Ako sa zrodil New Holland - 8. časť

31. 05. 2023 , Ing. Alžběta Filová

V dnešnom článku sa dozviete o vzniku koncernu CNH a o úplne novom rade kombajnov New Holland CX.

Dva odlišné systémy

V roku 1999 vznikol koncern CNH, ktorý tvorili a tvoria značky Case IH a New Holland. V traktorovej sekcii ihneď došlo k čiastočnej unifikácii v nových modelových radoch, ale v prípade kombajnov to tak neplatilo. To trvá aj doposiaľ, lebo Case IH vyrába len jednorotorové axiálne kombajny, ktoré naopak New Holland v sortimente nemá. Prienik vo výrobe je tak len v kabínach, motoroch a niektorých dielčích komponentoch. Mlátiace a separačné ústrojenstvo a ich pohony sú vždy odlišné.

Krásavica polí

Keď sa písal rok 2001, bol predstavený zbrusu nový rad kombajnov New Holland CX. Okrem výkonnosti a vysokej technickej úrovne s veľkým podielom elektroniky v ovládaní zaujal aj vydareným dizajnom. Hranaté a funkcionalistické tvary vystriedali ladné krivky. Dnes je to už bežné, ale v prvých rokoch tohto storočia tomu tak ešte nebolo.

Kombajny New Holland CX vychádzali z úspešného modelového radu TX. Technika výmlatu, separácie a čistenia sa nezmenila, takže aj štvorbubnové mlátiace a separačné ústrojenstvo zostalo zachované. Bolo však upravené tak, aby sa zvýšila celková výkonnosť. Z tohto dôvodu bol predovšetkým zvýšený priemer mlátiaceho bubna na 75 cm a analogicky s tým vzrástla aj plocha mlátiaceho koša. Zväčšený bol aj priemer rotačného separátora, a to na 72 cm. Pri dvoch najvýkonnejších modeloch použil výrobca veľký zásobník zrna s objemom 10 500 l a zrýchlil jeho vyprázdňovanie na 105 l/s.

 

Pri kombajnoch New Holland TX66 bolo použité štvorbubnové mlátiace ústrojenstvo. Okrem mlátiaceho, odmietacieho bubna a rotačného separátora bol použitý ešte bubon Straw Flow, ktorý usmerňoval tok slamy na šesťklávesové vytriasadlo.

Zmeny postihly aj žacie adaptéry, pri ktorých výrobca opustil ultrazvukové senzory pre snímanie výšky a nahradil ich jednoduchšími hmatačmi s potenciometrami. Žacie adaptéry boli dodávané v záberoch od 4 do 9,15 m a pre vstup väčšieho množstva materiálu bol zväčšený šikmý dopravník. Precízne boli vyriešené ovládacie prvky v kabíne, v ktorej nechýbal monitor informačného systému InfoView. Všetky ovládače porebné pre nastavenie kombajnu zlúčil výrobca do lakťovej opierky a tlačítka najbežnejších funkcií umiestnil do hlavice pojazdovej páky.

 
 

Kombajny modelového radu CX boli na trh uvedené v roku 2001 a na prvý pohľad zaujali vydareným dizajnom.

Prvá generácia kombajnov New Holland CX obsahovala osem modelov. Štyri z nich začínali číslom 7 (CX720, CX740, CX760 a CX780), ostatné štyri mali na začiatku číslo 8 (CX820, CX840, CX860, CX880). Sedmičkový rad dosahoval nižších výkonnostných parametrov kvôli menšej šírke mlátiaceho ústrojenstva (130 cm namiesto 156 cm), päťklávesovému vytriasadlu (rad 8 mal vytriasadlo šesťklávesové) a menšiu plochu sít (5,4 namiesto 6,5 m2). A samozrejme najžšie boli aj výkony motorov. Pri rade 7 od 218 do 281 koní a pri rade 8 od 281 do 374 koní. Všetky použité motory boli preplňované šesťvalce, ale od dvoch výrobcov, a to od firmy CNH a pri dvoch najvýkonnejších modeloch boli použité elektronicky riadené motory Iveco. Pri týchto motoroch bolo naviac použité výkonové navýšenie, ktoré im pridávalo až 27 koní, pokiaľ by bolo potrebné pekonanie krátkodobej záťaže.

V našich podmienkach jednoznačne dominovali modely z osmičkového radu, predovšetkým potom prevedenie CX860 a CX880. A to sa nezmanilo ani po inovácii, ktorá pri kombajne CX prebehla v roku 2006. Osmičkový rad bol rozšírený na sedem modelov a výrobca posilnil výkony motorov. Okrem modelu CX8030, ktorý mal šesťvalec NEF so zdvihovým objemom 8,7 l a výkonom až 455 koní. Došlo k daľšiemu odhlučneniu kabíny, použitiu nového monitora IntelliView II a kombajny sa dali automaticky navádzať s využitím satelitnej navigácie alebo laserového lúča snímajúceho hranu pokoseného porastu. Novinkou boli taktiež žacie adaptéry Varifeed, ktorých dĺžka dna sa dala meniť podľa podmienok žatvy, a to v rozsahu 50 cm.

Tri systémy pre zvýšenie výkonnosti

​(originálny článok je z roku 2014)

Historicky k poslednej modernizácii radu CX došlo v roku 2012 a tiež 2013. Modelový rad New Holland CX nesie teraz prídavok Elevation, plní emisný limit Tier 4i a znovu má vyššie výkony motorov - od 229 do 449 koní. Momentálne vyrábané modely nesú označenie CX7080, CX7090, CX8070, CX8080 a CX8090. A pretože výkonný motor sám o sebe nestačí k tomu, aby sa zvýšila výkonnosť, výrobca pri nich používa tri systémy, ktoré znižujú problém jazdy do svahu, teda v okamihu, kedy separačné a čistiace ústrojenstvo nie je v ideálnej polohe.

Prvý systém eliminujúci negatívny vplyv jazdy do svahu sa nazýva OptiClean. Pochádza z kombajnov CR a umožňuje samostatnú reguláciu pohybu vynášacej dosky, predsita a horného sita. Tým je zrno vo väčšom pohybe a vzduch dodávaný ventilátorom z neho intenzívnejšie oddeľuje ľahké prímesy. Účinnosť čistenia sa tak zvyšuje až o 20 %. Okrem toho sa celá sieťová skriňa môže vyrovnávať, a to až do priečneho sklonu 17 %, rovnako ako pri skorších modeloch.

Druhý systém má názov OptiFan a ide o automatickú reguláciu otáčok ventilátora. Akonáhle senzor polohy zaznamená, že sa kombajm pohybuje smerom proti svahu či po ňom, upraví riadiaca jednotka otáčky ventilátora a reaguje tak na stav, kedy je na sitách väčšia či menšia vrstva čisteného zrna.

Tretí systém zvyšujúci priechodnosť kombajnu vo svahu sa nazýva OptiSpeed a jedná sa o reguláciu rýchlosti pohybu klávesového vytriasadla. Pohyb vytriasadla je regulovaný cez variátor a ten je riadený elektronicky pomocou riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka sníma signál o náklone kombajnu z rovnakého senzora ako systém OptiFan; pri jazde do kopca, kedy má slama vďaka gravitácii väčšiu tendenciu opúšťať kombajn, sa pohyb kláves spomaľuje a pri jazde z kopca naopak urýchľuje. Tým sa priechod slamy optimalizuje a výkonnosť separácie vytriasadla sa dá zvýšiľ až o 10 %.

 

 V roku 2006 bol modelový rad CX prvý krát inovovaný. Výkon motora Iveco Cursor 9 sa pri najvýkonnejšom modeli CX8090 zvýšil až na 455 koní.

Vyčistené zrno je prepravované do zásobníka s objemom až 11 500 l a pra rýchle vyprázdňovanie bola navýšená kapacita dopravníka na 125 l/s, čo je o 14 % viac oproti pôvodným modelom. Plný zásobník je možné tak vyprázdniť v čase okolo 90 sekúnd.

Zaťaženie pôdy sa dá znížiť použitím polopásových kolies prednej nápravy SmartTrax, pri ktorých použití zostáva celková šírka kombajnu na hodnote 3,5 m. Pre ovládanie a nastavenie kombajnu nechýba dotykový monitor IntelliView IV s uhlopriečkou 26,4 cm.

Žacie adaptéry ostávajú nezmenené, môžu byť v prevedení VariFeed s dnom žacieho valu posuvným o 550 mm (500 mm vpred, 50 mm vzad) a najväčším záberom 10,5 m. Avšak v spolupráci s firmou Biso Schrattenecker sú vyvíjané tiež žacie adaptéry so záberom 12 až 14 metrov.

 

Kombajny New Holland CX nesú od roku 2013 prívlastok Elevation a používajú unikátny systém StrawFlow, ktorý reguluje rýchlosť pohybu kláves vytriasadla v závislosti na tom, či kombajn ide do kopca či z kopca.

V ďalšom článku si predstavíme kombajny CR.

Článok 9. - história kombajnov

ZDROJ: STEHNO, Luboš. Historie sklízecích mlátiček. Praha: Profi Press, 2014. ISBN 978-80-86726-58-8.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.