BRAUD

128 - 175 koní
Zberače hrozna a vytrvalých kultúr typu rýbezle sú k dispozícii v štyroch základných výrobných radoch, ktoré sa líšia predovšetkým šírkou medziradia a výkonom motora. Fungujú aj ako univerzálny nosič náradia pre rosiče Berthoud, stroje pre zelené práce Provitis a mnohé ďalšie.
Zberače hrozna BRAUD už 40 rokov zabezpečujú maximálne kvalitný a efektívny zber hrozna a vytrvalých kultúr. Na otočenie kľúčom máte k dispozícii ekvivalent 40-tich usilovných zberačov. O striasanie sa stará systém SDC. Oddelené bobulky zachytáva patentovaný, maximálne šetrný systém NORIA. Najvyššiu čistotu zberu zabezpečuje destemer a OptiGrape. Pásový dopravník vie podľa GPS mapy rozdeľovať zozbierané hrozno podľa miery zrelosti do pravého alebo ľavého zásobníka. Aj preto sú samojazdné zberače hrozna BRAUD od New Holland jedničkou na svetovom trhu.

Mgr. Leo Čermák
produktový manažér pre viničnú a komunálnu techniku, AGROTEC a.s.
 

 

Prečo si zaobstarať BRAUD

BRAUD 9000 M/L/N 2

Vieme, čo od nás očakávate:
 • Nejlepšiu technológiu zberu v obore
  •     Hospodárnosť a ohľaduplnosť k porastu
  •     Výkonnosť
  •     Čistota zberaných bobúľ 
 • Jednoduchú obsluhu stroja, ovládateľnosť, komfort
 • Rozumné prevádzkové náklady a minimálne náklady na údržbu
 • Minimálnu dobu nastavovania stroja a dennej údržby
 • Maximálne využitie času pre zber bez prestojov
 • Univerzálne využitie nie len pre zber
A to vám multifunkčný zberač hrozna BRAUD prináša. 

BRAUD 9000 M/L/N 3

Tieto prvky tvoria 100% BRAUD 
 • Destemmer a triedenie bobúľ Opti-Grape
 • Jednoduché a ľahké nastavenie a čistenie destemmeru
 • Systém predumytia stroja – za 20 minút je hotovo
 • Obsah zásobníka až 4.000 litrov
 • Rýchle a jednoduché nastavenie systému Noria, fixácia zberacej hlavy pri presune stroja.
 • Striasací systém SDC, ktorý dosiahne aj na nízko rastúce hrozno.
 • Výborný výhľad zo stroja s modernými ovládacími prvkami IMS 2.0 a IntelliView IV.
 • Maximálna ochrana zdravia pri práci s kabínou BlueCab 4
 • Živé, spoľahlivé a hospodárné motory FPT

BRAUD 9000 M/L/N 4

Samovyrovnávajúca sa zberová hlava

Zberová hlava je namontovaná na čape:
 • Kotviaci čap je vysoko uložený – vyššia prejazdná výška.
 • Výkyvná hlava vyvíja minimálny tlak na vínny ker
 • Indikácia miery vyrovnávania
Automatické vyrovnávanie:
 • Vlavy viniča jemne vedú zberovú hlavu v riadku
Odpruženie a tlmenie
 • Rám striasacieho ústrojenstva je uložený na silent blokoch
 • Vibrácie zo striasacieho ústrojenstva sa neprenášajú do kabíny
 • Trojbodové odpruženie s tromi silent blokmi
 • Trojbodové odpruženie je dostatočne jemné k porastu viniča

BRAUD 9000 M/L/N 5

Výkonné a šetrné striasanie
 • Vstupná zóna – postupne zavádzanie hlavičky viniča do aktívnej zóny
 • Aktívna zóna
  •     Bobule sú jemne striasané – žiadne šľahanie do hrozna
  •     Striasacie prúty objímú porast, rozpohybujú ho a bobule sa oddelia udeleným zrýchlením
  •     Pohyb striasacích prútov je precízne ovládaný vzadu umiestnenými tyčami
 • Výstupná zóna – pohyb sa postupne upokojuje
 • Striasací systém BRAUD SDC je uznávaný ako najlepší na trhu. 
 • Striasacie prúty sú na sebe vzájomne nezávislé, upevnené pomocou flexibilného upevňovacieho systému. Jednotlivé striasacie prsty je možné ľahko a rýchlo zapnúť alebo vypnúť v závislosti na výške umiestnenia hrozna.

BRAUD 9000 M/L/N 6

So striasacím systémom sa ľahko pracuje
 • Automatické ovládanie výšky
 • Striasací systém je vždy v rovnakej výške
 • Je možné si nastaviť dve výšky – pracovnú a pre otáčenie na úvrati
 • Hmatač pre nastavenie výšky
  •     Zamedzuje poškodeniu pôdy aj zberovej hlavy
  •     Minimalizuje nárazy zberovej hlavy a jej opotrebovanie
 • Jedným tlačidlom aktivujete úvraťovú automatiku
 • Úpravu rýchlosti striasacích prútov vykonáva IMS 2.0 na základe
  • Teploty oleja
  • Zmien otáčok motora
  • Šírky riadku porastu
 • ACS – systém automatického nastavenia pre zbernú plodinu si pamätá vaše nejlepšie parametre pri zbere

BRAUD 9000 M/L/N 7

Hlavy viniča sú ako v bavlnke

Pohyb kapsičiek NORIA je zladený s pojazdovou rýchlosťou stroja
 •     Kapsičky Noria nemajú voči porastu žiadnu rýchlosť
 •     Celý systém kapsičiek je plne ohybný
 •     Nedochádza k poškodeniu hláv viniča
 •     Systémy rybej kosti naopak na hlavičky vyvíja trenie 
 • 2 x 63 kapsičiek veľkosti XXL (okrem modelu 9070)
 • 4 klipy: dva páry klipov
 • Kapsičky sú ešte flexibilnejšie
 • Klipy sú mechanickou poistkou proti poškodeniu kapsičiek
 • Klipy prinášajú nižšie nároky na údržbu
 • Kapsičky sú dostatočne šetrnné aj k novím dosadzovaným hlavám, nemusí sa nič nastavovať.
 • V extrémnych podmienkach alebo pri omyle sa dá z riadku ľahko vyjsť – kapsičky majú reverzáciu.

BRAUD 9000 M/L/N 8

Výkonný a hospodárný zber bobúľ
 • Priestor okolo hlavičiek viniča je kompletne utesnený
 • Straty sú tak minimálne
 • Kapacita systému Noria je 50 kg na meter kapsičiek, tj. 60 ton bobúľ/ha pri spone 2,5m. 
 • Žiadna úroveň výnosu vás neobmedzuje
 • Vynikajúca dĺžka systému kapsičiek – 230 cm utesneného priestoru pri modeloch Braud 9000
 • Úplne neporovnateľný systém oproti “rybej kosti”
Bobule nemacerujú
 • Od striasacích prútov až po zásobník je len minimum dopravníkov, čo zachováva kvalitu bobúľ
 • Stroj bobule “nelisuje”, zabraňuje tak macerácii a oxidácii.

BRAUD 9000 M/L/N 9

Výkonné čistenie
 • Vysoko kapacitné dopravníky bobúľ so šírkou až 700 mm
 • Rovnomerné rozdelenie bobúľ na širokom dopravníku
  • Usmerňovacia lopatka rozhrňuje bobule a listy
  • V prvých dvoch tretinách je predovšetkým hrozno
  • V poslednej tretine sú predovšetkým listy a strapiny
  • Lepšie rozdelenie listov a bobúľ prispieva k lepšiemu čisteniu
 • Ľahší materiál je nasávaný ventilátorom, bobule a hrozno prúdia dole k zásobníku
 • Klapka na dopravníku zabraňuje hromadeniu nečistôt na hrane destemera

BRAUD 9000 M/L/N 10

Najlepšia kvalita odstopkovania
 • Jemné odstopkovanie prebieha pomocou troch rotorov
 • Na trhu už pracuje viac ako 2000 strojov s destemerom
  • Pri šetrnom odstopkovaní uniká z hrozna minimum muštu.
 • Precízna práca bez ohľadu na odrodu
  • Odstopkovanie bez strát – 100% účinnosť
  • Ohľaduplné odstopkovanie, bez macerácie
  • Proces odstopkovania neovplyvňuje výkon stroja
 • Čistota nazbieraného materiálu je 99,54% (podľa testu IFV z roku 2012 v odrode Syrah)
 • Šírka odstopkovača je 450 mm
 • Odstopkovač odstraňuje stopky, a tým aj nežiadúce chute z výsledného vína.

BRAUD 9000 M/L/N 11

Systém Opti Grape jednotka v triedení hrozna
 • Dokáže ešte precíznejšie dotriediť bobule. Odstraňuje zvyšky stopiek, dreva, stopiek aj bobulí s botritýdou.
  • Pri práci s Opti Grape máme až 5x menej MOG (material other than grape – materiál iný ako bobule) v porovnaní s klasickým destemerom.
  • Dokáže vytriediť plesnivé bobule a bobule s botritýdou
 • Systém sa dá jednoducho nastaviť podľa zberanej odrody – rýchlosť ventilátora.
 • Dôkazom je odpad plynúci zo systému Opti Grape
  • OptiGrape vie vyčistiť aj malé zvyšky a kúsky
  • Pozrite sa do odpadu a nastavte si citlivosť podľa vlastnej potreby
  • “Odpadkový kôš” je ľahko dostupný a kontrola je tak veľmi jednoduchá 

BRAUD 9000 M/L/N 12

Ako celé čistenie funguje
 • Pred triedenie
  •     Triediace a rozprestieracie valce 
  •     Iba zhluky bobulí sú smerované do destemeru
  •     Optimalizovaný prúd plodiny – čisté bobule nejdú cez odstopkovač
 • Odstopkovač
 • Jednoduché odstopkovanie vykonávajú 3 rotory
 • Strapiny vypadávajú na zem za zberačom
 • Separátor
 • Pozostáva iba z rozprestieracích valcov
 • Vznikne iba tenká vrstva bobuľ a rastlinných zbytkov, ktorú je potrebné prečistiť
 • Vzduchová clona odstraní všetko, čo nemá “dostatečne guľatý” tvar

BRAUD 9000 M/L/N 13

Do výbavy na želanie patrí aj váha
 • Umožňuje staticky zvážiť hrozno pred vysypaním do odvozu
 • Odchýlka je menej ako 1,5%
 • Viete s čím môžete počítať pri spracovaní v pivnici
 • Veľmi užitočná funkcia pre poskytovateľov služieb – presnejšie ohodnotenie odvedenej práce
 • Váha má výstup na tlačiareň. Je možné vytlačiť doklad ku každému zásobníku, vinohradu atď.

BRAUD 9000 M/L/N 14

Efektívny v náročnom teréne
 • Automatické výškové a svahové vyrovnávanie
 • Až do bočnej svahovosti 30%
 • 3 úrovne citlivosti – ľahká / stredná / vysoká
 • Pamätá si dve výškove úrovne
  •     Výšku v riadku pri zbere
  •     Výšku na úvrati pri otáčaní

BRAUD 9000 M/L/N 15

Maximálna ochrana zdravia pri práci
 • Kabína Blue Cab4 bola ocenená zlatou medailou na špecializovanej vinarskej výstave Sitevi 2015
  • Hospodárny systém duálnej filtrácie vzduchu
  • Ochrana kategórie 2 pri práci iba v prašnom prostredí
  • Ochrana kategórie 4 pri práci v prostredí s chemickými látkami
  • Zodpovedá norme EN 15-695 -1 a 2
  • Automatická aktivácia ochrany kategórie 4 pri zapnutí postrekovača
  • Automatické odsatie vzduchu pred pretlakovaním kabíny
 • Automatické sledovanie počtu hodín odpracovaných s aktívnym uhlíkovým filtrom
 • Testované laboratórne aj v prevádzke

BRAUD 9000 M/L/N 16

Čistenie stroja ide od ruky
 • Stroj umyjete už za 20 minút
  • 10 minút trvá automatické predumytie
  • 10 minút zaberie ručné dokončenie čistenia stroja
Predumytie – môžete aktivovať čistenie iba zberovej hlavy. 2 ventily, 4 zóny, 7 rôznych intenzít umývania.
 1. Zberová hlava so striasacími prutmi – 2 umývacie trysky striekajú na všetky prúty, voda padá do systému NORIA
 2. Dopravníkový pás – 2 umývacie trysky, voda strieka do zle dostupných miest
 3. Pás hore nohami – 2 umývacie trysky, voda strieka na kapsičky keď sú hore nohami a padá na dopravníkový pás a pokračuje mimo systém Noria.
 4. Manuálne čistenie  - hadice s tryskou pre ručné doumývanie celého stroja.

 

BRAUD 9000 M/L/N 17

Univerzálnosť s postrekovacou nadstavbou Berthoud
 • ACS – pohoda pri riadení. Otáčenie na úvrati ovládate jedným tlačítkom.
  • Vypnutie postrekovača
  • Zdvihnutie ramien a hubíc
  • Zníženie otáčok motora
 • Pokročilé ACS – automaticky sklápa bočné rameno na úvrati
 • Automatické zloženie ramien stlačením jedného tlačidla
 • Ramená si automaticky strážia výšku od zeme a kopíruju tak prípadné nerovnosti

BRAUD 9000 M/L/N 18

BRAUD – predný rám multifunkčného nosiča náradia
 • Rýchle odpojenie zberovej hlavy – stačí na to 10 minút
 • Jednoduché pripnutie multifunkčnej teleskopickej ruky – stačí 15 minút 
  •     Dvíha sa hore a dole
  •     Je teleskopická 
  •     Dá sa nastaviť uhol uchytenia náradia
 • Multifunkčná ruka je plne integrovaná
  •      Okruhy hydrauliky sú na jednom mieste
  •      Ruka je ovládaná pákou

BRAUD 9000 M/L/N 19

BRAUD – zadný rám multifunkčného nosiča náradia
 • Zadný rám je novo konštruovaný pre jednoduchú inštaláciu závažia
  •     Umožňuje správne rozložiť hmotnosť stroja
  •     Zadný rám sa jednoducho nasadzuje

Galéria


Videogaléria

Prehľadová tabuľka

Názov / Parameter
Maximálny výkon motora
Zásobník v litroch
Spon vinohradu
Utěsněná délka sklízecí hlavy
Šířka dopravníku hroznů
182 hp
4000 litry
1,8m a více
2300 mm
700 mm
164 hp
3600 litry
1,8m a více
2300 mm
700 mm
144 hp
3100 litry
1,6 m a více
2300 mm
700 mm
164 hp
2300 litry
1,4 - 1,8m
2300 mm
700 mm
175 hp
1400 litry
0,95 - 1,50 m
1.90 mm
500 mm
128 hp
2800 litry
1,8m a více
2100 mm
600 mm
128 hp
2300 litry
1,4 - 1,8m
1900 mm
450 mm

Dokumenty na stiahnutie

Zberače horzna BRAUD 7000/8000 pdf / 2,5 MB Stiahnuť
  
Zberač horzna BRAUD 9000 pdf / 3,8 MB Stiahnuť

Kontaktujte nás


Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.