Keď precízne, tak jednoducho!

06. 03. 2023 , Ing. Aleš Petr

Augmenta umožňuje variabilne aplikovať dusík aj ďalšie látky, avšak nepotrebuje žiadne mapy (pracuje v reálnom čase) a je veľmi jednoduchá na obsluhu.

Pokiaľ ste sa chystali pustiť do precízneho poľnohospodárstva, určite sa vám na stole kopili ponuky na systémy postavené na N-senzoroch, snímkovancie drony alebo satelitné snímkovanie. Každý z uvedených systémov má nejaké prednosti, ale taktiež obmedzenia. Či sa jedná o prílišnú „vedu“, náročnosť na tvorbu podkladov či závislosť na čistej oblohe bez mrakov. Augmenta je iná. Umožňuje variabilne aplikovať dusík aj ďalšie látky, no nepotrebuje žiadne mapy (pracuje v reálnom čase) a je veľmi jednoduchá na obsluhu.

Vznik systému AUGMENTA

Augmentu vymyslel syn farmára zo stredného Grécka, ktorý študoval elektrotechniku. Na rodinnej farme sa pokúšal zaviesť precízne poľnohospodárstvo, ale ak si vybral akýkoľvek systém, neustále narážal na problémy a limity dané hlavne princípom funkčnosti bežného N-senzoru. A tak sa ako elektro inžinier rozhodol vytvoriť vlastný systém, ktorý sa bude vyhýbať problémom, s ktorými sa sám v praxi trápil.

Použitá technika

Augmenta funguje na princípe rozpoznávania obrazu. K tomu využíva šesť výkonných kamier, ktoré pracujú so svetlom rôznej vlnovej dĺžky, od ultra fialového po infra červené ako N senzor a tieto informácie ďalej vyhodnocuje pomocou umelej inteligencie pre rozpoznávanie obrazu. Zo vzniknutého obrazu je pomyselne vyrezaný obdĺžnik porastu vo vzdialenosti 15 – 18 m pred traktorom a v celej šírke záberu zariadenia (až 42 metrov), ktoré je následne rozčlenené do segmentov. Pre jednotlivé segmenty systém spracováva AUG index, ktorý ovplivňuje aplikovanú dávku hnojiva, fungicídu, rastového regulátora a podobne pre dané miesto. AUG index vzniká za pomoci nástrojov umelej inteligencie, kde vyhodnocujú, na čo se kamera „pozerá“. AUG index má v sebe zakomponovaný nie len údaj o obsahu chlorofilu v rastlinách, ale tiež 3D priestorový obraz z ostatných kamier, čo prináša informáciu o zapojení a výške porastu, pokrytia pôdy aj o celkovom objeme biomasy. Týmto spôsobom systém na poli identifikuje a AUG indexom popisuje tri druhy oblasti – perspektívnu s dosiahnutým potenciálom, perspektívne oblasti s nedosiahnutým potenciálom a neperspektívne oblasti.

Stratégia hnojenia a ekonomické dopady

V perspektívnej oblasti s dosiahnutým výnosovým potenciálom systém mierne šetrí hnojivo (85% maxima) s cieľom zabrániť poľahnutiu a nadbytočnému vegetatívnemu rastu na úkor ukladania látok do zrna. V oblastiach, ktoré sú perspektívne, ale nedosahujú potenciál, systém aplikuje maximálnu dávku určenú agronómom s cieľom porast čo najviac podporiť. A nakoniec v oblastiach s nízkym potenciálom systém omedzuje dávku na prednastavené minimum (základné nastavenie je 50% maxima, čo je však možné zmeniť podľa uváženia) s cieľom ušetriť, pretože do oblasti so splavenou pôdou, nedostatočným pokrytím a zlým vývojom rastlín nie je efektívne aplikovať drahé hnojivá. Vďaka sledovaniu tejto výživovej stratégie poľnohospodári v priemere ušetria 8% hnojív (pri vyrovnaných porastoch menej) a šikovnú distribúciu živín zvýšia výnos o 2 – 12%. Čo sa vyplatí nie len v období vysokých cien minerálnych hnojív. Systém tiež umožňuje prevádzku „na sucho“. S namontovanou Augmentou pole jednoducho prejdete bez aplikácie, len nasnímate porast a systém vám vygeneruje mapu s potenciálnym stavom porastu a možnosti úspory. Túto mapu si môžete porovnať napríklad s už používanými systémami alebo ju konfrontovať s vlastnými skúsenosťami.

Celoročné využitie

Augmenta pracuje v reálnom čase a nevyžaduje aplikačnú mapu. Vyhodnocuje aktuálny stav porastu a podľa toho mení dávku hnojiva či už minerálneho alebo kvapalného. Viacmenej Augmenta s aplikačnými mapami pracovať vie. Prácu v reálnom čase je možné doplniť o aplikačnú mapu, kedy si veľké pole rozdelíme na viac zón, v ktorých bude Augmenta pracovať v dopredu nastavených rozsahoch. Aplikácia hnojív je potom ešte cielenejšia. Aby mohla Augmenta pracovať v reálnom čase, musí porast vidieť, t.j. musí byť svetlo a nesmie byť povrch namrznutý. Následne ju môžeme využiť aj pre aplikáciu fungicídov, rastových regulátorov a desikantov. V tomto prípade ale prístroj využíva iný algoritmus so zmenenou logikou dávkovania, ale to by sme už zabiehali do detailov.

Dalšie využitie a rozvoj

Systém Augmenta je technicky navrhnutý skutočne dokonale a v súlade s najmodernejšími trendami. pozostáva zo samotného fyzického zariadenia, ktoré je prostredníctvom medzinárodnej SIM karty napojené na cloud databázu spoločnosti Augmenta. To umožňuje hladké fungovanie umelej inteligencie a neustály rozvoj systému. Nákupom zariadenia zákazník do svojho vlastníctva získa hardware, ktorý je dnes vysoko predimenzovaný, a to hlavne v oblasti výpočtového výkonu. To v budúcnosti umožní využívať služby, na ktorých dnes Augmenta pracuje aj so súčasným zariadením. V budúcnosti sa tak napríklad budete môcť tešiť na určitú obdobu streetview z poľa, na bodovú aplikáciu postreku či navigáciu traktora v koľajovom riadku. Presne tieto projekty majú vývojári na stole a veríme, že sa im ich podarí dotiahnuť do úplneho konca.

  


  
 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.