AGROTEC poľnohospodárska technika Novinky New Holland Výsledky práce s NIR senzorom od New Holland + VIDEO

Výsledky práce s NIR senzorom od New Holland + VIDEO

15. 04. 2024 , Ing. Aleš Petr a Ing. Michal Vencel

Senzor sme testovali na troch strojoch, ktoré sú pre využitie NIR senzora najpoužívanejšie – rezačka, kombajn a aplikátor kejdy.

V poslednom čísle časopisu Partner sme vám predstavili NIR senzor, ktorý používajú stroje New Holland. Ukázali sme, že sa jedná o veľmi vyspelú technológiu, ktorá dokáže v porovnaní s konkurenčnými riešeniami získavať mnoho dát navyše.

Teraz sa pozrime na prácu s NIR senzorom prakticky.

INŠTALÁCIA. NIR senzor je sofistikované zariadenie, ale aj napriek tomu je jeho inštalácia alebo presúvania medzi strojmi jednoduché – zo stroja na stroj se presúva len samotný NIR senzor, kabeláž a riadiaca jednotka zostáva na pôvodnom stroji, pretože riadiaca jednotka daného stroja obsahuje konkrétne krivky (knižnicu výsledkov, s ktorou porovnáva namerané hodnoty). Môžeme si to predstaviť tak, že NIR senzor je šikovný „fotoaparát“, ktorý sníma zberaný alebo aplikovaný materiál a tieto dáta – „snímky“ posiela do riadiacej jednotky, ktorá ich podľa nahraných kriviek vyhodnotí a prevedie do zrozumiteľnej formy, s ktorou sa dá ďalej pracovať. NIR senzor nie je lacná hračka, a je tak žiadúce, aby bol využívaný na čo možno najširšom portfóliu strojov. NIR senzor sme používali v priebehu celého roka a presúvali sme ho medzi rezačkou, kombajnom a aplikátorom kejdy. Samochodný aplikátor kejdy nebol zo sortimentu New Holland, tu sme teda museli namontovať kabeláž s riadiacou jednotkou pre NIR senzor, ktoré sú k dodaniu v predpripravenej sade a počítajú s touto situáciou. Naviac v našom prípade bol potrebný komunikačný modul, ktorý komunikoval medzi strojom a riadiacou jednotkou NIR senzora, a v reálnom čase s informáciami o zistenom množstve živín upravoval prietok aplikovaného materiálu, aby bola dodržaná dopredu nastavená dávka aplikácie živín (dusíku). Tá sa reguluje prietokom kejdy/digestátu a pojazdovou rýchlosťou stroja.

NIR na kombajne New Holland

NIR vyhodnocuje presné dáta. Otázka je, ako s nimi chceme ďalej pracovať. Zozbieraná hmota snímaná v výmetnej rúre rezačky ide na jamu, kde je rozprestretá a zatlačená. Vďaka NIR presne vieme, akú sme sušinu, škrob, protein, ADF, NDF, popoloviny, tuk, atd. v materiáli na jamu doviezli. Z týchto informácií sú vytvorené jednotlivé výnosové mapy z ktorých je možné následne vytvoriť aplikačné mapy. Pokiaľ nám ale stačí informácia len o sušine, je možné rezačku New Holland vybaviť len vlhkomerom, ktorý túto informáciu poskytuje. Na základe informácií o výnose a vlhkosti vytvorí rezačka mapu a dokáže rovnako ako NIR senzor podľa sušiny automaticky predlžovať alebo skracovať dĺžku rezanky. Či už používate NIR senzor alebo vlhkomer doplnený výnosomerom, dokáže rezačka zbierať dáta o výnose, tiež tvoriť mapy a v reálnom čase dávkuje konzervant podľa aktuálneho výnosu v t/ha. Niektorí konkurenti vlhkomer nemajú, a tak primárne zákazníkom ponúka NIR senzor. Pri New Hollande máte vyššiu mieru voľby. 

  

    Video z akcie s rezačkou

 

NIR a kombajny

Inštalácia NIR senzora na kombajn na zrnový dopravník z rezačky je veľmi jednoduchá. Systém umožňuje zisťovať mnoho parametrov. Pri repke je samozrejme najdôležitejšia olejnatosť, pri obilí potom dusíkaté látky. Na základe zistených dát je možné samozrejme opäť vytvárať výnosové a následne aplikačné mapy. Súčasne sa dáta dajú využiť aj ďalším zaujímavým spôsobom. Je možné sledovať priemernú kvalitu komodity v zásobníku kombajnu a pokiaľ je premenlivá, môže dávať zmysel komoditu skladovať oddelene a vytvoriť si tak dve kvality. Časť s lepšími parametrami potom výhodne predať, a tú časť s horšími potom využiť pre kŕmne účely. Alebo naopak, ako to kdo potrebuje. 

 

Reálny výstup zo systému - Prehľad o podiele Proteínov v zberanej hmote pri práci s rezačkou
 

Vysoká škola precízneho poľnohospodárstva

Áno, tak sa dá nazývať využitie NIR senzora na aplikátoroch kejdy. Ide skutočne o účelné riešenie, pretože obsah dusíka alebo fosforu tu býva veľmi premenlivý a spravidla ani miešanie nie je dostatočným riešením. Pokiaľ vnímate kejdu a digestát ako hnojivo a nie odpad, má zmysel sa podľa toho k nim chovať a aplikovať aspoň jednotnú dávku dusíka alebo ideálne využiť aj aplikačnú predpisovú mapu. Ako na to? Dáta z NIR senzora na rezačke skombinujete s ďalšími zdrojmi, napríklad s mapou dlhodobého výnosového potenciálu zo satelitov, pôdnych vzoriek a vytvoríte si aplikačnú mapu. NIR senzor namontujete na aplikátor kejdy a môžete vyraziť. NIR senzor s odpovedajúcou riadiacou jednotkou meria množstvo dusíka v aktuálne aplikovanej kejde. Software porovnáva túto hodnotu s požadovanou dávkou podľa aplikačnej mapy alebo so zadanou jednotnou dávkou na hektár. Cez ISOBUS III potom cisterna alebo samochodný stroj mení otáčky čerpadla a tým prietok kejdy tak, aby bola dosiahnutá požadovaná dávka na hektár. Pokiaľ úprava prietoku nestačí, tak mení aj pojazdovú rýchlosť stroja. Toto využitie NIR senzora poskytuje jasné dáta a je schopné investíciu zhodnotiť. Využitie na kombajne a hlavne na rezačke je z nášho pohľadu čerešničkou na torte a dáva zmysel hlavne vtedy, keď už NIR senzor vlastníte.


Za team Agrotec a.s.
Ing. Aleš Petr a Ing. Michal Vencel


 Ilustračný obrázok

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.