Ako sa zrodil New Holland - 5. časť

16. 03. 2023 , Ing. Alžběta Filová

V dnešnom článku sa pozrieme na červeno-žltý kombajn New Holland, ktorý bol vyrobený pre USA.

V červenej farbe pre USA

V rokoch 1965 až 1974 bolo vyrobených asi 7000 kusov kombajnov špeciálne upravených pre americký trh. Jednalo sa o modely 975, 985 a 995. Pretože v tej dobe už bola väčšinovým vlastníkom firmy Clayson spoločnosť Sperry Rand Corporation vlastniaca tiež firmu New Holland a naviac v netypickej červeno-žltej farbe. Úpravy zohľadňovali realitu nižších výnosov v USA a tiež zmeny v ovládaní tak, aby vyhovovali americkým farmárom. Kombajny konštruované pre európske podmienky disponovali totiž zbytočne veľkou separačnou plochou, ktorá by na amerických poliach s extenzívnou agrotechnkou nenašla uplatnenie. Naproti tomu zásobníky zrna nemali dostatočnú kapacitu, pretože na európskych poliach, ktoré nemali žiadne ohromujúce výmery, neboli potrebné.

 

 
Kombajn Clayson M140 Armada patril medzi výkonné stroje. Výrobca v ňom poprvý krát použil päťklávesové vytriasadlo v kombinácii s mlátiacim bubnom o šírke 125 cm.

Kombajny vyrábané pre USA boli často vybavené benzínovými motormi, takže pred nakládkou v prístave Zeebrugge bol všetok benzín starostlivo odčerpávaný, aby sa zamedzilo riziku požiaru. Do USA boli vyvážané modely 975, 985 a 995, ktoré sa líšili výkonom motorov, záberom žacej lišty aj veľkosťou separačnej a čistiacej plochy.

 

 
V rokoch 1965 až 1974 bolo vyrobených asi 7000 kombajnov určených pre trh v USA a upravených tak, aby odrážali špecifiká amerického trhu.

Model 975 používal benzínový motor Ford s výkonom 87 koní, žací adaptér so záberom 3,3 a 5,2 m, plocha separácie zrna bola 1,46 m2 a plocha čistenia 0,91 m2. Do zásobníka sa vošlo 3200 l zrna kukurice, pšenice alebo sóji - tri v USA najpestovanejšie plodiny. Výkonnejší model 985 bol vybavený benzínovým motorom Ford s výkonom 108 koní, alebo mohol mať vznetový motor s výkonom 112 koní od rovnakého výrobcu. Zásobník tohoto kombajnu pojal 3900 l zrna, čistiaca plocha dosahovala 0,99 m2 a separačná 1,7 m2. Pre zber obilnín či sóji boli určené žacie adaptéry so záberom 3,3 až 5,8 m, pre zber kukurice troj- alebo štvorriadkový adaptér. 

Najvýkonnejší z trojice červeno-žltých kombajnov New Holland bol model 995. Mal mlátiaci bubon s plynule meniteľnými otáčkami a priemerom 60 cm. Jeho šírka mohla byť 100 alebo 128 cm. Pohonnou jednotkou bol benzínový osemvalec Ford s výkonom 130 koní alebo vznetový šesťvalec s výkonom 112 koní. Separačná plocha kombajnu s päťklávesovým vytriasadlom bola 2,15 m2 a čistiaca plocha 1,25 m2. Do zásobníka sa vošlo až 4400 l semien zberanej plodiny, najčastejšie sóji, ktorej zber model 995 zvládal veľmi dobre.

Výkonný bol vyprázdňovací dopravník. Ako sa uvádza v prospekte, rýchlosť vyprázdňovania bola jeden bušel za sekundu, po prepočte na európske jednotky teda asi 35 l/s. Šírka žacieho adaptéra mohla byť od 3,3 do 6,7 m a pre zber zrnovej kukurice bolo možné použiť štvor- až šesťriadkový adaptér.

S rotačným separátorom

Už v sedemdesiatich rokoch minulého storočia bolo jasné, že limitom výkonnosti kombajnov je separácia zbytkového zrna v slame. Reakciou na to bol rotačný separátor predstavený v roku 1972. Bol montovaný za odmietacím bubnom a vybavený samostatným košom. Tým sa intenzita separácie významne zvýšila. Rotačný separátor si firma New Holland nechala patentovať a akonáhle platnosť patentu vypršala, začali ju všetci konkurenti firmy okamžite používať.

Rotačný separátor bol prvý krát namontovaný na modeli 1550, ktorého výroba začala v roku 1970.

Tento kombajn používal preplňovaný vznetový šesťvalec Ford s výkonom 140 koní a jeho mlátiaci bubon mal obvyklý priemer 60 cm a šírku 128 cm. Rotačný separátor bol umiestnený pred päťklávesovým vytriasadlom s dĺžkou kláves 355 cm. Klávesy tak mohly byť o 25 cm kratšie než pri modeli 1545, ktorý separátor nemal. Zrno bolo zhromažďované v zásobníku s objemom 3500 l a záber žacej lišty zberových adaptérov bolo možné zvoliť v rozmedzí od 5,2 do 6,7 m.


 
Rotačný separátor bol prvý krát použitý pri modeli 1550 a jednalo sa o revolučnú novinku, ktorú si firma New Holland hneď nechala patentovať.

 

Okrem New Hollandu 1550 a už spomenutého typu 1545 bol v sedemdesiatich rokoch minulého storočia vyrábaný tiež model 1540 (ten mohol byt rovnako vybavený rotačným separátorom) a ďalej kombajny s označením 1530 a 1520. Odlišovali sa predovšetkým výkonom motora, záberom žacích adaptérov, veľkosťou zásobníka a separačnej plochy. Všetky mali štvorklávesové vytriasadlo. Mlátiace ústrojenstvo bolo pri všetkých kombajnoch rovnaké, len najmenší model 1520 mal mlátiaci bubon s priemerom 46 cm. Model 1530 dosiahol veľkej popularity a v rokoch 1971 až 1984 bolo vyrobených 14 000 kusov.


 
Modely New Holland 1540 AL a 1580 AL boli vyrábané v prevedení so svahovým vyrovnaním celého kombajnu.

Druhá americká séria 

V červeno-žltej farbe, teda znova pre trh USA, boli v Zedelgeme v rokoch 1973 až 1980 vyrábané kombajny New Holland s označením 1551, 1400 a 1500. Model 1551 bol dodávaný len necelý rok, zatiaľ čo modely 1400 a 1500 počas siedmich rokov. Model 1400 používal zážihový motor Ford s výkonom 107 koní alebo motor vznetový od rovnakého výrobcu a s rovnakým výkonom. Zásobník zrna mal kapacitu 3900 l, separačná plocha dosahovala 1,96 m2 a čistiaca plocha 1,03 m2. Na výber bolo z niekoľkých obilných adaptérov so záberom 3,4 až 5,8 m alebo bolo možné použiť tri- až päťriadkový adaptér pre zber kukurice.

Model New Holland 1500 mal motor výkonnejší. Jednalo sa o šesťvalec Ford spaľujúci benzín alebo vznetový osemvalec Caterpillar, v oboch prípadoch s výkonom 135 koní. Separačná plocha tohoto kombajnu dosahovala 2,45 m2, čistiaca plocha bola 1,31 m2. Vymlátené a vyčistené zrno bolo ukladané v zásobníku s objemom 4700 l. Zákazníci si mohli zvoliť medzi obilnými adaptérmi so záberom od 4 do 6,7 m alebo adaptéry pre zber kukurice umožňujúcimi jednou jazdou zberať štyri až šesť riadkov.

Nabudúce pre Vás máme kombajn, ktorý ako prvý na svete mal Twin Rotor, dva axiálne mlátiace a separačné rotory.

Článok 6. - história kombajnov

ZDROJ: STEHNO, Luboš. Historie sklízecích mlátiček. Praha: Profi Press, 2014. ISBN 978-80-86726-58-8.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.