Kombajn CH 7.70 CROSSOVER

375 koní
Kombajn CH7.70 od New Holland je ideálna pre menšie alebo stredné farmy obhospodarujúce zhruba 200 ha, a pracujúce úplne profesionálne. Dosahujú tak vynikajúcich výnosov plodín na úrovni 8−9 ton zrna/hektár, ale stále potrebujú kompaktné stroje vzhľadom k výmerám polí. Šírka kombajnu CH je jen 3.70 m.
Rad kombajnov CH v súčasnosti ponúka len jeden model a to CH 7.70, ktorý zdieľa väčšinu techniky so šesťvytriasadlovým modelom CX 6.90. Podobné je aj mlátiace ústrojenstvo vrátane bubna o priemere 609 mm s funkciou OptiTresh, nakladanie so zostatkami aj kabína. Rovnaké sú aj sitá, kde vyrovnávanie prebieha prostredníctvom systému Smart Sieve s funkciou OptiFan. Separačný bubon, jeden odmietací bubon a klávesové vytriasadlá sú nahradené dvoma pozdĺžnymi rotormi, ktoré zabezpečujú separáciu a presun slamy von z kombajnu. Doporučujeme agregáciu s lištou o zábere 6,7 až 7,6 m.

Mgr. Martin Čala
produkt manažér pre zberovú techniku, AGROTEC a.s.

Prečo si zaobstarať Kombajn CH 7.70 CROSSOVER

Obilniny - V štandardných podmienkach a pri bežnej organizácii práce zvládne CH 7.70 úplne hladko zožať 25 ha/deň (s výnosom 9 t/ha). OptiTresh umožňuje odklopením časti mlátiaceho koša znížiť intenzitu mlátenia pri inak nezmenenom nastavení kombajnu (medzera, otáčky bubnov atď..).
Špeciálne plodiny – Kombajn disponuje podobnými možnosťami nastavenia mlátiaceho ústrojenstva so systémom OptiTresh ako rada CX 5/6. Svojim zameraním je ale skôr vhodná do štandardných plodín s vysokým výnosom ako sú obilniny a repka. 
Malé a zložito dostupné pozemky – Šírka stroja je 3,7 m a to stále zaručuje veľmi dobrú dostupnosť aj na malé pozemky. Doporučené zábery lišty 6,7 resp. 7,6 m garantujú efektívnu prácu aj na tvarovo zložitých pozemkoch.
Kukurica – Kukuričné adaptéry sú bežne k dispozícii, rovnako aj kukuričná sekcia segmentového mlátiaceho koša, mimochodom vymeniteľná cez lapač kameňov za 20 minút.
Služby zberovou technikou – CH 7.70 nie je typickým strojom do služieb. Napriek tomu svojou priechodnosťou a kvalitou čistenia dokáže na poli konkurovať starším kombajnom vyšších modelových radov.
Vysoké výnosy -  Hlavná doména kombajnu CH. Nahradením vytriasadiel dvoma rotormi bol odstránený limitujúci prvok výkonnosti. Kombajn sa vyložene vyžíva pri zbere štandardných plodín s vysokým výnosom na menších pozemkoch. Opakovane bez problémov zožne za deň 25 ha pšenice s výnosom 9 ton/ha alebo 25 ha nedesikovanej repky s výnosom 5 ton/ha. 

Mohutný mlátiaci bubon prispieva k plynulému mláteniu
Jednoduché prenastavenie na iný druh plodiny
Systém Opti-Thresh™ pre plynulý tok hmoty v mlátiacom ústrojenstve
Perfektné smerovanie vzduchu
Systém Opti-Fan™ pre automatickú reguláciu rýchlosti ventilátora
Technológia Smart Sieve™ – zvýšenie efektivity na priečnych svahoch až o 25 %
Technológia Smart Sieve – automatické prispôsobenie podľa veľkosti zrna
Univerzálny systém rozmetania buriny
Drvenie slamy pre jednoduché spracovanie pôdy
Tradičný separačný bubon a vytriasadlá sú nahradené rotormi
Dva bubny a dva rotory, to najlepšie z oboch svetov

Mlátiaci bubon

Bubon s veľkou zotrvačnosťou

 • Bubon s priemerom 606 mm je vybavený 8 mlátkami
 • Ťažký mlátiaci bubon funguje ako zotrvačník. Nazhromaždená energia dobre vyrovnáva náhle výkyvy v zaťažení
  • Lepšia prevádzka v ťažkých podmienkach
  • Účinné mlátenie aj menej zrelých plodín
 • Veľká zotrvačnosť umožňuje tiež znížiť spotrebu energie a tým aj spotrebu paliva

Domlacovacie lišty ako štandard

 • Pre segmenty mlátiaceho koša sú teraz k dispozícii domlacovacie lišty

Flexibilné mlátiace ústrojenstvo

Prechod z pšenice na kukuricu počas 20 minút
 • Výrazné uľahčenie prechodu z jednej plodiny na inú vďaka segmentovanému mlátiacemu košu
 • Segmentovaný mlátiaci kôš je nainštalovaný ako STANDARD
 • Nie je potrebné demontovať šikmý dopravník
 • Doba prestavby mlátiacich košov bola skrátená zo štyroch hodín na 20 minút!

Kvalitná slama pre ľahké lisovanie

Systém Opti-Thresh™ pre bezkonkurenčne jednoduché nastavenie mlátiaceho koša
 • Systém Opti-Thresh™ reguluje intenzitu mlátenia 
 • Zadná časť mlátiaceho koša Opti-Thresh™ sa dá posúvať
 • Vynikajúca kvalita slamy
Jednoduché nastavenie

Ventilátor čistenia

Trojica výfukov vzduchu

 • 3 výfuky vzduchu: 
 • 2 výfuky vzduchu, ktoré fúkajú na predsito a horné a dolné sito 
 • 1 výfuk vzduchu, ktorý prefukuje delenú vynášaciu dosku

O 20 % vyššia rýchlosť ventilátora na modeloch s 6 vytriasadlami

Prídavné smerovače vzduchu

 • Rozdeľujú prúd vzduchu rovnomerne po celej šírke sitovej skrine
 • Čistiaci ventilátor je vybavený dvoma kužeľovitými smerovačmi vzduchu (deflektormi)

Na svahoch bez strát

Vyšší výkon na nerovných poliach

 • Keď sa pozdĺžny sklon zmení, otáčky ventilátora sa upravia priamo úmerne veľkosti tejto zmeny
  • Pri jazde zo svahu sa otáčky ventilátora automaticky zvýšia, aby sa zabránilo preťaženiu čistiaceho systému a zvýšila sa kvalita vzorky zrna
  • Pri jazde do svahu sa otáčky ventilátora automaticky znížia, aby sa zabránilo stratám zrna
 • Výsledok: Systém Opti-Fan™ zabezpečuje automaticky konštantnú kvalitu vzorky zrna a čistiaci výkon 

Na svahoch bez strát II

Bez spomalenia jazdy naprieč svahom

 • Patentovaná technológia New Holland Smart Sieve™ neutralizuje vplyv priečneho naklonenia až o 25 %
 • Podľa miery naklonenia sa nastaví bočný pohyb sít, ovládaný elektrickým pohonom
  • Pohon zaistí pohyb sít do strán s maximálnym rozkmitom 27 mm

Riadenie bočného pohybu predsita a horného sita

Lineárny pohyb sít s technológiou Smart Sieve

 • Vďaka lineárnemu pohybu predsita a horného sita pracujú sitá rovnomerne pri naklonení vľavo i vpravo
 • Na vodorovnom povrchu sa sitá pohybujú v línii podvozku kombajnu a správajú sa ako pri pevnej sitovej skrini
 • Na svahu je spustený pohyb do strán, takže nedôjde k zhoršeniu čistiaceho výkonu

Inteligentné čistenie

Optimálne vyrovnávanie sklonu

 • Patentovaný čistiaci systém New Holland Smart Sieve™ rozpoznáva nie len sklon svahu, ale aj veľkosť zrna v zberanej plodine
 • V závislosti na otáčkach ventilátora je bočný pohyb viac alebo menej intenzívny

Optimálna korekcia naklonenia je dosiahnutá zohľadnením týchto dvoch parametrov

 • Hmotnosť zrna je vymedzená vďaka rýchlosti otáčania čistiaceho ventilátora v troch rýchlostných intervaloch
 • Bočný sklon sa určuje pomocou sklonomeru umiestneného v kabíne

Rozhodenie buriny podľa potreby

Rozmetač buriny

 • Pomocou pák vzadu je možné smerovať prúd buriny do strán alebo do hornej časti rozmetača buriny
 • Dobré rozmetanie buriny zabezpečuje lepšie podmienky pre ďalšie plodiny hlavne v prípade, keď sa nevykonáva orba

 NOVINKA: Nastaviteľné smerovacie plechy (deflektory) rozmetača

 • Rovnomerné rozmetanie na celú šírku žacieho ústrojenstva

Efektívne drvenie

Prenastavenie z ukladania do riadku na drvenie behom 2 minút

 • Keď je lišta deflektora nastavená do prednej polohy, slama prechádza do drviča slamy
 • Drvič slamy sa spúšťa posunutím žltej páky na ľavej strane kombajnu

Drvič slamy rozhadzuje burinu 

 • Posunutím deflektorov rozmetača buriny je možné rozmetať burinu spolu s drvenou slamou. V tejto polohe musí byť časť lišty pre ukladanie do riadku otvorená, aby mohla burina prechádzať do drviča slamy (30 sekúnd).
 • Nová konštrukcia rozhadzuje drvenú slamu do väčšej šírky 

Systém Dual-Chop™

 • Prídavné zariadenie, ktoré sa namontuje na drvič slamy, aby sa zlepšilo rezanie zvyšných dlhých kusov slamy
 • Hrebeň (pre drviacu lištu) je možné z krytu drviča slamy vybrať a naskrutkovať zvonku
 • Hrebeň Dual-Chop zabraňuje prenikaniu nerozdrvených dlhých kusov slamy von z kombajnu
 • Kvalita drvenia sa zvýši bez akejkoľvek dodatočnej spotreby paliva

Dva separačné rotory

SYSTÉM ZBERU CROSSOVER

3,45 m dlhé separačné rotory s priemerom 542 mm, poskytujú kombajnu najväčšiu separačnú plochu v segmente strednej výkonnostnej triedy, a to celých 2,6 m2. Rotory CROSSOVER efektívne pracujú s plodinou v celej dĺžke rotora a zvyšujú tak priechodnosť o 25%. Vyberateľné koše rotorov zabezpečujú jednoduchú a rýchlu údržbu. Dvoje otáčky rotorov sú vhodné pre rôzne typy zberaných plodín. Separácia pomocou dvoch rotorov taktiež znižuje poškodenie zrna v porovnaní s klasickým tangenciálnym spôsobom výmlatu, a to o rovných 35% .

CROSSOVER mlátiace ústrojenstvo

 • Mlátička CH7.70 je prvý kombajn New Holland, ktorý využívá "CROSSOVER" technológiu, ktorá si berie to najlepšie z oboch svetov. Masívny mlátiaci bubon od klasických tangenciálnych kombajnov a myšilenkou dvoch rotorov Twin Rotor pre separáciu od axiálnych kombajnov CR. 
 • Cieľom tejto koncepcie mlátiaceho ústrojenstva je, poskytnúť vysokú priechodnosť v kompaktnom tele mlátičky.
 • Táto koncepcia prekonáva hlavný limit kombajnov stredného výkonu - vytriasadlá.
 • Odstredivé sily vytvárané rotormi sú podstatne vyššie v porovnaní s gravitačnými silami, ktoré vytvárajú vytriásadlá. Separácia je tak výrazne efektívnejšia, najmä pri zbere plodín s vysokým výnosom. Slama v tomto prípade vytvorí na vytriasadlách určitý "matrac", ktorý znižuje účinnosť separácie pomocou gravitačných síl.

Galéria


Videogaléria

Prehľadová tabuľka

Názov / Parameter
Vonkajšie rozmery (d x š x v)
Maximálny výkon motora
Typ zberového ústrojenstva
Priemer bubna/rotora
Počet vytriasadiel
Plochá sieť
Celková plocha separácie
Zásobník v litroch
Dopor. šírka lišty (riadku)
Pojazdová rýchlosť
Príprava na precízne poľnohospodárstvo
9,90 x 3,8 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
517 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,5 x 3,96
517 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
12500 litry
7.60
30 km/h
9,90 x 3,5 x 3,96
449 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,60 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
401 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
11500 litry
7.60
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
10000 litry
6.71
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
340 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
9000 litry
6.71
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
375 hp
2 bubny
607 mm
2 rotory
5.21 m2
2.90 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
340 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
258 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,13 x 3,27
258 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
227 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
175 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
5200 litry
4.88
25 km/h
-
8,13 x 3,17
175 hp
3 bubny
607 mm
4
3.46 m2
1.45 m2
5000 litry
4.50
25 km/h
-

Dokumenty na stiahnutie

Leták kombajn CH7.70 pdf / 357 kB Stiahnuť

 

Kontaktujte nás


Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.