Kombajny CR Revelation

449 – 700 koní
Najvýkonnejší kombajn na svete s čisto rotorovým mlátiacim ústrojenstvom. Výnimočná výkonnosť sa spája so šetrnosťou a kvalitou výmlatu. K dispozícii je 6 modelov s dvoma typmi rotorov.
Vymlátenie zabezpečujú dva pozdĺžne uložené rotory so špeciálnymi mlatkami, ktoré zrno nemlátia, ale z klasu vytrie a separuje vysokou odstredivou silou, čím dochádza k minimálnemu poškodeniu zrna. Výkonu mlátenia zodpovedá aj výkon čistenia OptiClean s troma kaskádami. O efektívny chod celej mlátičky sa stará celá škála inteligentných automatizačných funkcií. K dispozícii sú lišty so záberom 7,62 - 12,50 m.

Mgr. Martin Čala
produkt manažér pre zberovú techniku, AGROTEC a.s.

Prečo si zaobstarať Kombajny CR Revelation

Vysoké výnosy - Svetový rekorér v zbere obilnín a sóje. CR10.90 s 12,5 m lištou sa svižne hýbe aj v desaťtonovej pšenici. Všetko je prispôsobené manipulácii s obrovským množstvom zrna. Vyžaduje sa ale precízna organizácia práce a dostatok odvozov, aby sa naplno prejavil potenciál stroja.
Malé a zložito dostupné pozemky - Zberné kombajny CR nemajú radi malé, krátké a zložito dostupné pozemky s nízkym výnosom, ktoré sú kamenisté. Zberať ich vie, ale je to plytvanie potenciálom stroja.
Služby zberovou technikou - Kombajny CR sú ozdobou každej flotily poskytovateľov služieb zberovou technikou. Vyžadujú ale precíznu organizáciu práce a dostatok odvozov, aby se naplno prejevil potenciál stroja.
Špeciálne plodiny - Kombajny CR máme vyskúšané aj v špeciálnych plodinách, správne nastavenie kombajnu sme vždy bez problémov naladili.
Kukurica - Myšlienka axiálneho výmlatu pochádza z USA, mlátiace ústrojenstvo tak má zber kukurice jednoducho v krvi.
Obilniny - V štandardných podmienkach a pri bežnej organizácii práce zvládne CR7 a CR8 zožať za 9 – 10 hodín práce cca. 38 ha (s výnosom 7t/ha), CR9 a CR10 potom 43 resp. 48 ha/deň.

Nevyvrátiteľný fakt. CR drží od roku 2014 svetový rekord v zbere.
Plynulý tok hmoty pre maximálny výkon a efektivitu
40 rokov koncepcie Twin Rotor™
Šetrnejší výmlat - menej poškodeného zrna
Dynamic Flow Control™ pre zabezpečenie maximálnej produktivity a univerzálnosti
Čistiace ústrojenstvo Opti-Clean™ pre výkonné kombajny
Svahové vyrovnávanie kombajnu
Metač buriny je konštruovaný pre širokozáberové lišty
Systém Opti-Spread™ – nedostiahnuteľný v rozmetávaní drvenej slamy
SmartTrax™ s Terraglide™- väčší komfort, menšie utuženie pôdy
Perfektný prehľad a jednoduchá dostupnosť komponentov
Kabína Harvest Suite™ Ultra

CR je najvýkonnejší na svete

Od získania svetového rekordu prebehla celá rada zlepšení

 • Nový dizajn šikmého dopravníka
 • DFR - dynamic Feed Roll vyrovnáva hmotu pred vstupom do skrutkovice
 • Dynamic Flow Control™
 • Zvýšený výkon na 700 Hp
 • Vysoké otáčky drviča zvýšené na 4000 ot./min.
 • Nový manažment strát

Klúčové údaje

 • Počas 8 hodín nazberané 797,66 ton pšenice
 • 99,7 ton za hodinu
 • 80,2 hektárov
 • Špičkový výkon 135 ton za hodinu
 • 1,12 litrov paliva na tonu obilia
 • Vlhkosť: 16,2% – Výnos: 9,95 t/ha

CR Výkonné a šetrné mlátenie

Plynulý tok hmoty = žiadne zmeny rýchlosti a smeru podávania plodín

 • Nepretržitý prísun hmoty pre účinnejšiu separáciu a vyššiu kvalitu slamy
 • Vysoká priepustnosť
 • Lepšia kvalita zrna a slamy v porovnaní s hybridnými alebo klasickými kombajnami
 • Menšie obrusovanie kovových častí

Lepšie oddeľovanie zrna a slamy

 • Separované zrno je rovnomerne rozprestreté po vynášacej doske
  • Vyššia účinnosť čistenia
  • Prúd vzduchu z čistiaceho ventilátoru je účinnejší pri rovnomernom rozprestretí hmoty
 • Slama je rovnomerne rozprestretá v drviči slamy
  • Vynikajúca kvalita drvenej slamy
  • Rozdrvená slama je rovnomerne rozmetaná na celú šírku žacieho ústrojenstva

Znížená spotreba energie

 • Vyžaduje menší výkon motora v porovnaní s hybridnými systémami
 • Menšia spotreba paliva

CR tradície a skúsenosti

Veľmi účinné mlátenie

 • Špirálová dráha toku plodiny znamená, že hmota prechádza 2–2,5 krát okolo rotora v mlátiacom ústrojenstve
 • 720–900° dráha pre mlátenie a separáciu

Veľká odstredivá sila

 • Zrno (ťažšie častice) prechádza do vonkajšej časti koša rotora vďaka veľkej odstredivej sile
 • Menší priemer rotorov = vyššia odstredivá sila
 • Príklad: pri rýchlo idúcom vozidle hrozí väčšie riziko, že vyjde z cesty pri ostrej zákrute ako pri pozvoľnej zákrute

Jednoduchý priechod zrna v košoch rotorov

 • Kôš rotorov má vajcovitý tvar
 • Plodina je striedavo tlačená na mlátiace koše, aby sa zvýšila účinnosť mlátenia a separácie, a uvoľňovaná v hornej časti, aby mohlo zrno prejsť do vonkajšej časti koša rotorov
 • Väčšie kryty rotorov pri modeloch CR7.90 a CR8.80, o 10 mm umožňujú lepšie mlátenie zrna a znižujú potrebný výkon o 14 HP

V mlátiacom priestore dochádza k 75–85% separácii

1. Uvoľnenie: zrno prechádza von
2. Stlačenie: účinné mlátenie a separácia zrna

CR axiálny výmlat je šetrný

Menej poškodených zŕn

Zvyšuje hektárový výnos
 • Poškodené zrná sú ľahké a ventilátor ich odfúkne prúdomm vzduchu. Znížením podielu poškodených zŕn je výnos pri čisto axiálnom kombajne CR vyšší.
Maximalizuje klíčivosť
 • Keď sa zberané zrno použije pre novú sejbu, je klíčivosť vďaka šetrnejšiemu rotačnému mlátiacemu systému asi o 1 % vyššia

CR univerzálnejšie nastavenie

Dynamic Flow Control™, z kabíny nastaviteľné lopatky rotora pre kombajny CR

 • Uhol nastavenia lopatiek rotora ovplyvňuje účinnosť mlátenia a separácie
 • Zvýšenie kapacity kombajnov v závislosti od meniacich sa podmienok
 • Začlenený v systéme ACS (automatické nastavenie kombajnu pre zvolenú plodinu)

Nastavenie sa vykonáva z kabíny a je možné vykonať ho v krokoch po 5%

 • 0% najpomalší až 100% najrýchlejší (10-26° medzi pomalým a rýchlym)

Všetky lamely rotorov budú nastavené

 • Vľavo a vpravo
 • Mlátenie a separácia

Výkonnosť stroja sa zvyšuje vďaka možnosti sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam. 

Dynamic Flow Control™ tiež zvyšuje univerzálnosť nastavenia mlátiaceho ústrojenstva.

CR najmodernejšie čistenie

Najväčšia plocha prefukovaných čistiacich sít s reguláciou prúdu vzduchu

 • CR Standard: 5,4 m²
 • CR Wide: 6,5 m²

Optimálna funkčnosť jednotlivých súčastí

 • Nezávislá geometria: protibežný pohyb vynášacej dosky a horného sita
 • Zvýšený úhol nadhodu horného sita
 • Dlhší zdvih vynášacej dosky

Zväčšená čistiaca kaskáda pre maximálnu účinnosť čistenia

 • Kaskáda vynášacej dosky sa na konci každého zdvihu zväčšuje o 50 %

Vyvážená sitová skriňa na zníženie celkových vibrácií stroja

CR sa kopcov nebojí

Účinný samovyrovnávací systém

 • Kombajn si zachováva 100% výkon pri čistení zrna aj pri 20% priečnom sklone

Systém Opti-Fan™

 • Pri zmene pozdĺžneho sklonu sa upravia otáčky ventilátora priamo úmernne veľkosti tejto zmeny
 • Zlepšuje kvalitu vzorky zrna
 • Zabraňuje stratám zrna

CR má prepracované rozmetanie buriny

Dostupný a v štandardnej výbave len pre rotory 22” pri modeloch CR

Systém založený na “prúdení vzduchu”

 • Efektívne rozmetanie buriny vďaka prúdeniu vzduchu
 • Až do šírky 45 stôp
 • Bez potreby dodatočného výkonu

Nastavenie šírky rozmetania buriny prebieha z kombajna

 • Lepšia kontrola rozmetania buriny počas dlhých pracovných dní
 • Rýchla zmena nastavenia rozmetacej šírky pri zmene zberanej plodiny

“Prúdenie vzduchu” sa ku koncu dráhy zrýchľuje a smeruje priamo k zemi a smerom vzad

 • Široký záber rozmetania
 • Menej citlivý na prúdenie vetra
 • Lepšia rovnomernosť rozmetania

Jednoduchá a rýchla prestavba pri prechode na kukuricu

 • Vždy najlepšia konfigurácia pre kukuricu a obilniny
 • Nie je potrebné strácať čas pri zmene zberanej plodiny

CR efektívne drvenie

Systém Opti-Spread™

 • Zosilnený rám
 • Rovnomerné rozmetanie pozberových zbytkov aj pri práci s najširším žacím ústrojenstvom
  • Lopatky v tvare V
 • Pasívne protiostrie
  • Pre jemnejšie drvenie
 • Dva rotujúce kotúče urýchľujú pozberové zbytky po výstupe z drviča slamy
 • Nastaviteľné deflektory (usmerňovacie plechy) rozprestierajú zbytky po celej šírke žacieho ústrojenstva
 • Štandardný systém Chop-Drop

Jednoduché nastavenie z pohodlia kabíny

 • Rovnomernosť rozmetania
  • Deflektory hore/dole
 • Šírka rozmetania
  • Deflektory dovnútra/von
  • Otáčky kotúčov (250 až 800 ot./min.)
 • Bez kompenzácie vetra
  • Zapamätaná stredová poloha
 • Kompenzácia vetra zľava
  • Deflektor vľavo: zatvorený / vpravo: otvorený
  • Zapamätaná poloha
 • Kompenzácia vetra zprava
  • Deflektor vľavo: otvorený / vpravo: zatvorený
  • Zapamätaná poloha

CR & pásový podvozok

Hydraulické zavesenie

 • Každá skupina štvorice vložených kolies sa môže pohybovať hore/dole a nakláňať do strán
 • Pás je vždy pritlačený k zemi a kopíruje tvar terénu.
 • Pohodlná jazda po nerovnostiach

2x4 hliníkové kolesá po oboch stranách

 • Osem kolies je spojených do skupiny štyroch valcov
 • Kombajn ide po 8 valcoch s nosnosťou až 43 ton
 • Použitie hliníka znižuje hmotnosť konštrukcie

Valce po celej šírke pásu

 • Váha kombajnu je rozložená po celej šírke gumového pásu

Dlhší gumový pás

 • O 5 % dlhší v porovnaní s doterajším systémom SmartTrax™
 • Menšie utuženie pôdy
Rýchlosť na ceste 40 km/h
 • Celková šírka CR8.80 s 725mm (28,5") pásmi je pri jazde po ceste menšia ako 3,5 m
 • Kolesá sú mierne zdvihnuté nad zem
  • Zvýšenie životnosti pásu
  • Zníženie odierania pásu pri zatáčaní
 • Jazda iba pri 1400 ot./min. pre zníženie spotreby paliva

V CR ako v bavlnke

Perfektný prehľad o komponentoch

 • Rám rotora a zásobník zrna sú nalakované žltou farbou
  • Jednoduchá údržba
  • Rýchla kontrola, či sú komponenty v poriadku

Excelentný prístup

 • Široká podlaha v zadnej časti
  • Pohodlný prístup pri čistení filtra alebo pri doplňovaní Ad Blue a paliva
  • Jednoduchý prístup ku všetkým úkonom pravidelnej údržby

CR a velín vášho kombajnu

Kabína Harvest Suite Ultra
HLUČNOSŤ 73 Db.
PRESKLENÁ PLOCHA 6.3m2
OBJEM 3.7m3

 

Galéria


Videogaléria

Prehľadová tabuľka

Názov / Parameter
Vonkajšie rozmery (d x š x v)
Maximálny výkon motora
Typ zberového ústrojenstva
Priemer bubna/rotora
Počet vytriasadiel
Plochá sieť
Celková plocha separácie
Zásobník v litroch
Dopor. šírka lišty (riadku)
Pojazdová rýchlosť
Príprava na precízne poľnohospodárstvo
9,90 x 3,8 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
517 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,5 x 3,96
517 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
12500 litry
7.60
30 km/h
9,90 x 3,5 x 3,96
449 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,60 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
401 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
11500 litry
7.60
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
10000 litry
6.71
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
340 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
9000 litry
6.71
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
340 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
258 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,13 x 3,27
258 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
227 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
175 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
5200 litry
4.88
25 km/h
-
8,13 x 3,17
175 hp
3 bubny
607 mm
4
3.46 m2
1.45 m2
5000 litry
4.50
25 km/h
-

Dokumenty na stiahnutie

Prospekt kombajnu CR Revelation pdf / 8,7 MB Stiahnuť
 
CR & Minimálne poškodenie zrna pdf / 502 kB Stiahnuť
Nastavenie kombajnu pdf / 2,4 MB Stiahnuť

Kontaktujte nás


Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.