Kombajny CX 5.80 - 6.90

258 – 340 koní
Najuniverzálnejší kombajn New Holland pre všetky typy špeciálnych plodín a zberných podmienok. Sú k dispozícii v klasickej verzii aj so zvýšenou svahovou dostupnosťou - modely Lateralle a Hillside.
 
Kombajny CX5 a CX6 sú k dispozícii v štyroch modeloch s piatimi či šiestimi vytriasadlami. Mlátiace ústrojenstvo je koncepčne rovnaké ako pri veľkých kombajnoch CX7 a CX8, priemer bubna 609 mm. K dispozícii majú naviac funkciu OptiTresh. Vyrovnávanie sít prebieha prostredníctvom systému Smart Sieve, ktorý je spravidla v štandardnej výbave rovnako ako špeciálna funkcia pre čistenie OptiFan a OptiSpeed. Podľa zvoleného modelu doporučujeme lišty so záberom 4,90 – 7,6 m.

Mgr. Martin Čala
produkt manažér pre zberovú techniku, AGROTEC a.s.

Prečo si zaobstarať Kombajny CX 5.80 - 6.90

Vysoké výnosy -  Päť vytriasadlových modelov má za štandardných zberových podmienok priechodnosť cca 23 - 24 ton zrna / hod., šesť vytriasadlových potom cca 27 – 28 ton zrna / hod.
Malé a zložito dostupné pozemky – Šírka stroja od 3,4 resp. 3,7 m stále zaručuje veľmi dobrú dostupnosť malých pozemkov, rovnako ako lišty od záberu 4,9 m.
Služby zberovou technikou – CX5 a CX6 nie sú typickým strojom do služieb, ale vykonávať lokálne služby menším poľnohospodárom v okolí je určite zauímavé a vyskúšané. Pri spolupráci s vysoko výkonným kombajnom na jednom poli dokážu spoločne divy.
Špeciálne plodiny – Najširšia možnosť nastavenia mlátiaceho ústrojenstva so systémami OptiTresh a MultiTresh, rôzne sekcie segmentového mlátiaceho koša, špeciálna verzia mlátiacich bubnov a excelentná svahová dostupnosť. Neporaziteľný kombajn pri zbere špeciálnych plodín.
Kukurica – Kukurične adaptéry sú bežne k dispozícii rovnako aj kukuričná sekcia segmentového mlátiaceho koša, mimochodom vymeniteľná cez lapač kameňov za 20 minút.
Obilniny - V štandardných podmienkach a pri bežnej organizácii práce zvládne CX5 zožať 23 ha/deň (s výnosom 7 t/ha), CX6 potom 28 ha/deň. OptiTresh umožňuje odklopením časti mlátiaceho koša znížiť intenzitu mlátenia pri inak nezmenenom nastavení kombajna (medzera, otáčky bubnov atď...).

Mohutný mlátiaci bubon prispieva k plynulému mláteniu
Jednoduché prenastavenie na iný druh plodiny
Systém Opti-Thresh™ pre plynulý tok hmoty v mlátiacom ústrojenstve
S rotačným separátorom alebo bez
Rotačný separátor so systémom Multi-Thresh™
Účinné čistenie už na samom začiatku
Perfektné smerovanie vzduchu
Systém Opti-Fan™ pre automatickú reguláciu rýchlosti ventilátora
Technológia Smart Sieve™ – zvýšenie efektivity na priečnych svahoch až o 25 %
Technológia Smart Sieve – automatické prispôsobenie podľa veľkosti zrna
Univerzálny systém rozmetania buriny
Drvenie slamy pre jednoduché spracovanie pôdy

Mlátiaci bubon

Bubon s veľkou zotrvačnosťou

 • Bubon s priemerom 606 mm je vybavený 8 mlátkami
 • Ťažký mlátiaci bubon funguje ako zotrvačník. Nazhromaždená energia dobre vyrovnáva náhle výkyvy v zaťažení
  • Lepšia prevádzka v ťažkých podmienkach
  • Účinné mlátenie aj menej zrelých plodín
 • Veľká zotrvačnosť umožňuje tiež znížiť spotrebu energie a tým aj spotrebu paliva

Domlacovacie lišty ako štandard

 • Pre segmenty mlátiaceho koša sú teraz k dispozícii domlacovacie lišty

Flexibilné mlátiace ústrojenstvo

Prechod z pšenice na kukuricu počas 20 minút
 • Výrazné uľahčenie prechodu z jednej plodiny na inú vďaka segmentovanému mlátiacemu košu
 • Segmentovaný mlátiaci kôš je nainštalovaný ako STANDARD
 • Nie je potrebné demontovať šikmý dopravník
 • Doba prestavby mlátiacich košov bola skrátená zo štyroch hodín na 20 minút!

Kvalitná slama pre ľahké lisovanie

Systém Opti-Thresh™ pre bezkonkurenčne jednoduché nastavenie mlátiaceho koša
 • Systém Opti-Thresh™ reguluje intenzitu mlátenia 
 • Zadná časť mlátiaceho koša Opti-Thresh™ sa dá posúvať
 • Vynikajúca kvalita slamy
Jednoduché nastavenie

Intenzívna separácia

Ideálna intenzita mlátenia

Menej zrna v slame

 • O +20% vyšší separačný výkon
 • Vyšší výkon pri ťažkých plodinách a v náročných podmienkach
 • Bubon a kôš rotačného separátora umožňujú zvýšenie odstredivej sily a trecej plochy pre značné zvýšenie separáce

Systém Multi-Thresh™: rýchle nastavenie separácie podľa druhu a stavu plodiny

 • Väčší priestor v koši rotačného separátora (kôš otvorený)
  • Šetrnejšia manipulácia so slamou, slamu je možné použiť ako podstielku alebo kŕmenie
  • Keď je slama krehká, je výsledkom lepšie čistenie zrna 
 • Menší priestor v koši rotačného separátora (kôš zatvorený)
  • Pre optimálnu separáciu
  • Zaistenie účinnej separáce v náročných podmienkach 

Čistenie zodpovedá výkonnosti mlátenia

Triple Clean prináša zvýšenie čistiaceho výkonu o 15 %

 • Hneď na prvej doske je z čistiaceho systému vyfúkaná burina a malé kúsky slamy
 • Čistiaci systém je tak oveľa menej zaťažený 

Kaskádové riešenie zlepšuje čistenie hneď v prvej fáze

 • 45 cm dlhé predsito s veľkým sklonom
 • Vytvára vzdušné prúdy, ktoré pôsobia na zrno padajúce na predsito a horné sito
 • Tým sa zo zrna odstráni značna časť buriny a malých kúskov slamy ešte pred finálnym čistením, aby bola zabezpečená vynikajúca kvalita vzorky zrna
 • Výsledkom je takmer čisté zrno už na prvých 50 cm sitovej skrine

Ventilátor čistenia

Trojica výfukov vzduchu

 • 3 výfuky vzduchu: 
 • 2 výfuky vzduchu, ktoré fúkajú na predsito a horné a dolné sito 
 • 1 výfuk vzduchu, ktorý prefukuje delenú vynášaciu dosku

O 20 % vyššia rýchlosť ventilátora na modeloch s 6 vytriasadlami

Prídavné smerovače vzduchu

 • Rozdeľujú prúd vzduchu rovnomerne po celej šírke sitovej skrine
 • Čistiaci ventilátor je vybavený dvoma kužeľovitými smerovačmi vzduchu (deflektormi)

Na svahoch bez strát

Vyšší výkon na nerovných poliach

 • Keď sa pozdĺžny sklon zmení, otáčky ventilátora sa upravia priamo úmerne veľkosti tejto zmeny
  • Pri jazde zo svahu sa otáčky ventilátora automaticky zvýšia, aby sa zabránilo preťaženiu čistiaceho systému a zvýšila sa kvalita vzorky zrna
  • Pri jazde do svahu sa otáčky ventilátora automaticky znížia, aby sa zabránilo stratám zrna
 • Výsledok: Systém Opti-Fan™ zabezpečuje automaticky konštantnú kvalitu vzorky zrna a čistiaci výkon 

Na svahoch bez strát II

Bez spomalenia jazdy naprieč svahom

 • Patentovaná technológia New Holland Smart Sieve™ neutralizuje vplyv priečneho naklonenia až o 25 %
 • Podľa miery naklonenia sa nastaví bočný pohyb sít, ovládaný elektrickým pohonom
  • Pohon zaistí pohyb sít do strán s maximálnym rozkmitom 27 mm

Riadenie bočného pohybu predsita a horného sita

Lineárny pohyb sít s technológiou Smart Sieve

 • Vďaka lineárnemu pohybu predsita a horného sita pracujú sitá rovnomerne pri naklonení vľavo i vpravo
 • Na vodorovnom povrchu sa sitá pohybujú v línii podvozku kombajnu a správajú sa ako pri pevnej sitovej skrini
 • Na svahu je spustený pohyb do strán, takže nedôjde k zhoršeniu čistiaceho výkonu

Inteligentné čistenie

Optimálne vyrovnávanie sklonu

 • Patentovaný čistiaci systém New Holland Smart Sieve™ rozpoznáva nie len sklon svahu, ale aj veľkosť zrna v zberanej plodine
 • V závislosti na otáčkach ventilátora je bočný pohyb viac alebo menej intenzívny

Optimálna korekcia naklonenia je dosiahnutá zohľadnením týchto dvoch parametrov

 • Hmotnosť zrna je vymedzená vďaka rýchlosti otáčania čistiaceho ventilátora v troch rýchlostných intervaloch
 • Bočný sklon sa určuje pomocou sklonomeru umiestneného v kabíne

Rozhodenie buriny podľa potreby

Rozmetač buriny

 • Pomocou pák vzadu je možné smerovať prúd buriny do strán alebo do hornej časti rozmetača buriny
 • Dobré rozmetanie buriny zabezpečuje lepšie podmienky pre ďalšie plodiny hlavne v prípade, keď sa nevykonáva orba

 NOVINKA: Nastaviteľné smerovacie plechy (deflektory) rozmetača

 • Rovnomerné rozmetanie na celú šírku žacieho ústrojenstva

Efektívne drvenie

Prenastavenie z ukladania do riadku na drvenie behom 2 minút

 • Keď je lišta deflektora nastavená do prednej polohy, slama prechádza do drviča slamy
 • Drvič slamy sa spúšťa posunutím žltej páky na ľavej strane kombajnu

Drvič slamy rozhadzuje burinu 

 • Posunutím deflektorov rozmetača buriny je možné rozmetať burinu spolu s drvenou slamou. V tejto polohe musí byť časť lišty pre ukladanie do riadku otvorená, aby mohla burina prechádzať do drviča slamy (30 sekúnd).
 • Nová konštrukcia rozhadzuje drvenú slamu do väčšej šírky 

Systém Dual-Chop™

 • Prídavné zariadenie, ktoré sa namontuje na drvič slamy, aby sa zlepšilo rezanie zvyšných dlhých kusov slamy
 • Hrebeň (pre drviacu lištu) je možné z krytu drviča slamy vybrať a naskrutkovať zvonku
 • Hrebeň Dual-Chop zabraňuje prenikaniu nerozdrvených dlhých kusov slamy von z kombajnu
 • Kvalita drvenia sa zvýši bez akejkoľvek dodatočnej spotreby paliva

Galéria

Prehľadová tabuľka

Názov / Parameter
Vonkajšie rozmery (d x š x v)
Maximálny výkon motora
Typ zberového ústrojenstva
Priemer bubna/rotora
Počet vytriasadiel
Plochá sieť
Celková plocha separácie
Zásobník v litroch
Dopor. šírka lišty (riadku)
Pojazdová rýchlosť
Príprava na precízne poľnohospodárstvo
9,90 x 3,8 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
517 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,5 x 3,96
517 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
12500 litry
7.60
30 km/h
9,90 x 3,5 x 3,96
449 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
8,13 x 3,27
258 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
227 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
175 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
5200 litry
4.88
25 km/h
-
8,13 x 3,17
175 hp
3 bubny
607 mm
4
3.46 m2
1.45 m2
5000 litry
4.50
25 km/h
-

Dokumenty na stiahnutie

Prospekt kombajnov CX 5.80 - 6.90 pdf / 9,5 MB Stiahnuť

Kontaktujte nás


Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.