Kombajny CX 7.80 - CX 8.90

340 - 490 koní
Najpredávanejšie klasické kombajny. Sú dostupné v šiestich modeloch. Vynikajú výkonnosťou, spoľahlivosťou, variabilitou nastavenia a komfortom pri práci.
Technicky najvyspelejšie klasické vytriasadlové kombajny na trhu s rokmi osvedčeným štvorbubnovým mlátiacim ústrojenstvom s priemerom bubna 750 mm. K výbornej výkonnosti výrazne prispieva svahové vyrovnávanie celej sieťovej skrine s plochou sít 6,5 m². Najvyššie modely môžu byť osadené pásovým podvozkom SmartTrax. K dispozícii sú lišty so záberom 6,1 – 10,67 m.

Mgr. Martin Čala
produkt manažér pre zberovú techniku, AGROTEC a.s.

Prečo si zaobstarať Kombajny CX 7.80 - CX 8.90

Vysoké výnosy -  Päť vytriasadlových modelov má za štandardných zberovýchch podmienok priechodnosť cca. 26 - 28 ton zrna/hod. Model so šiestimi vytriasadlami potom až 39 ton zrna/hod.
Malé a zložito dostupné pozemky –  Jedná sa o veľké zberové kombajny, ktoré sú spravidla agregované s lištami so širokým záberom a potrebujú tak adekvátne vjazdy na pole.
Služby zberovou technikou – CX7 a CX8 sú hojne zastúpené u poskytovateľov služieb zberovou technikou. Hovorí pre nich výkonnosť, spoľahlivosť, dostupnosť, univerzálnosť a komfortné pracovné prostredie.
Špeciálne plodiny – Možnosti nastavenia mlátiaceho ústrojenstva sú obdobné ako pri CX5 a CX6, iba bez funkcie OptiTresh. Napriek tomu zber špeciálnych plodín zvládne bez problémov.
Kukurica – Kukuričné adaptéry sú bežne k dispozícii rovnako aj kukuričná sekcia segmentového mlátiaceho koša. Kombajny CX sú na zber kukurice často využívané.
Obilniny – V štandardných podmienkach a pri bežnej organizácii práce zvládne CX7 zožať za 9 – 10 hodín práce cca. 32 ha/deň (s výnosom 7 t/ha) a CX8 potom 38 ha/deň. Tieto výkony umožňujú špeciálne funkcie, ako sú napríklad vyrovnávanie celej sitovej skrine, systém OptiSpeed a OptiFan, ktoré inde nenájdete.

Hodinová výkonnosť
Mohutné mlátiace a separačné ústrojenstvo
Rotačný separátor
Vytriasadlo a Opti-Speed™
Sitová skriňa
Čistiace ústrojenstvo
Kompenzácia pozdĺžneho sklonu
Vymlátené do posledného zrnka
Rozmetače buriny
Drvenie alebo riadkovanie
Pásy SmartTrax™
Nová kabína Harvest suite™ Ultra

CX7/8 & výkonnosť

Graf výkonu jednotlivých modelov v tonách za hodinu

CX7/8 & výkonnosť

Najväčší mlátiaci bubon v tejto kategórii už viac ako 12 rokov

 • Vysoký prietok hmoty vďaka veľmi výkonnej mlátiacej časti

Veľká zotrvačnosť mlátiaceho bubna

 • O 60 % väčšia zotrvačnosť pri bubne s priemerom 750 mm v porovnaní s bubnom s priemerom 600 mm vďaka vyššej hmotnosti vo väčšej vzdialenosti od hriadeľa
 • Beží hladko pri nižších rychlostiach
 • Zmierňuje špičkové zaťaženie hnacieho ústrojenstva
 • Zabezpečuje rovnomernejší tok hmoty vďaka konštantným otáčkam bubna
 • Zachováva maximálnu kvalitu zrna a slamy vďaka hladkým prechodom a nižšej rýchlosti

Zvýšenie účinnosti drhnutia podľa potreby

 • Integrované lišty domlacovača

Účinná ochrana mlátiaceho ústrojenstva

 • Veľký lapač kameňov
Priemer mlátiaceho bubna 600 mm 750 mm
Zotrvačnosť 100 % 160 %
Plocha mlátiaceho koša pri uhle opásania 100° 100 % 125 %

CX7/8 & výkonnosť

Viac ako 40 rokov skúseností s rotačným separátorom​

O 20 % vyšší výkon

 • V porovnaní s mlátiacim systémom bez rotačného separátora
 • Štandardne na všetkých modeloch kombajnov CX Elevation

Systém Multi-Thresh™

 • Rýchle nastavenie odmietacieho bubna / koša rotačného separátora
 • Horná poloha: maximálny výkon pre obilniny
 • Dolná poloha: Šetrné spracovanie slamy
  • Menšie poškodenie slamy
  • Bez preťažovania čistiaceho systému
Plocha (m²) Odmietací bubon Rotačný separátor
CX 7 0,24 m² 0,78 m²
CX 8 0,29 m² 0,93 m²

CX7/8 & inovácie

Opti-Speed™: variátor otáčok pohonu vytriasadiel, až o 10 % vyšší výkon​

Vytriasadlá s uzavretým dnom

 • Perfektná funkčnosť na priečnych svahoch

Opti-Speed™: O 10% vyšší výkon

 • Výhoda v zvlnenom teréne; predtým boli konštantné otáčky pre vytriasadlá nastavované len pre jazdu zo svahu, aby sa zabránilo upchávaniu slamou.
 • K dispozícii len pri samovyrovnávacích jednotkách

Rýchlosť vytriasadiel závisí na pozdĺžnom sklone.

 • Pri jazde zo svahu: Rýchlosť vytriasadiel sa zvyšuje
  • Plynulý tok zberanej hmoty
 • Pri jazde do svahu: Rýchlosť vytriasadiel se znižuje
  • Slama zostáva dlhšie na vytriasadlách
  • Vyššia účinnosť separácie

Rozsah rýchlosti závisí na type plodiny

 • Kompenzačná krivka pre malé zrná a kukuricu
 • Optimálna rýchlosť vytriasadiel pre každý druh plodiny

CX7/8 & výkonnosť

Najväčšia sitová skriňa v tejto kategórii​

Čistiaci systém s dvoma kaskádami

 • Rýchle vyprázdňovanie pre zníženie záťaže sít
 • Veľmi účinné čistenie pre menšie straty zrna

Jednoduchý prístup

 • Spádová doska vyberateľná spredu

Pevná alebo samovyrovnávacia

 • Spĺňa všetky potreby zákazníkov pre každé prostredie
Plocha (m²) Pevná sitová skriňa Opti-Clean™
CX 7 5,40 m² 5,40 m²
CX 8 6,50 m² 6,50 m²

CX7/8 & výkonnosť

Čistiace ústrojenstvo Opti-Clean™ pre výkonné zberné kombajny

100 % výkon aj pri 20% priečnom sklone

 • Celý čistiaci systém zostáva vodorovný až do 17% priečneho sklonu
 • Udržuje 100% výkon aj pri 20% priečnom sklone

Opti-Clean™: Zvýšenie výkonu o 20%

 • Protiběžný pohyb
 • + 50% zvýšenie kaskády na konci zdvihu
 • Vyvážená konšrukcia pre potlačenie vibrácií
 • Hydraulický čistiaci ventilátor pre široký rozsah rýchlosti

CX7/8 & inovácie

Systém Opti-Fan™ – technológia pre kompenzáciu pozdĺžneho sklonu

Systém Opti-Fan™ na samovyrovnávacom a pevnom čistiacom ústrojenstve

 • Keď sa pozdĺžny sklon zmení, otáčky ventilátora sa upravia priamo úmerne veľkosti tejto zmeny
 • Pri jazde zo svahu sa otáčky ventilátora automaticky zvýšia, aby sa zabránilo preťaženiu čistiaceho systému a zvýšila sa kvalita vzorky zrna
 • Pri jazde do svahu sa otáčky ventilátora automaticky znížia, aby sa zabránilo strátam zrna

CX7/8 & hospodárnosť

Spracováva nevymlátené klásky (nedomlatky) mimo hlavného mlátiaceho systému

 • Zabezpečuje maximálny výkon mlátenia pre všetky plodiny
 • Systém Roto-Thresher™ (domlacač) je umiestnený na oboch stranách sitovej skrine, aby mohol dobre vracať materiál na vynášaciu dosku

Zvyšuje výkonnostný potenciál

 • Nedomlatky sa nevracajú do mlátiaceho ústrojenstva, premlátený materiál je rovnomerne rozprestrený po vynášacej doske
 • Zabraňuje preťaženiu mlátiaceho systému
 • Znižuje poškodenie zrna

Množstvo nedomlatkov je možné kontrolovať priamo z kabíny

 • Množstvo nedomlatkov sa zobrazuje na monitore IntelliView™ IV. To umožňuje optimalizovať nastavenie sietí.

Dve konfigurácie

 • CX7: 1 Roto-Thresher na pravej strane
 • CX8: 2 Roto-Threshery na oboch stranách

Hladké alebo špicaté kryty

 • Zabraňujú poškodeniu zrna pri kukurici, repke, hrachu…

CX7/8 & inovácie

Pružná voľba spracovania buriny

 • Rozmetače buriny sú umiestené priamo v dráhe toku zberanej hmoty
  • Rovnomerné rozmetanie po celej šírke záberu žacieho ústrojenstva
  • Rozmetávaná burina nenaráža na zadné pneumatiky, aby sa zlepšilo rozptýlenie
 • Kotúče sú mimo stred skrine rozmetača
  • Zníženie rizika zablokovania

Tri polohy pre dosiahnutie optimálnych výsledkov

 • Štandardne horný otvor
 • Prostredný otvor pre dlhé alebo zelené steblá
 • Úplne dole pre prístup k sitovej skrini

Ľahko skladateľný systém

 • Skladací systém s teleskopickou vzperou
 • Výrez v ráme rozmetača umožňuje ľahší prístup k sitovej skrini

CX7/8 & univerzálnosť

Ovládanie jedinou pákou

 • Nastavenie je možné vďaka páke na pravej strane
 • Obsluha musí zapojiť manuálne drvič slamy na ľavej strane
  • Jednoduché a spoľahlivé riešenie
  • Žiadna extra spojka pre drvič slamy

Systém Dual-Chop™

 • Tento prídavný hrebeň (drviaca lišta) zlepšuje kvalitu drvenia bez zvýšenia spotreby paliva
 • Hrebeň sa montuje mimo krytu drviča
VEĽKÁ PONUKA DRVIČOV SLAMY        
Modely CX7 CX7 CX8 CX8
Typ nožov Priame nože Lopatkovité nože Priame nože Lopatkovité nože
4 rad 56 N/A 48 20
6 rad 76 (len CX7.90) N/A 70 18
6 rad Opti-Spread™ N/A N/A 88 (CX8.80–CX8.90) N/A

CX7/8 ovládateľnosť

Pásy SmartTrax™ s odpružením Terraglide™ - Väčší komfort a ešte menšie utuženie pôdy

Hydraulické zavesenie

 • Každá skupina štvorice vložených kolies sa môže pohybovať hore/dole a nakláňať do strán
 • Pás je vždy pritlačený k zemi a kopíruje tvar terénu.
 • Pokojná jazda po nerovnostiach

2x4 hliníkové kolesá po oboch stranách

 • Osem kolies je spojených do skupiny štyroch valcov
 • Kombajn ide po 8 valcoch s nosnosťou až 43 ton
 • Použitie hliníka znižuje hmotnosť konštrukcie

Valce po celej šírke pásu

 • Váha kombajnu je rozložená po celej šírke gumového pásu

Dlhší gumový pás

 • O 5 % dlhší v porovnaní s doterajším systémom SmartTrax™
 • Menšie utuženie pôdy

Rýchlosťna ceste 40 km/h

 • Celková šírka CX7.90 s pásmi 725 mm (28,5") je pri jazde po ceste menšia ako 3,5 m
 • Kolesá sú mierne zdvyhnuté nad zemou
  • Zvýšenie životnosti pásu
  • Zníženie odierania pásu pri zatáčaní
 • Jazda iba pri 1400 ot./min. pre zníženie spotreby paliva
  610 mm (24'') 725 mm (28,5'') 864 mm (34'')
Styčná plocha so zemou 1,44 m² 1,77 m² 2.11 m²
Celková šírka CX7.90 3,29 m 3,49 m 3,77 m
Celková šírka CX8.80 až CX8.90 3,49 m 3,71 m 3,99 m

CX7/8 & komfort

  Predchádzajúca kabína Kabína Harvest Suite™ Ultra
HLUČNOSŤ 74 dB 73 dB
PRESKLENÁ PLOCHA 5,9 m² 6,3 m²
OBJEM 3,6 m³ 3,7 m³

Galéria


Videogaléria

Prehľadová tabuľka

Názov / Parameter
Vonkajšie rozmery (d x š x v)
Maximálny výkon motora
Typ zberového ústrojenstva
Priemer bubna/rotora
Počet vytriasadiel
Plochá sieť
Celková plocha separácie
Zásobník v litroch
Dopor. šírka lišty (riadku)
Pojazdová rýchlosť
Príprava na precízne poľnohospodárstvo
9,90 x 3,8 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
517 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,5 x 3,96
517 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
12500 litry
7.60
30 km/h
9,90 x 3,5 x 3,96
449 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,60 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
401 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
11500 litry
7.60
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
10000 litry
6.71
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
340 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
9000 litry
6.71
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
340 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
258 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,13 x 3,27
258 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
227 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
175 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
5200 litry
4.88
25 km/h
-
8,13 x 3,17
175 hp
3 bubny
607 mm
4
3.46 m2
1.45 m2
5000 litry
4.50
25 km/h
-

Dokumenty na stiahnutie

Prospekt kombajnu CX 7.80 - CX 8.90 pdf / 6,1 MB Stiahnuť

Kontaktujte nás


Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt – Poľnohospodárska, stavebná a závesná technika
newholland@agrotecslovensko.sk
+421 907 756 105

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.