Vlajková loď Kombajn CR

10. 06. 2024 , New Holland, Basildon, June 2024

Najväčší pokrok spoločnosti New Holland v oblasti zvyšovania kapacity a znižovania strát za poslednú generáciu. To sú nové vlajkové lode kombajnov CR11 a CR10!

K novej vlajkovej lodi kombajnov New Holland CR11, ktorá bola predstavená na veľtrhu Agritechnica 2023, sa pri oficiálnom uvedení novej generácie kombajnov Next Generation na trh v roku 2024 pripojil už aj model CR10, pričom oba kombajny vyrobené v Kombajnovom Centre Excelent New Holland v belgickom Zedelgeme - sú vybavené novou inovatívnou technológiou, ktorá má pomôcť najväčším poľnohospodárskym podnikom maximalizovať produkciu, minimalizovať straty a znížiť celkové náklady na zber.

  • Model CR10 bol oficiále predstavený a pripojil sa tak k modelu CR11, ktorý bol predstavený na výstave Agritechnica
  • CR10 so 635 k/16 000 l zásobníkom na obilie a CR11so 775 k/20 000 l zásobníkom na obilie
  • Oba modely sú vybavené novými rotormi s priemerom 2x24 palcov a novým čistiacim systémom Twin-Clean

Hlavný rozdiel medzi oboma modelmi je vo výkone a veľkosti zásobníka na zrno, aby nové kombajny zodpovedali potrebám širokého spektra veľkých poľnohospodárskych podnikov. Model CR11 má 20 000 litrový zásobník na zrno a 15,9 litrový motor FPT Cursor 16 s výkonom 775 k. Model CR10 má 12,9 litrový motor FPT Cursor 13 s výkonom 635 k, pričom jeho zásobník na obilie má objem 16 000 litrov. Okrem dodatočného výkonu a kapacity zásobníkov zrna patria medzi kľúčové vlastnosti, ktoré posúvajú tieto kombajny do vyššej ligy z hľadiska výkonu, kvality vzoriek a minimalizácie strát, dlhšie dvojité rotory a nový čistiaci systém Twin-Clean.

Väčšia kapacita spredu dozadu

Z prednej časti sú tieto nové kombajny CR navrhnuté tak, aby zvládli väčšie objemy obilia. Žacie ústrojenstvo so šírkou 10,6-15,0 m je k dispozícii vo formátoch s pevným, flexibilným nožom, pohyblivým nožom a drapákom. K dispozícii sú aj hlavy na kukuricu a kukuričné zrno s 12-16 riadkami a dĺžku vykladacieho šneku možno špecifikovať tak, aby zodpovedala všetkým šírkam hlavy. K dispozícii sú tri možnosti pohonu, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na zhŕňače - štandardný s pevným pohonom, štandardný s variabilným pohonom a variabilný systém pre veľké zaťaženie. V prípade variabilného pohonu umožňuje pohonná jednotka CVT na prevodovke motora meniť rýchlosť otáčok čelného podávača v závislosti od podmienok na poli a plodine. Reverzácia podávača sa dosahuje pomocou hydraulického motora na pohone s pevnou rýchlosťou a pomocou pohonu CVT na pohon s premenlivou rýchlosťou.

Podávač je štandardne vybavený čelným nastavením a bočným sklonom, ktoré sa diaľkovo ovládajú z kabíny. Odtiaľ sa plodina privádza do systému Dynamic Feed Roll od spoločnosti New Holland, ktorý sa teraz môže v prípade zablokovania reverzovať súčasne s podávačom a rotormi. DFR zrýchľuje podávanie plodiny a rozdeľuje ju na dva rovnomerné prúdy, ktoré plnia dva pozdĺžne mlátiace a separačné rotory. Veľký lapač kameňov pred DFR sa dá vyprázdniť buď ručne, alebo voliteľne na diaľku prostredníctvom hydraulickej aktivácie z kabíny. 

Spoločnosť New Holland bola prvá, ktorá pred takmer 50 rokmi, v roku 1975, uviedla na trh kombajn, ktorého srdcom sú dva pozdĺžne rotory, a stala sa priekopníkom technológie mlátenia a separácie Twin Rotor. Postupom času sa jeho konštrukcia vyvíjala tak, aby spĺňala požiadavky na výkon, ochranu zrna, jeho čistú separáciu a kvalitu slamy. V novom modeli CR10 a CR11 majú dva 600 mm rotory väčší priemer aj dĺžku, čo zabezpečuje väčšiu kapacitu pre obilie, mlátenie a separáciu zrna. Každý rotor je vybavený 40 štandardnými lištami, ôsmimi lištami HX a 12 lištami s hrotmi. Lišty HX kombinujú výšku s profilom štandardných líšt, pričom väčší uhol bočnej steny pomáha urýchliť prietok obilia v prechodovej zóne klietky rotora, medzi mlátiacou a separačnou zónou. Uhol lopatiek sa dá diaľkovo ovládať z kabíny a nová konštrukcia lopatiek pomáha pri vyhadzovaní plodiny, ak je potrebné rotory reverzovať. Nové rotorové klietky majú stupňovitú konštrukciu so širšou klietkou a vyššími lopatkami v separačnej oblasti, čo umožňuje väčší pohyb sít, lepšiu separáciu a vyššiu účinnosť výkonu. Konkávnu oblasť tvoria dve sady troch ľahkých mlátiacich konkáv a separačných roštov a dve sady šiestich ľahkých roštov.  

Úplne nová čistiaca pätka TwinClean

Nová čistiaca pätka TwinClean obsahuje viacero funkcií na zvýšenie priechodnosti a minimalizáciu strát zrna. Pozostáva z dvoch za sebou idúcich systémov sít, z ktorých každý má vlastné horné a dolné sito a šnek na čistenie obilia, a je založený na veľkom obilnom tanieri so zvýšeným spádom k prvému hornému situ. Prúdenie vzduchu zabezpečuje vysokovýkonný ventilátor. Dva automatické mechanizmy krížového rozdeľovania, jeden na obilnej mise a druhý na horných sitách, zaručujú rovnomerné zaťaženie čistiacich pätiek za každých podmienok. Dve sady tlakových snímačov, jedna na panve na zrno a jedna na horných sitách, nepretržite merajú zaťaženie čistiacej pätky a zisťujú akékoľvek anomálie v rozložení materiálu medzi ľavým a pravým sitom. Mechanizmus bočného vibrovania pripája do pohybu sitá, ktoré vyrovnávajú materiál po celej šírke čistiacej pätky. Čistiaca pätka tak dokáže kompenzovať nerovnomerné podávanie a bočné sklony až do 28 %. Celková veľkosť celej plochy sita je 8,76 m².

Zásobníky na obilie, maximalizujú autonómiu

Zásobník na obilie CR11 má objem 20 000 litrov a rýchlosť vyprázdňovania 210 l/s, zatiaľ čo zásobník CR10 má objem 16 000 litrov a rýchlosť vyprázdňovania 159 l/s. Vypínanie krížového šneku umožňuje úplné vyprázdnenie vykladacieho šneku, aj keď je v nádrži na obilie ešte stále obilie. V prípade CR11 umožňuje voliteľná funkcia znížiť rýchlosť vyprázdňovania o 50 % vypnutím predného krížového šneku, čo uľahčuje vykladanie prívesov. Všetky vyprázdňovacie šneky sú vybavené výkyvným vývodom, ktorý pomáha rovnomernému plneniu a umožňuje traktorom udržať sa v stope.

Manažment zvyškov zodpovedajúci šírke kosenia a veľkému objemu slamy

Kombajny CR10 a CR11 môžu byť vybavené buď štandardným integrovaným sekacím zariadením, alebo jednotkou na jemné sekanie. Zatiaľ čo prvá z nich je určená do suchých podmienok, jednotka s na jemné sekanie je určená pre používateľov, ktorí potrebujú spracovať veľké objemy slamy na jemné rezanie a rozhodiť materiál po celej pracovnej šírke lišty.

Štandardný integrovaný sekací systém má 60 pevných nožov, ktoré pracujú s 52 protinožmi rotujúcimi pri 3 600 otáčkach za minútu na sekanie alebo pri 800 otáčkach za minútu na kladenie slamy na pokos. Manuálne nastavenie protinožov je štandardom a diaľkové hydraulické nastavenie je voliteľné. Dva hydraulicky poháňané 800 mm lopatkové rozmetače, každé vybavené tromi lopatkami, rozmetajú nasekaný materiál v šírke až 15 m. Oscilačný deflektor za rozmetacími lopatkami vytvára dynamický pulzujúci efekt na rozmetanie zvyškov, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozmiestnenie po celej šírke rezu.

Rovnako ako na štandardnom integrovanom sekacom zariadení je aj na sekačke na jemné sekanie za rozmetacími lopatkami namontovaný oscilačný deflektor, ktorý dynamicky pulzuje zvyšky po celej šírke rezu. Voliteľná funkcia IntelliSpread využíva radar na nepretržité vyhodnocovanie celej šírky rozptylu zvyškov a automatické nastavenie rýchlosti ľavého a pravého rozmetadla, aby sa zaručilo rozmetanie v celej šírke. Ďalšie možnosti zahŕňajú diaľkovú voľbu polohy dvierok sekacieho systému, prevodov sekania a protiostria. Voliteľnou výbavou je aj indikátor zaťaženia sekania, ktorý poskytuje informácie o výkone sekacieho systému a umožňuje posúdiť účinnosť výkonu v závislosti od dĺžky sekania, takže obsluha môže zvoliť optimálnu rovnováhu medzi výkonom, kvalitou sekania a kapacitou priechodnosti.

Technológie a komfort pre pohodlnú prácu

Kabína CR10 a CR11, ktorá sa nachádza pod novou kapotážou a má 25-litrovú nádrž na ručné umývanie s integrovaným dávkovačom mydla umiestneným pri prístupových schodíkoch a je vybavená viacerými vylepšeniami. Ovládanie kombajnu je jednoduchšie vďaka dvom zabudovaným dotykovým displejom Intelliview 12. Primárny monitor na pravej konzole zabezpečuje správu a monitorovanie kľúčových ovládacích prvkov kombajnu, sekundárny monitor na stĺpiku je nakonfigurovaný na mapovanie a navádzanie. Oba kombajny sú vybavené tromi kamerami, ktoré poskytujú pohľad dozadu, na zásobník na obilie a na výsypku vykladacieho šneku, pričom kamera s 360° pohľadom z vtáčej perspektívy je voliteľná, rovnako ako kamera na záves prívesu. Každý z monitorov možno nakonfigurovať tak, aby zobrazoval pohľady z externých kamier. Operátor môže tak z kabíny plne ovládať aj viac funkcií na diaľku vrátane rýchlosti rotorov, sekacieho systému a vykladacieho šneku, reverzácie DFR a rotorov aj úplne zapnutie/vypnutie sekania slamy.

V prepracovanej kabíne nájdete aj nové štýlové riadiace pedále, luxusný volant a prémiové látkové alebo kožené sedadlá, ako aj novú viaczónovú klimatizáciu so vzduchovými kanálmi v úrovni podlahy. Nové rádio Bluetooth umožňuje prehrávanie rádia ale aj spárovanie s mobilným telefónom pomocou ovládacieho panela rádia alebo z dotykového displeja IntelliView 12. Nové spätné zrkadlá poskytnú širší uhol výhľadu, pričom pravé zrkadlo je voliteľne elektricky sklopné a prístupové schodíky k čelnému sklu uľahčujú čistenie.

Komplexný balík osvetlenia obsahuje štyri LED majáky (dva vpredu a dva vzadu), 13 pracovných LED svetiel namontovaných na kabíne, dve LED svetlá na schodíky, jedno LED svetlo na vykladací šnek, jedno LED svetlo na zásobník, osem zadných LED pracovných svetiel, dve LED bočné svetlá, tri LED pásy na spodnom skle, dva LED pásy na servis motora a LED pás na sitách. Voliteľné „diaľkové“ svetlá so svietivosťou 36 000 lúmenov a dosahom 500 m môžu byť integrované pod každé strešné krídlo kabíny. K dispozícii je aj prídavné prenosné pracovné svetlo.

Presnosť zodpovedajúca výkonu

Nové kombajny CR10 a CR11 sú vybavené technológiami pre presné poľnohospodárstvo, ktoré sú navrhnuté tak, aby zodpovedali potrebám najväčších poľnohospodárskych podnikov. Balík Core PLM Intelligence pokrýva najčastejšie špecifikované požiadavky, ako napríklad IntelliSense, pri ktorom dochádza k automatickému nastaveniu podľa stratégie zberu zvolenej obsluhou, či už ide o minimálne straty, najlepšiu kvalitu zrna, maximálnu kapacitu alebo stály výkon. Druhou možnosťou je balík Advanced PLM Intelligence, ktorý je určený pre tých, ktorí majú najnáročnejšie požiadavky.

Balíky korekčných signálov pre automatické riadenie IntelliSteer a ďalšie funkcie, ako je mapovanie výnosov a vlhkosti, sú k dispozícii z výroby v dvoch úrovniach presnosti a s tromi možnosťami dodania.

Prostredníctvom voliteľného softvéru IntelliField majú majitelia a operátori bez akýchkoľvek nákladov okamžite k dispozícii údaje z poľa a môžu zdieľať hranice, navádzacie čiary a údaje o pokrytí, ak na tom istom poli pracuje viacero strojov.

Pohonné ústrojenstvo pre tie najnáročnejšie podmienky

Modely CR10 a CR11 sú vybavené dvojstupňovou hydrostatickou prevodovkou a poloautomatickou uzávierkou diferenciálu TerraLock, ktorá sa zapína manuálne a vypína automaticky v závislosti od uhla natočenia volantu a rýchlosti jazdy. Modely so systémom SmartTrax sú k dispozícii s tromi možnosťami šírky pásov 660 mm/26 palcov, 810 mm/32 palcov a 910 mm/36 palcov s gumovým alebo hydraulickým odpružením. Príslušné celkové šírky stroja sú 3,49 m, 3,79 m a 3,99 m. Pre niektoré trhy je k dispozícii konfigurácia so širokým nosníkom v kombinácii s pásmi 910 mm/36 palcov s celkovou šírkou stroja 4,8 m.

Akuprednostníte stroj na kolesách, spoločnosť New Holland a Michelin spoločne vyvinuli 900 mm široké pneumatiky s priemerom 2,32 m (VF 900/65 R46), aby sa minimalizovalo zhutnenie a maximalizovala trakcia. Alternatívne možnosti pneumatík sú VF 800/70 R46 (priemer 2,32 m) a VF900/60 R38 (priemer 2,05 m). Zadné pneumatiky na kolesové aj pásové kombajny sú k dispozícii v šírkach od 500 do 750 mm. Ďalšou možnosťou sú aj duálne pneumatiky 710/70 R42 alebo 800/70 R38 a pneumatiky LSW so šírkou až 1400 mm.

Motor v novom CR10 je preplňovaný šesťvalec FPT Cursor 13 s objemom 12,9 litra s palivovou nádržou s objemom 1300 litrov, zatiaľ čo pohonnou jednotkou v CR11 je 15,9 litrový FPT Cursor 16, tiež šesťvalcový preplňovaný agregát s objemom 1500 litrov. Maximálne výkony sú 635 a 775 koní. Podľa nového konštrukčného usporiadania sú motory inštalované pozdĺžne v rovnakom smere a pod rovnakým uhlom ako rotory, aby sa dosiahla maximálna účinnosť, pričom chladiaci vzduch sa nasáva spoza zásobníka na obilie. Model CR10 má dva chladiace ventilátory, model CR11 má tri. Celá inštalácia výfukového potrubia a turba je úplne izolovaná, aby sa znížila povrchová teplota horúcich komponentov. Otáčky motora pri žatve sú 1 900 ot./min., čo vedie k tlmenej hlučnosti a minimalizuje spotrebu paliva. V cestnom režime sú otáčky motora 1 300 ot./min., čo umožňuje maximálnu cestovnú rýchlosť pri minimálnej spotrebe paliva a hlučnosti.

Všetky pohony sa preberajú prostredníctvom prevodovky pripojenej priamo k zadnej časti motora, čím sa minimalizujú straty výkonu. Olejový filter motora je umiestnený na pravej strane motora, aby bol ľahko prístupný, zatiaľ čo vzduchový filter je pohodlne umiestnený na ľavej strane rámu kombajnu a dá sa jednoducho vybrať a vyčistiť zo zeme bez toho, aby ste museli liezť na motorovú plošinu.

Voliteľný vzduchový kompresor pozostáva z jednovalcového kompresora namontovaného na motore a zásobníka s 10 m hadicou a vzduchovou pištoľou uloženou vedľa skrinky s náradím. Ten zásobuje päť výstupov, ktoré sú umiestnené pri vstupe do kabíny, pod plošinou operátora, vedľa skrinky s akumulátorom, v priestore motora a pri zadnom rebríku. Príslušenstvo motora zahŕňa kefy nainštalované na každom rotačnom prachovom sitku, ktoré zabezpečujú nepretržité čistenie v silnom prachu produkovanom pri žatve napríklad aj kukurice alebo slnečnice.

Na úplne novom hydraulickom systéme kombajnov CR10 a CR11 bolo vedenie hydraulických hadíc prepracované do uložených línií, aby sa zlepšil prístup a zjednodušila obsluha. Všetky hydraulické pohony potrebné k žatve sa pri štarte alebo počas jazdy po ceste mechanicky vypínajú prostredníctvom spojky v prevodovke hlavného motora, čím sa znižuje odpor a šetrí sa až 20 k/15 kW výkonu. Použitie čerpadiel so snímaním záťaže ďalej znižuje nároky na hydraulický výkon a zvyšuje účinnosť. V celom hydraulickom systéme bola tiež zdokonalená filtrácia oleja, čo zvyšuje spoľahlivosť a znižuje nároky na údržbu.


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.