využívať telematika (pokiaľ je integrovaná), ktorá tiež môže používať bezdrôtový prenos súborov (navigačné línie, aplikačné mapy).

 • Produkty k dispozícii: Anténa PLM Cygnus
 • Hlavné výhody: využívam displej traktora, integrovaný systém
 • Možné obmedzenia: jednoduchý prenos len medzi strojmi rovnakej generácie
 • Typické modelové rady: T7 Heavy Duty, T8 Genesis

Plná integrácia

Pre automatické riadenie potrebujete dva hlavné komponenty, a to riadiacu jednotku navigácie NAV III a GPS anténu 372 pri ktorej ešte ďalej zvolíte požadovanú mieru presnosti. Ostatné prvky sú už integrované v traktore. Systém po príslušnom softvérovom odomknutí môžeme využiť tiež pre ovládanie sekcií postrekovača/sejacieho stroja a pre využívanie variabilného hnojenia (pokiaľ to rozmetadlo umožňuje).

 • Produkty k dispozícii: AG372, NAV III
 • Hlavné výhody: využívam displej traktora, integrovaný systém
 • Možné obmedzenia: nekompatibilné so strojmi novej generácie PLM
 • Typické modelové rady: T5.xxx, T6.xxx T7.xxx, T8.xxx

Stroje s IntelliView IV

Pri týchto traktoroch alebo všeobecne strojoch máme dve možnosti. Daný stroj môžeme doplniť AGR (Auto guidance ready) kitom, a tak stroj nachystať pre automatické riadenie. To však môže byť cenovo náročné a nie vždy sa to pri starších strojoch vyplatí. Druhým variantom je využitie asistovaného riadenia, kedy pre stroje New Holland vybavené monitorom IntelliView IV existuje variant asistovaného riadenia s integráciou ovládania do daného monitora. Potrebujeme teda len anténu, elektromotor pod volant, adaptačný držiak a príslušnú kabeláž. Pri anténe potom zvolíme vyhovujúcu úroveň presnosti.

 • Produkty k dispozícii: sortiment výrobkov New Holland v spolupráci s TRIMBLE 
 • Hlavné výhody: Cena zariadenia, využitie monitora IntelliView 4
 • Možné obmedzenia: Pri funkcii navigácie sa pohybuje aj volant riadenia, ktorým pohybuje elektromotor, ktorý je umiestnený pod ním.
 • Typické modelové rady: T5.xxx, T6.xxx T7.xxx, T8.xxx, kombajny CXxxx, rezačky FRxxx

Navigácie pre staršie stroje

Tu máme dve možnosti. Daný stroj môžeme doplniť AGR kitom, a tak stroj nachystať pre automatické riadenie. To však môže byť cenovo náročné a nie vždy sa to u staršieho stroja vyplatí. Druhým variantom je využitie asistovaného riadenia s ovládacím displejom navigácie. Vhodný typ zariadenia zvolíme podľa účelu použitia a adaptácie na daný stroj. Potrebujeme teda anténu, navigačný displej, elektromotor pod volant, adaptačný držiak a príslušnú kabeláž. Pri anténe potom zvolíme vyhovujúcu úroveň presnosti.

 • Produkty k dispozícii: Navigačná sada FJD alebo sortiment výrobkov New Holland v spolupráci s TRIMBLE
 • Hlavné výhody: Systém nezasahuje do zástavby vozidla, jednoduchá prenositeľnosť (systém nie je pevne pripevnený na stroj), displej navigácie, ktorý môže slúžiť aj ako ovládací terminál ISOBUS
 • Možné obmedzenia: Pri funkcii navigácie sa pohybuje aj volant riadenia, ktorým pohybuje elektromotor ktorý je umiestnený pod ním.
 • Typické modelové rady: TLA, T5000, TSA, T6000, T7000, T8000 
 

Antény

V anténách se zpravidla odemyká požadovaná přesnost navigace a aktivují licence pro automatické řízení. Pro jednu anténu si tedy lze zpravidla vybrat více "přesností" a různé licence.
 

Navigačná anténa PLM Cygnus

Nová anténa PLM Cygnus poskytuje spoľahlivé a konzistentné informácie o polohe, rýchlosti a smere jazdy stroja s kompenzáciou terénu. Môžeme ju využiť pre systémy automatizovaného riadenia a precízne poľnohospodárstvo AutoGuidance & Precision Farming. Do antény integrovaná inerciálna meracia jednotka (IMU) a pokročilá technológia PLM Cygnus poskytuje stabilný výkon. To oceníte hlavne v náročných podmienkach, napríklad blízko hranice lesa, kde môže dochádzať k tieneniu signálu satelitov. Tradičné sady funkcií, ako je možnosť zvýšenia úrovne presnosti (PLM1, PLM2, PLM3, RTK), sú zachované. Nové funkcie, ako je Auto Position Link (schopnosť 2 pripojených príjmačov detekovať relatívnu polohu a smerovanie s vysokou mierou presnosti), umožňuje využitie inovatívnych produktov precízneho poľnohospodárstva. Tento príjmač umožňuje príjem zo satelitov: GPS, GLONASS, Galileo a Beidou.

Navigačná anténa NH 392

Navigačná anténa NH 392 je náš najmodernejší GNSS príjmač a je vhodný do kombinácie s monitorom (displejom) IntelliView IV a systémom pre automatické riadenie IntelliSteer skoro na všetkých strojoch New Holland. NH 392 vie príjmať všetky typy signálov: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, čo je predpokladom maximálnej prevádzkyschopnosti. Súčasne môžete využiť aj širokú škálu presnosti od základnej až po vysokú presnosť:

 • SBAS (WAAS, EGNOS, SLAS)
 • RangePoint® RTX
 • CenterPoint® RTX
 • RTK

Jednoduchá inštalácia

Konštrukcia jednotky umožňuje jednoduché prenášanie príjmača NH 392 z jedného traktora na druhý či dokonca na váš kombajn alebo rezačku. To umožňuje využívať výhody v rámci celého strojového parku. Pri využívaní presnosti na úrovni RTK môže byť korekcia doručená prostredníctvom rádiového signálu alebo častejšie prostredníctvom NTRIP do modemu v stroji pomocou miestnej mobilnej siete.

Navigačná anténa NAV 900

Navigačná jednotka NAV-900 je moderným príjmačom určeným pre príjem signálu zo systému GNSS. Obsahuje anténu, príjmač, systém pre kompenzáciu terénu a na želanie tiež príjem rádiového signálu. Táto jednotka je postavená pre intenzívne využitie a ponúka širokú škálu presností od základnej po vysokú presnosť. Anténa NAV-900 je navrhnutá pre montáž na strechu väčšiny poľnohospodárskych vozidel. NAV-900 je vybavená výkonnou GNSS anténou v kombinácii so špičkovou riadiacou jednotkou navigácie NAV III určenou pre ovládanie Autopilota™ v jednom komplete. Príjmač GNSS využíva viac satelitných signálov (napr. L1, L2, L5) z každého družicového systému a vďaka dodatočným satelitným signálom poskytuje tento príjmač rýchlejšie konvergenčné časy RTX aj v blízkosti prirodzených prekážok, ako sú stromy. NAV-900 je tiež schopný príjmať korekčné signály RTK VRS, Center Point® RTX a xFill® z družíc CentrePoint RTX, ktoré sú vysielané v pásme mobilnej satelitnej služby (MSS).

Konštrukcia zariadenia s menším množstvom komponentov umožňuje rýchlu montáž a zvyšuje kompatibilitu so systémami automatického riadenia:

 • CANbus – priame signály do CANbus pre stroje s guidance ready výbavou.
 • Elektrické systémy – využíva Autopilot Motor Drive.
 • Hydraulické – využíva externý NAV III alebo VDM ovládač.

Navigační anténa NAV 500

Zariadenie NAV-500 je základným príjmačom, ktorý je kompatibilný s monitormi XCN-750 a XCN-1050. Má v sebe zabudovanú anténu, príjmač a systém pre kompenzáciu terénnych nerovností. Jedná sa o hospodárne riešenie pre zákazníkov, ktorí hľadajú kvalitnú navigáciu, ale nepotrebujú vysokú presnosť. Anténa sa dá umiestniť na strechu väčšiny poľnohospodárskych strojov a umožňuje príjem signálu z piatich GNSS systémov: GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS a Galileo. Anténa má veľmi rýchly čip, čo zabezpečuje presný výpočet aktuálnej pozície. Túto anténu je možné využiť pre manuálne navádzanie v kombinácii s monitormi alebo aj pre systémy asistovaného riadenia EZ-Steer a EZ-Pilot Pro. Ako základný korekčný signál je možné využiť ViewPoint RTX.


Displeje

Pre ovládanie jednotlivých funkcií navigácie potrebujete obrazovku. V súčasnej dobe sú už všetky obrazovky dotykové, takže slúžia nielen k zobrazovaniu informácií, ale rovno k ovládaniu celého systému GPS navigácie. Podľa výbavy konkrétneho stroja je možné pre ovládanie navigácie využiť priamo monitor traktora alebo potom externé displeje. V displejoch sa spravidla aktivujú rôzne automatizačné funkcie pre ovládanie postrekovačov a sejacích strojov.
 

Monitor IntelliView 12

Najnovšia generácia monitora IntelliView 12 umožňuje interaktívne nastavenie a ovládanie stroja s novou modernou grafikou a vyšším rozlíšením. Monitor je výkonnejší, umožňuje pripojiť externé kamery alebo pracovať s funkciou ISO BUS, Bluetooth, Wi-Fi a ďalšími. Užívateľom dáva k dispozícii tie najmodernejšie funkcie ako je online pripojenie, prenos súborov, hraníc pozemkov, aplikačných máp či vzdialené zdieľanie/zrkadlenie obrazovky traktora na počítači servisného technika alebo správcu farmy pre podporu vodiča. Rozvrhnutie obrazovky sa dá prispôsobiť presne podľa želania obsluhy.

Monitor IntelliView IV

IntelliView IV predstavuje veľmi obľúbený a užívateľsky ľahko ovládateľný monitor. S farebným, dotykovým monitorom IntelliView IV môžete spravovať všetky svoje úlohy a dáta z jedného miesta. Naviac dokážete jednotlivé obrazovky prispôsobiť presne podľa seba a máte tak na očiach len tie veci, ktoré potrebujete. USB porty umožňujú import dát z monitora do ostatných zariadení alebo prenášanie línií.

Displej XCN-1260

Displej XCN-1260™ je najnovší 12palcový (30,5 cm) displej na platforme Android™ s aplikáciou Precision-IQ™. Zažijete technológiu, ktorá pracuje tak tvrdo ako vy. XCN-1260 prináša jednoduchosť, presnosť, výkonnosť, spoľahlivosť a flexibilitu.

XCN-1060™ maximalizuje produktivitu práce

Jednoducho použiteľná aplikácia pre navigáciu Precision-IQ a vysoké rýchlosti spracovania dát, potrebných pri práci v poľnohospodárstve, pomáhajú maximalizovať dobu pre prácu na poli.

Vysoká miera prenositeľnosti

Display-1260 je možné použiť prakticky na všetkých strojoch – bez ohľadu na značku alebo model. Naviac sa dá ľahko premiestňovať aj medzi strojmi tak, aby ste systém využili po celý rok.

Vlastnosti a schopnosti
 • Aplikácia Precision-IQ vám dáva možnosť zhromažďovať a spravovať informácie a dáta v teréne a potom tieto informácie analyzovať pomocou softvéru pre správu farmy.
 • AutoSync™ automaticky synchronizuje navádzacie línie, názvy polí, hranice, materiál, náradie, vozidla a informácie o obsluhe naprieč všetkými pripojenými zariadeniami.
 • Zobrazenie pracovných príkazov je sada pokynov pre dokončenie úloh v teréne, ktoré sa vytvárajú na webe a potom sa synchronizujú s displejom, aby sa zjednodušilo vzdialené nastavenie úlohy.
 • S funkciou ISOBUS môžete svoj displej GFX používať pre prevádzku zariadenia zmiešaného vozového parku a rôznych nástrojov z jediného monitora.
 • Na displejoch založených na Androide je tiež centrum aplikácií App Central, ktoré poskytuje farmárom knižnicu užitočných aplikácií rôznych výrobcov pre využitie na farme, a to v rôznych jazykových a regionálnych verzách.

Displej XCN-1060

Displej XCN-1060™ je najnovší 10 palcový (25,6 cm) displej pre ovládanie a vykonávanie pracovných operácií založený na systéme Android™ a aplikácii Precision-IQ™. XC-1060 je navrhnutý tak, aby kombinoval výkon, spoľahlivosť, flexibilitu. Displej si uchováva prehľadnosť a je maximálne užívateľsky príjemný, takže ho zvládnu ovládať všetci užívatelia aj s minimálnymi skúsenosťami.

XCN-1060™ maximalizuje produktivitu práce

Jednoducho použiteľná aplikácia pre navigáciu Precision-IQ a vysoké rýchlosti spracovania dát, ktoré sú bežné pri práci v poľnohospodárstve, pomáhajú maximalizovať dobu pre prácu na poli.

Vysoká miera prenositeľnosti

Display-1260 je možné použiť prakticky na všetkých strojoch – bez ohľadu na značku alebo model. Naviac sa dá ľahko premiestňovať aj medzi strojmi tak, aby ste systém využili po celý rok.

Vlastnosti a schopnosti
 • Aplikácia Precision-IQ vám dáva možnosť zhromažďovať a spravovať informácie a dáta v teréne a potom tieto informácie analyzovať pomocou softvéru pre správu farmy.
 • AutoSync™ automaticky synchronizuje navádzacie línie, názvy polí, hranice, materiál, náradie, vozidla a informácie o obsluhe naprieč všetkými pripojenými zariadeniami.
 • Zobrazenie pracovných príkazov je sada pokynov pre dokončenie úloh v teréne, ktoré sa vytvárajú na webe a potom sa synchronizujú s displejom, aby sa zjednodušilo vzdialené nastavenie úlohy.
 • S funkciou ISOBUS môžete svoj displej GFX používať pre prevádzku zariadenia zmiešaného vozového parku a rôznych nástrojov z jediného monitora.
 • Na displejoch založených na Androide je tiež centrum aplikácií App Central, ktoré poskytuje farmárom knižnicu užitočných aplikácií rôznych výrobcov pre využitie na farme, a to v rôznych jazykových a regionálnych verzách.

Displej XCN-750

Displej XCN-750™ kombinuje jednoduchú inštaláciu, finančnú dostupnosť a skvelé funkcie. Vďaka tomuto displeju je precízne poľnohospodárstvo dostupné aj pre menšie farmy. Ľahko použiteľný displej je založený na systéme Android™. Poskytuje prístup k automatickému riadeniu a ovládaniu (sekcií) rôznych zariadení. Pridajte pripojenie Bluetooth® a Wi-Fi s kompatibilitou ISOBUS a budete pripravení na akúkoľvek výzvu!

 • Sedem palcový (7” - 17,8 cm) farebný dotykový displej s vysokým rozlíšením
 • Operačný systém založený na Androide
 • Robustná konštrukcia pre každodenné použitie v teréne
 • Kompatibilný s navigačnými jednotkami NAV-500 a NAV-900
 • Funguje ako ISOBUS task controller & univerzálny terminál
 • Ovládanie až 2 kanálov (zásobníkov) a 24 sekcií


Systémy prE asistované RIADenIE

Len výnimočne si dnes zákazníci zriaďujú navigačné sestémy s manuálnym riadením podľa svetelnej lišty. Rôzne spôsoby asistovaného alebo automatického riadenia sa už stali určitým štandardom a je to dobre. Práve táto časť šetrí náklady a pomáha udržiavať konštantne vysokú produktivitu práce obsluhy aj v predĺžených zmenách.

Automatické riadenie INTELLISTEER – s InteliView 12

Intellisteer pre techniku New Holland, je systém automatického navádzania plne prepojený s vašim traktorom alebo kombajnom priamo z výroby. Stroj môžete na tento systém navádzania z výroby pripraviť alebo môže byť plnohodnotne vybavený, priamo z fabriky. Systém je zabudovaný do prevádzkového konceptu stroja. Displej IntelliView 12 je ergonomicky integrovaný do lakťovej opierky. Všetky ponuky sú užívateľsky konfigurovateľné až na 6-tich prevádzkových obrazovkách zobrazujúcich mapy polí, nastavenia navádzania a tiež funkcie traktora a náradia.

IntelliSteer ponúka presnosť navádzania až 1,5 cm. Minimalizácia prejazdov a prekrývania prinesie úspory na osive, hnojivách a chemikáliach, dokonca zlepšíte agronomický výkon presným umiestnením semien. V riadenej prevádzke môžete minimalizovať celkové zhutnenie poľa a ďalej zlepšiť agronomický výkon.

Zostava: Monitor IntelliView 12 a anténa PLM Cygnus.

Automatické riadenie INTELLISTEER – s InteliView IV

Intellisteer pre techniku New Holland, je systém automatického navádzania plne prepojený s vašim traktorom alebo kombajnom priamo z výroby. Stroj môžete na tento systém navádzania z výroby pripraviť alebo môže byť plnohodnotne vybavený, priamo z fabriky. Systém je zabudovaný do prevádzkového konceptu stroja. Displej IntelliView IV je ergonomicky integrovaný do lakťovej opierky. Všetky ponuky sú užívateľsky konfigurovateľné až na 6-tich prevádzkových obrazovkách zobrazujúcich mapy polí, nastavenia navádzania a tiež funkcie traktora a náradia.

IntelliSteer ponúka presnosť navádzania až 1,5 cm. Minimalizácia prejazdov a prekrývania prinesie úspory na osive, hnojivách a chemikáliach, dokonca zlepšíte agronomický výkon presným umiestnením semien. V riadenej prevádzke môžete minimalizovať celkové zhutnenie poľa a ďalej zlepšiť agronomický výkon.

Zostava: Monitor IntelliView IV, anténa NH 392 a riadiaca jednotka NAV III.

Automatické riadenie Autopilot

AutopilotTM je systém riadenia, ktorý je napojený priamo na obvod riadenia stroja cez hydraulický rozdelovač. Týmto riešením je možné dovybaviť ľubovolnú značku a model stroja s prípravou na navigáciu. Vďaka hydraulickému riadeniu stroja sa výrazne zvýši vaša efektivita počas práce na poli, sejbe a pri zbere tým, že vám umožní presnejšiu a plynulejšiu jazdu a nezasahuje do ergonómie riadenia stroja.

Výhody: výrazné zníženie nákladov, prenosné riešenie, vyrovnanie terénu.
Možné monitory: XCN-750, XCN-1060 alebo XCN-1260

Automatický navádzací systém FJDynamics

FJDynamics Autosteering Kit je automatický systém riadenia vhodný pre rôznych výrobcov poľnohospodárskej techniky. Umožnuje presný asistenčný systém riadenia a zároveň môže byť v budúcnosti upravený na riadenie autonómne. Balíček je zložený z ovládacieho terminálu, 2 satelitných antén, 4G a rádio antény, elektrického volantu a snímačov. Systém je pripojený na signál RTK a umožňuje prácu s presnosťou 2,5 cm.

Asistované riadenie CNH EZ-Pilot MotorDrive

CNH EZ Pilot Motor Drive je rozšírený EZ Pilot Pro o funkcie, ako je vyššia presnosť riadenia pre všetky typy strojov či podpora navigácie pri jazde vzad a automatické otáčanie umožňujúce ihneď nadviazať na ďalší rad. Tento systém je určený výhradne pre traktory New Holland s monitorom IntelliView IV. Jedná sa o systém riadenia poľnohospodárskych strojov využívajúci navigačný kontroler NAV-900, a elektromotor s vysokým krútiacim momentom pre montáž pod volantom pre otáčanie volantom zo systému EZ-Pilot. Toto spojenie umožňuje využiť všetky výhody systému riadenia bez nutnosti zásahu do hydraulického okruhu traktora so zachovaním možnosti prenositeľnosti medzi strojmi.

Pokiaľ ide o hardvér je totožný s EZ-Pilot Pro, modernejší softvér rozširuje funkcionalitu systému, čo oceníte pri využití napríklad pri pestovaní zeleniny.

Asistované riadenie CNH EZ-Pilot PRO

Nový systém asistovaného riadenia CNH EZ-Pilot PRO je určený výhradne pre stroje značky New Holland, ktoré sú vybavené z výroby monitorom IntelliView IV (napríklad T6 Dynamic Command, rad T7). V kombinácii s anténou NAV-900 a monitorom IntelliView IV s farebnou dotykovou obrazovkou predstavuje EZ-Pilot PRO výkonný navigačný systém, ktorý vie pracovať aj s korekčným signálom RTK+ a vďaka tomu s presnosťou +/- 1,5 cm. Systém využíva elektromotor, ktorý otáča volantom, v ktorom je vhodne integrovaný a neomedzuje prístup k ovládacím prvkom stroja a nezmenšuje priestor pre nohy v kabíne. Tiež dovoľuje neobmedzené manuálne riadenie, pokiaľ nieje aktivované asistované riadenie.

Asistované riadenie EZ-Pilot MotorDrive

EZ Pilot Motor Drive je rozšírený EZ Pilot Pro o mnoho funkcií, ako je vyššia presnosť riadenia pre všetky typy strojov či podpora jazdy vzad a automatické otočenie umožňujúce ihneď nadviazať na ďalší rad. Jendá sa o systém riadenia poľnohospodárskeho stroja využívajúci navigačnú anténu NAV-900, monitor XCN-750, XCN-1060 alebo XCN-1260 a elektromotor s vysokým krútiacim momentom pre montáž pod volant. Toto spojenie umožňuje využiť všetky výhody systému riadenia bez nutnosti zásahu do hydraulického okruhu traktora so zachovaním možnosti prenositeľnosti medzi strojmi.

Pokiaľ ide o hardvér je totožný s EZ-Pilot Pro, modernejší softvér rozširuje funkcionalitu systému, čo oceníte pri využití napríklad pri pestovaní zeleniny.

Asistované riadenie EZ-Pilot PRO

Systém EZ-PilotTM  PRO otáča volantom pomocou integrovaného elektromotora a je ho možné použiť spoločne s monitormi XCN-750 alebo XCN-1060 a XCN-1260 a anténou NAV-900. Motor integrovaný do stĺpika riadenia neomedzuje prístup k ovládacím prvkom stroja a nezmenšuje priestor pre nohy v kabíne. Umožňuje tiež neobmedzené manuálne riadenie, pokiaľ nieje aktivované asistované riadenie. Oproti variantu EZ-Pilot tento systém disponuje gyroskopickou jednotkou, takže pracuje s vyššou presnosťou na svahovitých pozemkoch.

Asistované riadenie EZ-Pilot

Systém EZ-PilotTM otáča volantom pomocou integrovaného elektromotora a je ho možné použiť spoločne s monitormi XCN-750 alebo XCN-1060 a XCN-1260 a anténou NAV-500. Motor integrovaný do stĺpika riadenia neomedzuje prístup k ovládacím prvkom stroja a nezmenšuje priestor pre nohy v kabíne. Umožňuje tiež neobmedzené manuálne riadenie, pokiaľ nieje aktivované asistované riadenie. Toto je ideálny balíček pre základné vylepšenie stroja, ktorý poskytuje vysokú presnosť za dostupnú cenu.

 

 

Videogaléria

Kontaktujte nás


Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.