NAVIGÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, SPRÁVA DÁT A STROJOVÉHO PARKU

Všetky informácie tu, na jednej stránke.
Jednoduchý VIDEOSERIÁL kde vám ukážeme teoretické základy. 
Zaregistrujte sa, a my vám ukážeme, ako nové technológie fungujú v praxi. 


Plm intelligence reálnE pomáhA

 • Bezpečnosť strojov a prehľad nad územím kde pracujú zabezpečuje Geofencing – virtuálna hranica pre pohyb strojov
 • Automatické funkcie a možnosť zdieľania obrazovky monitora zvyšujú schopnosti obsluhy a riešia nedostatok kvalifikovaného personálu
 • Variabilné hnojenie prináša úspory a lepšie využitie drahých vstupov
 • Jasný prehľad o zdrojoch a jednoduchšie plánovanie zabezpečuje presný záznam aplikovaného množstva vstupov a spotreby pohonných hmôt na jednotlivých pozemkoch.
PLM pomáha majitelom
 • Ľahko získavať hranice pozemkov vďaka využitiu dát z LPIS
 • Grafická vizualizácia prevádzkových parametrov pri práci na poli pomáha udržiavať technologický poriadok
 • Prináša prehľad a pomáha s administratívou vďaka online ukladaniu dát na portál a ich vizualizáciu
 • Uľahčuje spoluprácu s agronómom pre výživu a ochranu rastlín vďaka evidencii agronomických zásahov na pozemku
PLM pomaha agronomom
 • Efektívna organizácia práce vďaka prehľadu o polohe a aktivitách jednotlivých strojov
 • Automatizácia traktorov, kombajnov, rezačiek aj lisov udržiava produktivitu práce v predĺžených smenách
 • Lepšia logistika v hlavnej sezóne je zabezpečená synchronizáciou viacerých strojov na poli pomocou funkcie IntelliField
 • Menej prestojov a nižšie náklady na prevádzku strojového parku prináša vzdialená diagnostika a preventívny servis
PLM pomáha mechanizátorom

Pripravujeme pre vás školenie v praxi , kde Vám predvedieme možnosti navigácie a telematiky PLM Intelligencie v reálnych podmienkach. PLM Intelligencia nie je len o "precíznom poľnohospodárstve", z ktorého skratka PLM vychádza (PLM = Precision Land Management), ale stavia na množstve užitočných informácií z prevádzky strojov, ktoré vďaka telematickým funkciám jednoducho získať. Dajte nám o sebe vedieť pomocou formulára na konci stránky. Budeme vás informovať o takýchto školeniach. Tešíme sa na osobné stretnutie.

      

PLM IntelligencIA v službách POĽNOHOSPODÁROV

Prostredníctvom technológií od New Holland, vám prinášame šikovné riešenia pre Precízne poľnohospodárstvo a AGRICULTURE 4.0.
New Holland disponuje uceleným sortimentom strojov, ktoré AGROTEC Slovensko vhodne dopĺňa závesnou technikou od ďalšich prestížnych výrobcov. Vieme tak poľnohospodárom ponúknuť riešenia v oblasti GPS navigácie, automatizácie, spracovania dát aj správy a podpory strojového parku. Pomáhame reagovať na výzvy v poľnohospodárstve, ktoré prináša moderná doba. Poďte do toho s nami.
    
Rast ľuskej populacie na planéte Zem. Nárast veľkosti a profesionalizácie fariem, štátna regulácia a samozrejme zmena klímy. To sú najdôležitejšie, celosvetovo pôsobiace trendy, ktoré ovplivňujú podobu súčasného a budúceho poľnohospodárstva. Výrobcovia sú si týchto trendov vedomí a aktívne na ne reagujú.

 

GlobálnE trendy ovPlyvňujÚcE POĽNOHOSPODÁRSTVO


Automatizácia

Automatizácia na jednej strane obsluhe uľahčuje prácu a udržuje konštantnú produktivitu po celý deň. Na strane druhej pomáha zvyšovať produkciu potravín a tým reaguje na nárast populácie a presun obyvateľstva do miest. Automatizačné funkcie naviac dokážu z priemerných obslúh strojov urobiť špičkové, zo začiatočníkov potom veľmi dobrých pracovníkov. 

Digitalizácia

Automatizácia je z veľkej časti umožnená vďaka digitalizácii spoločnosti. Stroje dnes generujú obrovské množstvo dát, ktoré je možné následne hromadne spracovávať. Spracované dáta uľahčujú každodenné rozhodovanie pri riešení prevádzkových záležitostí a tiež pomáhajú vyrovnať sa s rastúcou administratívnou záťažou. Jedná sa samozrejme o náročné systémy, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň podpory zo strany dodávateľov a poradenských spoločností. AGROTEC je pripravený vám ju poskytnúť.

Servitizácia

Vzdialený prístup do strojov, online sledovanie prevádzkových parametrov aj každodenná podpora mechanizátorov pri starostlivosti o strojový park sú základom spoľahlivosti a nerušenej prevádzkychopnosti celej flotily strojov. Tento prístup k starostlivosti o zákazníkov sa zjednodušene schováva pod pojem servitizácia a je typicky využívaný firmami s rozsiahlym strojovým parkom.

Alternatívne pohony

Alternatívne pohony poľnohospodárskych strojov majú za úlohu prispieť ku zmierneniu zmeny klímy a smerovať k trvalej udržateľnosti ľudského života na planéte Zem tak, ako ho poznáme dnes. Poľnohospodárska pôda je základný výrobný faktor všetkých farmárov a stojí za to sa k nej chovať zodpovedne.

  

Štyri hlavnÉ skupiny nástrojOV PLM Intelligence

PRODUKTY PRE NAVIGAČNÉ SYSTÉMY TRAKTOROV A ZÁVESNÝCH STROJOV

PRODUKTY PRE NAVIGAČNÉ SYSTÉMY TRAKTOROV A ZÁVESNÝCH STROJOV

Základom precízneho poľnohospodárstva je schopnosť stoja pracovať s GPS dátami. Čiže inštalácia navigačného systému, ktorý sa skladá z hardwarových komponentov a softvéru pre navádzanie a riadenie stroja.

Značka New Holland ponúka intuitívne navigačné systémy traktora. Celý navigační systém sa skladá z komponentov a softvéru pre navádzanie a riadenie. Pokiaľ ide o riadenie, máte k dispozícii základné manuálne riešenie, ktoré garantuje kompletné pokrytie pozemku. Ďalšou variantou je asistované riadenie až po úplne integrované automatické riadenie, ktoré za vás vykonáva kompletnú prácu stroja na poli. Tieto riešenia je možné kombinovať s množstvom korekčných signálov, ktoré zodpovedajú potrebám vášho poľnohospodárskeho podniku a použitej techniky. Presnosť tohoto signálu je od 20 cm až po presnosť pod 1,5 cm.

Navigačné systémy:

• Monitor IntelliView 12
• Príjmač a monitor RAVEN
• Asistované riadenie

NÁSTROJE PRE AUTOMATIZÁCIU TRAKTOROV A ZBEROVÝCH STROJOV

NÁSTROJE PRE AUTOMATIZÁCIU TRAKTOROV A ZBEROVÝCH STROJOV

Ak je stroj schopný pracovať s GPS dátami, máte k dispozícii mnoho nástrojov pre automatizáciu pracovných operácií, ktoré zvyšujú produktivitu práce.
Informácie o presnej polohe stroja, ktorú zabezpečujú GPS prímače, sa dajú ďalej využiť pre automatizáciu ostatných pracovných operácií. Najbežnejším príkladom je automatické alebo asistované riadenie traktora pomocou GPS s rôznou mierou presnosti. Traktoristi už nemusia dávať pozor, aby sa neprekrývali zábery, môžu pracovať za zníženej viditeľnosti a udržia si rovnakú produktivitu práce po celý deň. Úspešne však ale automatizovať aj žatvu, ako ukazuje systém IntelliSense pri kombajnoch CR, alebo množstvo ďalších činností. Pomocou ISO BUS 3 si závesná technika sama upraví prevádzkové parametre traktora, napríklad pojazdovú rýchlosť. Tým je možné automatizovať prácu celej súpravy a maximalizovať jej produktivitu práce.
 • Automatizácia traktorov
 • Automatizácia kombajnov a rezačiek
 • Automatizácia zviňovacích a vysokotlakových lisov
 • Automatizácia kombajnov na hrozno
Konkrétne formy automatizácie jednotlivých strojov nájdete v brožúre, ktorá je nižšie na stiahnutie.
SPRACOVANIE A EXPORT DÁT V MYPLM CONNECT

SPRACOVANIE A EXPORT DÁT V MYPLM CONNECT

Stroj pracujúci s GPS využíva a vytvára geolokalizované dáta. New Holland vám prináša bezplatný nástroj, ktorý umožňuje bezpečne dáta uchovávať, bezdrôtovo prenášať, spracovávať - vytvárať výnosové a aplikačné mapy a exportovať ich v rôznych formátoch podľa využívaného závesného náradia.
  

Portál MyPLMConnect od New Holland

Premyslený balíček softvérových nástrojov pomáha pri riadení farmy. Umožňuje zvýšiť produktivitu práce, lepšiu organizáciu aj obmedziť náklady na vstupy ich presnou aplikáciou. Nástroje v PLM (Precision Land Management) vám dávajú k dispozícii množstvo programov alebo utilít pre využitie napríklad variabilného dávkovania či riadenia sekcií postrekovača alebo sejacieho stroja. To zabezpečí absolútnu presnosť aplikácie a maximalizuje výnos. Nástroje pre Sledovanie výnosov & NutriSense, ktoré sú k dispozícii pre kombajny a rezačky New Holland, vás presne informujú o výnosoch vašich polí a kvalite získanej suroviny. V aplikácii MyPLM®Connect sa dajú tieto dáta spracovať a zvoliť správne agronomické riešenie pre oblasti s nižšími výnosmi. Údaje o vlhkosti máte k dispozícii priamo pri zbere. Pokiaľ teda zberáte krmovinu rezačkou, zrno kombajnom alebo lisujete balíky ihneď môžete rozhodovať o aplikácii aditív a spôsobe skladovania či sušenia.
RIADENIE FLOTILY STROJOV S PLM INTELIGENCE

RIADENIE FLOTILY STROJOV S PLM INTELIGENCE

Telematika PLM Inteligence je integrovaná do novej generácie strojov New Holland. Umožňuje vzdialene monitorovať celú flotilu, prenášať bezdrôtovo dáta medzi strojmi, zdieľať obrazovku displeja, zdieľať polohu, navigačné línie, vykonávať diagnostiku a mnoho ďalších vecí.
Prevádzka stroja, pri ktorom meriame produktivitu v sekundách a presnosť v milimetroch, nedáva priestor pre prestoje. Vďaka MyPLM®Connect budete mať svoje stroje pod kontrolou a na dosah ruky, nech ste kdekoľvek. Pri online pripojených strojoch môžete využívať služby ako New Holland Remote Assistance, pokročilá diagnostika stroja pomocou virtuálneho EST Tool nástroja, vzdialené zobrazenie obrazovky displeja stroja IntelliView™ Connect aj možnosť aktualizácie softvéru na diaľku.
 
 

akO využívať moderné nástroje

 Pripravili sme pre vás seriál videí, ktorá ukazujú, ako najlepšie naskočiť do problematiky GPS navigácií, ako získať hranice pozemkov, ako ich upraviť a dostať do stroja. Samozrejme sa tiež dotkneme témy automatizácie, precízneho poľnohospodárstva, vzdialenej diagnostiky a správy strojového parku.
 
 

Videogaléria

 
  

CHCETE sa dozvedieť viac? Dajte nám o sebe vedieť!


Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.

   
PLM Intellligencia v službách poľnohospodárov pdf / 9,4 MB Stiahnuť

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.