Ako sa zrodil New Holland - 4. časť

02. 03. 2023 , Ing. Alžběta Filová

Ďaľší článok zo série o kombajnoch New Holland.
Dnes sa dozvieme viac o legendárnom kombajne Claeys M103. Dozviete sa ako menil históriu a čím zaujal a presvedčil.

Legendárny M103

Diely z druhej ruky

Prvé kusy modelu MZ používali vylepšené žacie, mlátiace a separačné ústrojenstvo z ťahaných modelov, ale kôli nedostatku financií boli použité repasované motory. Prevodovka a pojazdové ústrojenstvo boli nakúpené u predajcu Stock American, ktorý predával použité diely z techniky americkej armády. Prevodovka, nápravy, riadené a pojazdové kolesá boli z nákladných automobilov. Neskoršie už boli použité nové motory Austin a Perkins s výkonom 55 a 65 koní a tiež nové komponenty pojazdového ústrojenstva, ktorého pôvod z nákladných automobilov však zostal rovnaký.

Kombajny MZ disponovali žacím adaptérom o zábere 3 až 4 m a mlátiacim bubnom o šírke 103 cm a priemere 60 cm. Otáčky mlátiaceho bubna boli meniteľné v rozsahu 550 až 1100 za minútu. V dobovom prospekte je uvedené, že vytriasadlo malo päť kláves o dĺžke 325 cm, uložených na jednom hriadeli. Kombajny Claeys MZ zo začiatku neboli vybavené zásobníkom, ale len vrecovacím zariadením. Zásobník bol montovaný až v neskorších rokoch výroby. Výroba modelu MZ skončila v roku 1960 a za ten čas opustio brány továrne v Zedelgeme 3100 kombajnov.

V roku 1956 začala výroba inovovaného modelu s označením M73. Číslo v modelovom označení vyjadrovalo šírku mlátiaceho bubna v centimetroch. Jeho priemer zostal nezmenený, teda 60 cm. Pohonnou jednotkou boli štvorvalcové motory Ford s výkonom 40 koní, prevodové ústrojenstvo používalo dvojstupňovú mechanickú prevodovku. Kombajny Claeys M73 boli už od začiatku výroby vybavené zásobníkom zrna s objemom 1300 l. Výroba modelu M73 skončila v roku 1962.

Legendárny M103

Skutočným rekordmanom v počte vyrobených kusov sa stal tretí kombajn, model M103. Jeho výroba započala v roku 1958 a do roku 1967 bolo vyrobených 27 500 kusov. Podľa údajov výrobcu modelové označenie M103 nevyjadruje v tomto prípade šírku mlátiaceho bubna, ale vnútorný rozmer rámu, a tým aj rovnako šírku vytriasadla, aj keď šírka mlátiaceho bubna bola rovnako 103 cm. Mlátiace ústrojenstvo bolo totiž rovnaké ako pri modeloch MZ. Žací adaptér mohol mať šírku 3 alebo 2,6 m, zásobník pojal 2300 l zrna, vytriasadlo separovalo zbytkové zrno zo slamy s využitím štyroch kláves.

Kombajny Claeys a neskoršie Clayson M103 boli vybavené šesťvalcovými motormi Ford s výkonom 80 a neskoršie 85 koní. Na motor naväzujúce pojazdové ústrojenstvo používalo mechanickú trojstupňovú prevodovku. V priaznivých podmienkach zberu mal tento obľúbený kombajn priechodnosť až 7 t/h.

 

 
V začiatkoch boli kombajny MZ vybavené vrecovacím zariadením, až neskoršie bol použitý zásobník zrna.

V Normandii je predajca firmy New Holland, ktorý zedelgemské kombajny predáva už od roku 1961. Jacques Vandenberghe spomína, ako v septembri roku 1963 vyrazila sedmička narýchlo vyrobených kombajnov M103 na 200 km dlhú cestu, aby zachránila časť úrody na podmáčaných francúzskych poliach, na ktorých americké ťahané kombajny nedokázali pracovať. Prednosti samojazdných kombajnov boli viac ako zrejmé a časť úrody vďaka nim nepodľahla skaze. Niektoré kombajny Claeys M103 firma Vandengerghe doteraz servisuje, lebo u niektorých malých súkromných poľnohospodárov sú stále v prevádzke. Po štyridsiatich až päťdesiatich rokoch od dátumu výroby. 

 

 
Model M103 je rekordmanom v počte vyrobených kusov. V rokoch 1958 až 1967 ich bolo vyrobených 27 500 kusov.

 

Ihneď po skončení výroby modelu M103 začala výroba inovovaného modelu M133. Aj ten bol rekordmanom v počte vyrobených kusov, ktorých bolo 16 400. Od tej doby už rekord v počte vyrobených kusov nebol prekonaný a už ani nebude. Ako sa zvyšoval dopyt, rozširovala sa výroba výkonnejších kombajnov, ktoré mali väčšiu priechodnosť, a tým ich bolo potrebných stále manej.

V roku 1961 sa začal vyrábať model Claeys M80, ktorý bol vybavený žacím adaptérom o zábere 3, alebo 2,6 m a ktorého pohonnou jednotkou bol štvorvalcový motor Ford s výkonom 54 koní. Prevodové ústrojenstvo využívalo trojstupňovú mechanickú prevodovku doplnenú variátorom dovoľujúcim zmenu pojazdovej rýchlosti od 1,3 do 20 km/h. Mlátiace ústrojenstvo bolo upravené. Šírka bubna zostala rovnaká, teda 103 cm, avšak priemer bol znížený na 46 cm. Vytriasadlo konštruktéri použili štvotklávesové a do zásobníka sa vošlo 1500 l vyčisteného zrna.

Výroba modelu M80 skončila v roku 1966. V tej dobe sa začal vyrábať jeho nástupca, model M89, ktorý mal rovnaký mlátiaci bubon so šiestimi mlátaicimi lištami a jeho otáčky bolo možné regulovať s použitím mechanckého variátora. Podľa podmienok zberu si vodič mohol nastaviť otáčky mlátiaceho bubne v rozmedzí od 750 do 1400 ot./min. Štvorklávesové vytriasadlo so šírkou 103 cm a separačnou plochou 2,57 mzostalo zachované, rovnako ako sa nezmenil objem zásobníka zrna.

S piatimi klávesami vytriasadla

V šesdesiatich rokoch bola najvýkonnejším kombajnom, teda už označenie Clayson nesúca, Armada M140. Bol to prý kombajn zo Zedelgemu majúci päťklávesové vytriasadlo so separačnou plochou 4,88 m2 a mlátiacim bubnom o priemere 60 cm a šírke 125 cm. Bubon obsahoval osem mlátiacich líšt. Pohonnou jednotkou bol šesťvalcový motor Ford s výkonom 105 koní, alternatívne vzduchom chladený Deutz s rovnakým výkonom. Pojazdové ústrojenstvo obsahovalo trojstupňovú prevodovku doplnenú variátorom. Žacie adaptéry boli dodávané v záberoch od 4,2 do 6,7 m a vyčistené zrno ukladané v zásobníku s objemom 2650 l. V dobrých podmienkach dosahovala Armada priechodnosti až 10 t/h. Výroba na svoju dobu veľmi výkonného modelu M140 započala v roku 1963 a skončila v roku 1972.

Na budúce sa môžete tešiť na červeno-žltý kombajn New Holland pre USA.

Článok 5. - história kombajnov

ZDROJ: STEHNO, Luboš. Historie sklízecích mlátiček. Praha: Profi Press, 2014. ISBN 978-80-86726-58-8.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.